På Placera använder vi cookies på vår sajt för att få den att fungera korrekt, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs tekniska analyser visar på köpsignaler i två mindre aktier som gått starkt under börsoron. Däremot varnas det för ett teknikbolag.

Stockholmsbörsen (OMXSPI) hade en positiv utveckling under måndagen och steg +2.04 procent till en slutnotering på knappt 541 punkter. Den senaste veckan har indexet stigit hela +12.91 procent. Ser vi till den tekniska bilden har vi på kort sikt fått stärkta utsikter efter senaste veckans positiva utveckling. Brott upp genom en brant fallande trendkanal indikerar en svagare nedgångstakt, alternativt början på en mer horisontell utveckling. På medellång sikt är indexet neutralt, stärkt av brott upp genom motståndet vid 515 punkter.

Det hårda säljtrycket de senaste veckorna återspeglas i Investtechs optimistindikator - Hausseindex. Det korta Hausseindexet har inom loppet av några veckor fallit från drygt 50 till dagens nivå på 10. En nivå under 10 innebär depression och ett scenario där nästan alla är pessimister. Enbart tre gånger tidigare har Investtechs Hausseindex fallit under 10: 1998, 2008 och 2011.

Historiskt har det visat sig vara många goda köpmöjligheter för långsiktiga investerare de gånger marknaden har fallit kraftigt på kort tid. Hausseindexet visar tendenser till att ha bottnat efter senaste tidens kraftiga fall. Senaste veckan har indexet stigit från fem till tio, vilket är en positiv signal. Sammantaget är det låga Hausseindexet ett undantag till den serie av negativa signaler som radas upp i den tekniska bilden.

Ett annat undantag är insynshandeln som visar rekordnoteringar senaste veckan och månaden. Den senaste veckan har 170 köp gjorts, motsvarande siffra senaste månaden är 1146 - vilket är mer än tre gånger så mycket som normalt. Köpandelen är därmed 81 procent senaste veckan och 89 procent senaste månaden. Detta ger en signal om att Stockholmsbörsen kan vara på fundamentalt attraktiva nivåer. Aktierna med högst insiderscore finns här.

För långsiktiga investerare som avser vara i marknaden två år eller mer, menar vi att det nu kan vara ett bra köpläge. Baserat på statistik från liknande situationer anses uppsidan god i förhållande till risken. Rapporten från 25 mars visar hur marknaden tidigare har utvecklat sig efter stora fall och låga värden på Hausseindex.

Sammantaget gör detta att rekommendationen för OMXSPI på medellång sikt är Neutral, medan det på lång sikt är Köp.

Indexet är totalt sett tekniskt neutralt på medellång sikt (1-6 månader)

 

En aktie som har klarat sig utmärkt genom de senaste veckornas börsturbulens är medicinteknikbolaget Bactiguard. Investerare har betalat högre och högre kurser för att köpa in sig i bolaget. Det har resulterat i en stigande trendkanaler som Investtechs algoritmer har identifierat på grafen för kort, medellång och lång sikt. Aktiekursen har nu brutit upp ur dessa trender, vilket öppnar upp för en ännu starkare stigningstakt. Enligt Investtechs forskningsresultat på brott upp ur stigande trend ger det goda utsikter för ytterligare kursuppgång. Aktien har stöd runt 85.00 kronor och saknar helt motstånd.

Aktien är positiv på insiderhandel och är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

En annan av årets vinnaraktier är teknikbolaget Bambuser som möjliggör strömning av livevideo. Aktiekursen har nyligen brutit upp ur den stigande trendkanalen på grafen för medellång sikt. Brott upp ur en stigande trendkanal signalerar för en ännu starkare stigningstakt än de 689 procent som aktien har i årlig stigningstakt om aktien fortsätter sin uppgång innanför den identifierade trendkanalen. Det signalerar även en ökad efterfrågan och att det finns ett överskott av köpare i aktien. Isolerat sett ger det goda utsikter för ytterligare kursuppgång enligt Investtechs forskningsresultat på brott upp ur stigande trendkanaler.

Aktiekursen till Bambuser saknar motstånd där ytterligare uppgång indikeras. Vid eventuella reaktioner ned från dagens nivå återfinns stöd runt 2.10 kronor. Aktien har samtidigt en starkt positiv volymbalans som indikerar att volymen varit högre på uppgångsdagar och lägre på nedgångsdagar. Ett RSI-21 värde på 74 visar att momentum i aktien är starkt positivt på kort sikt. Det indikerar en ökande optimism och stärker utsikterna för en vidare uppgång enligt Investtechs forskningsresultat på högt och lågt RSI. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Aktiekursen till teknikbolaget Climeon har brutit ned genom golvet i den fallande trendkanalen som Investtechs algoritmer har identifierat på grafen för medellång sikt. Investerarna har alltså sålt till allt lägre kurser för att komma ur aktien. Brott ned genom trendkanalen signalerar också att vi kan förvänta oss en starkare nedgångstakt än tidigare. Investtechs forskningsresultat på aktier som brutit ned ur fallande trendkanaler visar att de i genomsnitt har presterat svagare än marknaden de kommande månaderna.

Aktiekursen ligger cirka 60 procent under närmaste motståndsnivå runt 56.00 kronor och saknar helt stödnivåer. Volymbalanser är starkt negativ där volymen tidigare har varit låg runt kurstoppar och hög runt kursbottnar. RSI-värdet är under 30 efter de senaste veckornas kursfall, vilket indikerar vidare nedgång enligt Investtechs forskningsresultat på lågt RSI. Aktien har ett starkt negativt momentum där ytterligare nedgång indikeras.

Aktien är negativ på insiderhandel och är totalt sett tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

 

Trendbrott - i trendriktningen

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du värdera att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtech har också undersökt vad som hänt efter att trenden brutits genom att analysera kursutvecklingen efter att aktier på de nordiska börserna brutit trendkanaler på medellångsiktig kursgraf. Resultaten visar bland annat att aktier som brutit upp en stigande trendkanal i genomsnitt har fortsatt uppåt, och det i en högre takt än tidigare. Motsvarande har aktier som brutit ned från fallande trendkanaler presterat klart sämre än aktier inne i fallande trendkanaler.

Diagrammet visar att aktier med som brutit upp från stigande trendkanaler (blått diagram) tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier som brutit ned från fallande trendkanaler (rött diagram) tenderat att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Den grå räta linjen representerar genomsnittlig börsutveckling under perioden för undersökningen. Läs mer om trendbrott här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -