På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Ett investmentbolag och ett teknikbolag får köpsignaler i Investtechs tekniska analyser. Samtidigt varnas det för en aktie.

Stockholmsbörsen hade en positiv utveckling under måndagen och steg +0.86 procent till en slutnotering på 677 punkter. Indexet har därmed stigit fyra dagar i rad. Ser vi till den tekniska bilden har vi en fin utveckling i en stigande trendkanal på medellång sikt. De tekniska utsikterna stärks vidare av köpsignaler från två rektangelformationer - såväl i det kortare perspektivet och brottet upp genom 626 punkter i september. Dessa köpsignaler signalerar fortsatt uppgång. Brottet upp genom den tidigare toppnoteringen vid 664 punkter är positivt för indexet.

Investtechs hausseindex, som förenklat är en optimism-indikator, står i 54 på kort sikt och 58 på lång sikt. Det indikeras därmed en övervikt av optimister på marknaden. Stockholmsbörsens insynspersoner är fortsatt positiva. Den senaste månaden har Investtech registrerat 369 signifikanta köp, medan motsvarande siffra på säljsidan är 136. Köpandelen på månadsbasis är därmed 73 procent. På årsbasis är köpandelen 75 procent.

Indexet är totalt sett tekniskt positivt på medellång sikt (1-6 månader).

 

Aktiekursen till teknikkoncernen Doro har brutit upp ur toppen av en stigande trendkanal på grafen för medellång sikt. Det indikerar att det råder en ökande optimism bland investerarna som har pressat upp priset för att köpa sig in i bolaget. Det öppnar även upp för en starkare stigningstakt och är ett tecken på ökad efterfrågan och att det finns ett överskott av köpare. Detta bekräftas av Investtechs forskningsresultat på trendbrott i trendriktningen.

Aktien saknar motstånd och vid reaktioner tillbaka så återfinns stöd runt cirka 42.40 kronor. Enligt Investtechs forskningsresultat på stöd och motstånd ger avståndet till närmaste stöd och avsaknaden av motstånd goda statistiska förutsättningar till en meravkastning mot referensindex.

En positiv volymbalans indikerar att handelsvolymen under den senaste tiden har varit högre på dagar med uppgång och lägre på dagar med nedgång. Det stärker den positiva trendbilden och den tekniska bilden i sin helhet. Ett högt RSI21-värde över 70 indikerar ett starkt positivt momentum och stärker utsikterna i aktien. Högt RSI indikerar ytterligare uppgång enligt Investtechs forskningsresultat på högt och lågt RSI. Aktien är svagt positiv på insiderhandel och är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Investmentbolaget Bure Equitys aktiekurs återfinns i en stigande trendkanal. Investerarna har alltså varit villiga till att betala högre priser för att köpa in sig i bolaget. Stigande trender ger isolerat sett goda utsikter för ytterligare uppgång enligt våra forskningsresultat på trender. Den tekniska trendbilden stärks av en starkt positiv volymbalans som indikerar att köparna är aggressiva medan säljarna är passiva.

Nyligen bröt aktiekursen upp genom en tidigare motståndsnivå runt 175 kronor som nu utgör en ny stödnivå. Etableringen över stödet signalerar vidare uppgångenligt Investtechs forskningsresultat på stöd och motstånd. Aktien har ett RSI över 70 med ett starkt positivt momentum där ytterligare uppgång indikeras enligt Investtechs forskningsresultat på högt och lågt RSI. Aktien är svagt positiv på insiderhandel och är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Better Collective som verkar inom iGaming industrin och utvecklar spelapplikationer har haft ett par tuffa veckor på börsen. Aktiekursen har nyligen brutit ned ur en stigande trendkanal på grafen för medellång sikt. Det är ett resultat av att investerare har sålt sina aktier till lägre kurser och vi kan därmed förvänta oss en svagare stigningstakt.

Aktien har även marginellt brutit ned genom stödnivån runt 75.00 kronor som nu utgör en ny motståndsnivå vilket är en säljsignal. Aktien har en ny stödnivå runt 57.00 kronor vilket är cirka -23 procent från dagens nivå. Volymbalansen är negativ vilket försvagar utsikterna då det indikerar att säljarna är aggressiva medan köparna är passiva. Detta bekräftar trendbilden. Ett lågt RSI-värde under 30 innebär ett starkt negativt momentum som indikerar ytterligare nedgång. Enligt Investtechs forskning har aktier med ett lågt RSI klart underpresterat i förhållande till marknaden. Aktien är totalt sett tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

 

Relative strength index (RSI) som momentumindikator

RSI är en mycket välanvänd indikator inom teknisk analys. Förkortningen RSI står för Relative Strength Index, och är ett mått på hur väl en aktie gått mot sig själv. Talet beräknas genom att se på styrkan på uppgångsdagarna i förhållande till styrkan på nedgångsdagarna över en bestämd period, vilket genererar ett värde mellan 0 och 100. En aktie som har stigit kraftigt i förhållande till reaktionerna tillbaka kommer ha ett högt RSI. På motsvarande sätt kommer en aktie som fallit mycket i förhållande till reaktionerna upp ha ett lågt RSI.

RSI används både som indikator om en aktie är översåld eller överköpt, och om den har positivt momentum, eller negativt momentum. Många investerare menar att RSI kan ge indikationer om att aktier har stigit eller fallit för mycket, och skall reagera tillbaka. Investtechs forskning antyder att en sådan överköpt- översålt-tolkning statistiskt inte stämmer med verkligheten. Investtechs statistik visar att aktier med lågt RSI (översåld) har fortsatt underprestera jämfört med marknaden medan aktier med högt RSI (överköpt) har fortsatt uppåt. Detta antyder att indikatorn främst bör användas som momentumindikator.

Diagrammet visar att översålda aktier med lågt 21-dagars RSI (rött diagram) tenderat att underprestera marknaden på tre månaders sikt, medan överköpta aktier med högt 21-dagars RSI (blått diagram) tenderat att överprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Den grå räta linjen representerar genomsnittlig utvecklingen på börsen under perioden för undersökningen. Läs mer om RSI här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -