På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Fonderna när Kina startar om

Fondkommentar Den 8 april kommer karantänen i Wuhan att lyftas. Här är mina tankar kring vad det kan betyda för investeringar i Kina och Asien.

Den kineiska staden Wuhan var först drabbat av coronaviruset, och är först ut till en mer normaliserad tillvaro pre-corona. En värld där människor kan gå till arbetet igen och börja konsumera annat än toapapper och mat. Och inte minst ha ett socialt liv på restauranger och barer. Det kommer att bli en bra indikator och värdemätare för Europa nu när det är som mörkast här.

Ett annat grönt skott är att den så kallade coronatraden - gå lång dagligvarubolag och sälja och gå kort hotell - inte fungerat de senaste dagarna. Ett tecken på att den värsta paniken på finansmarknaden börjat lägga sig.

Kinafonder har i genomsnitt klarat året relativt bra med en nedgång på 14 procent. Det är ungefär hälften är Stockholmsbörsens nedgång, trots att epicentrum var tidigare i Kina. Men framförallt har Kinafonder haft en betydligt bättre avkastning än breda tillväxtmarknadsindexfonder som backat i genomsnitt 25 procent. Det är en frånkoppling som vi inte tidigare sett. Kinesiska aktier väger drygt 36 procent i globala tillväxtmarknadsindex och har historiskt följt varandra väl.

På andra sidan tillväxtmarknadsuniverset har vi latinamerikafonder. Regionen har drabbats hårt av det stora prisfallet i råvaror och oljepriset. Fallande råvarupriser i kombination med coronautbrottet har gjort att tillväxten avstannat. Det har påverkat flera valutor som sjunkit till rekordlåga nivåer mot den amerikanska dollarn. Faktorer som gjort att fondkategorin Latinamerikafonder hör till årets sämst presterande. Flera fonder har backat drygt 45 procent sedan årsskiftet.

Karantänen har slagit hårt mot konsumtionen i Kina och mot leverantörskedjor där kinesiska bolag varit en viktig länk. Om nu Kina börjar återhämta sig, kan det vara läge att investera i en Kinafond eller bredda sig till en högpresterande Asienfond. Knappt halva fondvärdet är kinesiska investeringar.

För den som tror att Kina nått en botten i konsumtion och produktion, och gynnas när landet sakta öppnar upp sig och lämnar karantänen bakom sig, så har jag ett antal fondtips.

Kinafonder

Den som vill ha en fondexponering mot kinesiska aktier består utbudet till en betydande majoritet av aktivt förvaltade fonder. Det finns flera närliggande fondkategorier. Kina, Kina A-aktier och Kina & närliggande.

Första fonden hör till fondkategorin Kinafonder. Spetsfonden UBS EF China Opportunities fond är en av Placeras favoritfonder. En fond som har lyckats väldigt bra att hitta vinnare. Det är enligt Morningstar den fond som har den klart högsta avkastningen i fondkategorin Kinafonder på tre år, fem år och tio år. Fonden inte har en särskilt högre risk än fondkategorisnittet, vilket gör det till en riktigt stark prestation.

Investeringsuniverset är kinesiska bolag med ett tydligt fokus på tillväxtbolag. De letar investeringar inom ett antal strategiska sektorer med en tydlig strukturell och tematisk tillväxt. Det rör sig om en handfull sektorer som konsumentsektorn, hälsovårdssektorn och försäkringssektorn.

Investeringsprocessen består i att hitta tillväxtbolag som har potentialen eller är marknadsledare inom någon av de strategiska sektorerna. Och förvaltaren Bin Shi har en osedvanlig förmåga att hitta aktievinnare, ofta bland mindre ouppmärksammade bolag.

Bin Shi 

Fondkategorin Kina & närliggande är bredare och förutom Kina innefattar Hongkong och Taiwan.

Spetsfonden Handelsbanken Kinafond förvaltas av Mikael Sens som till sin hjälp har Handelsbankens tillväxtmarknadsteam för Asien på totalt sex personer. Handelsbanken Kinafond placerar som många av bankens aktivt förvaltade fonder efter långsiktiga teman. Ett tema är ett avgränsat område som förväntas ha högre avkastning än jämförelseindex över en längre period. De två viktigaste teman för fonden är digitalisering och turism & underhållning.

Mikael Sens

Mikael Sens föredrar att investera i bolag som är inriktade på digitala tjänster. Temat växer strukturellt mycket snabbt i Kina och det finns många duktiga kinesiska bolag inom detta område. De ledande bolagen är inte enbart beroende av den inhemska ekonomin, utan många har en förmåga att konkurrera globalt. Det är extra tydligt i Sydostasien och i Indien där några kinesiska bolag redan har etablerat starka positioner. Knappt 50 procent av fondens investeringar ligger inom digitala tjänster.

Investeringsprocessen består av att hitta bra bolag som drivs av något av de långsiktiga teman man tror på. Fonden föredrar bolag som är marknadsledare med en stark affärsmodell som är tydlig och hållbar.

Genom att investera i marknadsledande bolag får man många fördelar. Bolagen har tagit stora investeringar och visat att affärsmodellen håller. Oftast kan bolaget dra fördel av sin dominerande position och storlek med lägre kostnader genom skalbara stordriftsfördelar. Belöningen för marknadsledare är högre marginaler, högre vinst och starkare kassaflöde än konkurrenterna. På sikt ska det generera ett högre aktieägarvärde.

Asienfonder

För den som vill ha en stor Kinaexponering men sprida risken mer, är Asien en intressant fondinvestering. Den största fondkategorin för Asienfonder är ”Asien, exklusive Japan” som innehåller knappt 50 fonder. Fondkategorin väljer bort japanska aktier, och investerar i både utvecklade asiatiska länder och asiatiska tillväxtmarknadsländer.

Jag har två högavkastande aktivt förvaltade fonder med olika investeringsinriktning och en indexnära fond som förslag.

För den som vill köpa en billig indexnära fond rekommenderar vi Basfonden Swedbank Robur Access Asien. Fonden har varit en flitig gäst på Placeras lista över utvalda fonder genom åren. Fonden följer det breda MSCI Asien ex Japan index, som investerar i ett tiotal länder.

Det finns avvikelser, då fonden följer Swedbank Roburs policy för ansvarsfulla investeringar, vilket leder till att vissa bolag exkluderas. Kina är den största marknaden på drygt 40 procent följt av de utvecklade länderna Sydkorea och Taiwan på knappt 16 procent vardera.

Fonden har en jämn fördelning mellan utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Totalt har fonden drygt 600 investeringar.

För den som istället vill satsa på en aktivt förvaltad fond har jag valt ut två med helt olika investeringsinriktning.

Spetsfonden Fidelity Emerging Asia skiljer sig ganska mycket från övriga fonder i fondkategorin. Fondens fokus ligger på länder med låg BNP per capita, vilket samtidigt är de länder som har de högsta långsiktiga tillväxtförväntningarna.

Det innebär att stora asiatiska utvecklade länder som Sydkorea, Taiwan, Singapore och Hongkong i stort exkluderas. Istället koncentreras investeringar till tillväxtmarknaderna Kina, Indien och ASEAN-länder exklusive Singapore. Det är de länder som ger störst exponering mot en snabbt växande medelklass och ung befolkning.

Men fokus på de snabbväxande länderna kommer med en nedsida vid sämre börsklimat. Då gör sannolikt avsaknaden av investeringar i mogna länder sig påmind genom högre volatilitet. Men för den som söker asiatisk tillväxt långsiktigt och är medveten om den högre risken i fonden, är det ett intressant val.

Avvikelse från index och kategorisnittet är tydligt i ländervalen. Fonden är överviktad i Indien som utgör 34 procent och Indonesien där man investerat 11 procent mot indexvikten 2 procent. Samtidigt har fonden en undervikt i kinesiska bolag som totalt väger 33 procent mot drygt 39 procent i index.

Huvuddelen av investeringarna sker i tillväxtbolag med en tydligt och stark underliggande strukturell tillväxt. Men från tid till annan sker investeringar i bolag som omstrukturerar verksamheten.

Investeringsprocessen mynnar ut i en koncentrerad fond med mellan 70 och 80 bolag. Långsiktigheten i investeringarna är tydlig, omsättningshastigheten är mycket låg. Av fondens tio största innehav har sex av dem varit med i fonden i mer än nio år.

Spetsfonden MS INVF Asia Opportunities är det andra aktiva fondvalet. Den är för närvarande med på Placeras utvalda fonder i mars. Fonden kommer med fondkategorins absolut högsta avkastning. Risken i fonden följer avkastningen och är högst i fondkategorin.

Fonden förvaltas av Kristian Heugh och Krace Zhou sedan 2016. De förvaltar en koncentrerad fond och avvikelsen från index är stor. Kristian Heugh förvaltar samtidigt Placeras globalfondsfavorit MS INVF Global Opportunities. Investeringsprocessen påminner mycket om den för Globalfonden. Det är ett starkt fundamentalt fokus med en grundlig aktieanalys.

Kristian Heugh

Fokus är på kvalitetsbolag med en tydlig förmåga att generera ett långsiktigt aktieägarvärde. Man letar gärna bolag med ledande positioner inom tillväxtområden och som drar fördel av högra inträdesbarriärer för konkurrenterna. Man föredrar bolag med en ökande vinsttillväxt och en övertygande och unik affärsmodell.

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på FacebookLinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
UBS (Lux) EF China Oppo(USD) P SEK acc Köp 1 105,07 -
Handelsbanken Kinafond Köp 220,23 -
Swedbank Robur Access Asien Köp 228,65 -
Fidelity Emerging Asia A-Acc-USD Köp 142,53 -
MS INVF Asia Opportunity A Köp 448,51 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -