På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys En detaljhandelsaktie och en köksaktie får köpsignaler i Investtechs tekniska analyser. Samtidigt varnas det för en aktie med fallande aktiekurs.

Stockholmsbörsens breda OMXSPI-index rörde sig närmast horisontellt på måndagen och stängde på 663 punkter vilket var -0.09 procent. Ser vi till den tekniska bilden har vi en fin utveckling i en stigande trendkanal på medellång sikt. De tekniska utsikterna stärks vidare av köpsignaler från två rektangelformationer - såväl i det kortare perspektivet, efter fredagens brott upp genom rektangeltaket intill 600 punkter och brottet upp genom 627 punkter i september. Dessa köpsignaler signalerar fortsatt uppgång. Ett etablerat brott upp genom all-time-high nivån vid 664 punkter skulle stärka den tekniska bilden ytterligare.

Investtechs hausseindex, som förenklat är en optimism-indikator, står i 53 på kort sikt och 57 på lång sikt. Det indikeras därmed i stort sett jämnvikt av optimister och pessimister på marknaden. Stockholmsbörsens insynspersoner är fortsatt positiva. Den senaste månaden har Investtech registrerat 375 signifikanta köp, medan motsvarande siffra på säljsidan är 117. Köpandelen på månadsbasis är därmed 76 procent. På årsbasis är köpandelen 76 procent.

Indexet är totalt sett tekniskt positivt på medellång sikt (1-6 månader).

 

Detaljhandelskedjan Clas Ohlson fick en rejäl kursuppgång på delårsrapporten som publicerades förra veckan. Aktien har brutit upp ur den stigande trendkanalen på grafen för medellång sikt. Det öppnar upp för en starkare stigningstakt och är ett tecken på ökad efterfrågan och att det finns ett överskott av köpare. Detta bekräftas av Investtechs forskningsresultat på trendbrott i trendriktningen. Aktien saknar motstånd och vid reaktioner tillbaka så återfinns stöd runt cirka 92.00 kronor. Enligt Investtechs forskningsresultat på stöd och motstånd ger avståndet till närmsta stöd och avsaknaden av motstånd goda statistiska förutsättningar till meravkastning mot referensindex.

Aktien har en starkt positiv volymbalans som indikerar att det har varit en högre handelsvolym på dagar med uppgång och lägre handelsvolym vid dagar med nedgång. Detta stärker den stigande trendbilden. Efter en positiv signal från Investtechs volymbalansindikator anses det sannolikt att man kan uppnå en statistisk meravkastning mot börsen. Aktien har även ett högt RSI-värde över 70 med ett starkt positivt momentum som indikerar en ökande optimism bland investerarna. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Aktiekursen till köksspecialistgruppen Nobia ligger i en stigande trendkanal på grafen för medellång och lång sikt. Det indikerar en ökande optimism och att investerarna har betalat allt högre priser för att köpa in sig i bolaget. Enligt Investtechs forskningsresultat på trender ger just stigande trendkanaler isolerat sett goda utsikter för ytterligare kursuppgång. Aktien stärks av att det saknas motstånd i kursdiagrammet och vid eventuella reaktioner tillbaka har aktien stöd vid cirka 64.00 kronor samt starkare stöd vid cirka 58.00 kronor.

Nobia har även en starkt positiv volymbalans som indikerar att handelsvolymen under den senaste tiden har varit högre på dagar med uppgång och lägre på dagar med nedgång. Det stärker den positiva trendbilden och den tekniska bilden i sin helhet. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Trafiksäkerhetsbolaget Sensys Gatso Groups aktiekurs har brutit ned ur en fallande trendkanalen som våra algoritmer har identifierat på grafen för medellång sikt. Ett brott ned genom en fallande trend indikerar ofta starten på vidare nedgång och detta med en starkare nedgångstakt än tidigare. Enligt Investtechs forskningsresultat på aktier som brutit ned genom golvet i fallande trendkanalerså indikeras en svag utveckling för aktiekursen. Det saknas ytterligare stöd vilket också försvagar utsikterna. Närmaste motståndsnivå ligger vid cirka 1.24 kronor.

Aktien har en starkt negativ volymbalans som indikerar att volymen i aktien har varit högre på dagar med nedgång och lägre på dagar då kursen stigit. Detta bekräftar den negativa trendbilden och indikerar ökad pessimism bland investerarna. Aktien har ett starkt negativt momentum med ett RSI-värde runt bara 13. Det indikerar en ökande pessimism hos investerare och att rent tekniskt ser det mörkt ut. Aktien är totalt sett tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Volymbalans – Investtechs indikator på aggressivitet hos köpare och säljare

Investtech har utvecklat indikatorn Volymbalans som ett mått på aggressiviteten hos köpare och säljare av en aktie. Syftet var att utforma en indikator som kunde förutsäga om en aktie stod inför en uppgång eller nedgång. Tanken var att om kurs- och volym-mönster i en aktie kunde förklaras av att köparna var aggressiva och säljarna passiva, skulle detta indikera att kursen skulle stiga. På liknande sätt skulle ett mönster med aggressiva säljare och passiva köpare förutsäga att aktiekursen skulle falla.

Diagrammet visar att aktier med positiv volymbalans (blått diagram) tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier med negativ volymbalans (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Den grå räta linjen representerar genomsnittlig börsutveckling under perioden för undersökningen. Läs mer om volymbalans här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -