På Placera använder vi cookies på vår sajt för att få den att fungera korrekt, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs tekniska analyser har hittat köpsignaler i två mindre bolag. Samtidigt varnas det för en aktie i fordonsbranschen.

Stockholmsbörsen (OMXSPI) slutade på runt 497 punkter efter ytterligare en nedgång på -4.72 procent. Indexet bröt med det 500 punkter för första gången sedan november 2016. Indexet har därmed fallit sju av de senaste åtta dagarna och bara den senaste veckan har indexet rasat med hela -16.49 procent. Den sista stödnivån i den medellånga grafen är nu bruten och bottennoteringen i anslutning till årsskiftet 2018/2019 har brutits. För att hitta nästa stöd får vi blicka på den långa grafen, och 436 punkter - motsvarande drygt 12 procent ned från dagens kurs. På kort- och medellång sikt har vi en klart negativ teknisk bild. Momentumet är mycket svagt och volymbalansen starkt negativt, vilket indikerar aggressiva säljare som vill ur aktierna. Överlag tenderar investerarna uppvisa paniktendenser där aktier säljs okritiskt till följd av att man vill ut ur marknaden.

Det hårda säljtrycket återspeglas i Investtechs Hausseindex, vilket är en pessimist/optimist-indikator som rör sig mellan ett värde på 0 och 100. Det korta Hausseindexet har inom loppet av några veckor fallit från drygt 50 till dagens siffra på 4. Detta är troligen det lägsta värde Investtech någonsin registrerat. En nivå under 10 innebär depression och ett scenario där nästan alla är pessimister. Med ett värde på 4 indikeras att knappt en av tjugo investerare nu är positiva. Det är i praktiken så att den sista optimisten nu har blivit pessimist. Enbart tre gånger tidigare har Investtechs Hausseindex fallit under 10: 1998, 2008 och 2011. Det kommande året steg börsen i snitt med 41 procent. Det ska noteras att detta enbart är baserat på tre observationer, vilket gör det statistiska underlaget undermåligt. Det kortsiktiga sentimentet i marknaden är negativt och kurserna kan gärna falla ytterligare den närmaste tiden.

Historiskt har det dock visat sig vara många goda köpmöjligheter för långsiktiga investerare de gånger marknaden har fallit kraftigt på kort tid. Sammantaget är det låga Hausse-indexet ett undantag till den serie av negativa signaler som radas upp i den tekniska bilden. Ett annat undantag är insynshandeln som visar rekordnoteringar senaste veckan.

Aldrig tidigare, sedan Investtech började registrera insiderhandel 1999, har insiders gjort fler affärer på en vecka. De senaste fem dagarna har personer med insyn i börsens bolag, och som är rapportskyldiga till Finansinspektionen, gjort 383 köp och enbart 28 försäljningar. Köpandelen är därmed hela 93 procent och detta ger en tydlig signal om att Stockholmsbörsen är på fundamentalt attraktiva nivåer.

Indexet är totalt sett tekniskt svagt negativt på medellång sikt (1-6 månader).

 

 

Aktiekursen till apotekskedjan IApotek har brutit upp ur den fallande trendkanalen på medellång sikt och reagerat kraftigt upp. Det är i dagsläget svårt att uttala sig om den framtida trendriktningen men köpintresset bland investerare har på kort tid varit ökande och det har betalats högre kurser för att köpa in sig i bolaget. Den 11 mars i år identifierade Investtechs algoritmer en köpsignal från en positiv rektangelformation (REC) vid brottet upp genom motståndet vid 2.05 kronor. Det ger signal om vidare uppgång till 3.02 kronor eller mer. Enligt Investtechs forskningsresultat på rektangel formationer (REC) har aktier med sådana köpsignaler i genomsnitt presterat bättre än marknaden de kommande månaderna.

 

Den tekniska bilden stärks av att aktiekursen marginellt har brutit upp genom ett motstånd runt 2.72 kronor. Ett etablerat brott med slutkurser en bit över denna nivå skulle stärka den tekniska bilden. IApotek har fått en köpsignal från en starkt positiv volymbalans. Volymbalansen indikerar att det har varit en högre handelsvolym på dagar med uppgång och lägre handelsvolym vid dagar med nedgång. Aktier med sådana köpsignaler har i genomsnitt presterat bättre än marknaden de kommande månaderna enligt Investtechs forskningsresultat på volymbalansindikatorn. Volymen har ökat väsentligt under den senaste tiden och volatilitetsrisken i aktien är hög. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Life science-bolaget Enzymaticas aktiekurs har marginellt brutit ned ur en stigande trendkanal på medellång sikt. I första skedet indikerar det en svagare stigningstakt, eller inledningen av en mer horisontell utveckling. I slutet av januari samt i mitten av februari i år bröt kursen upp genom motståndet runt 5.00 kronor. Motståndet omvandlades därmed till en ny stödnivå och nytt motstånd återfinns nu runt tidigare toppnivå runt 7.50 kronor så uppsidan anses god.

Volymen har varit högre på uppgångsdagar och lägre på nedgångsdagar då vi har en positiv volymbalans som indikerar att handelsvolymen den senaste tiden har varit högre på dagar med uppgång och lägre på dagar med nedgång. Det stärker den tekniska bilden i sin helhet, dock har aktien en hög volatilitetsrisk med kraftiga rörelser i kursen. Aktien är maximalt positiv på insiderhandel och är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Aktiekursen till Veoneer som är en avknoppningen från Autoliv, har brutit ned från en fallande trendkanal på grafen för medellång sikt. Det är ett resultat av att investerare har sålt sig ur bolaget till lägre kurser och signalerar att vi kan förvänta oss en ännu starkare nedgångstakt. Investtechs forskningsresultat på aktier som brutit ned ur fallande trendkanaler visar att dessa aktier i genomsnitt har presterat signifikant svagare än marknaden de kommande månaderna.

Den 25 februari i år identifierade Investtechs algoritmer en säljsignal från en negativ rektangelformation (REC) vid brottet ned genom 124 kronor. Målkursen vid 94.44 är uppnådd, men formationen signalerar en fortsatt utveckling i samma riktning enligt Investtechs forskningsresultat på rektangelformationer (REC). Det saknas stöd i kursdiagrammet vilket signalerar en vidare nedgång och motstånd återfinns runt 150 kronor.

Aktien har en starkt negativ volymbalans som indikerar att volymen varit högre på dagar med nedgång och lägre på dagar med uppgång. Detta bekräftar att köparna är passiva medan säljarna är aktiva samt den negativa trendbilden och indikerar därmed en ökad pessimism bland investerarna. Aktien har även ett starkt negativt momentum med ett RSI-värde runt 14 där ytterligare nedgång indikeras enligt Investtechs forskningsresultat på RSI. Aktien är totalt sett tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

 

Volymbalans – Investtechs indikator på aggressivitet hos köpare och säljare

Investtech har utvecklat indikatorn Volymbalans som ett mått på aggressiviteten hos köpare och säljare av en aktie. Syftet var att utforma en indikator som kunde förutsäga om en aktie stod inför en uppgång eller nedgång. Tanken var att om kurs- och volym-mönster i en aktie kunde förklaras av att köparna var aggressiva och säljarna passiva, skulle detta indikera att kursen skulle stiga. På liknande sätt skulle ett mönster med aggressiva säljare och passiva köpare förutsäga att aktiekursen skulle falla.

Diagrammet visar att aktier med positiv volymbalans (blått diagram) tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier med negativ volymbalans (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Den grå räta linjen representerar genomsnittlig börsutveckling under perioden för undersökningen. Läs mer om volymbalans här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -