På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Bravida: Gammal god form efterfrågas

Aktieanalys. Bravidas tredje kvartal bjöd på blandade besked. Aktien har stigit kraftigt i år och de närmaste kvartalen tror vi bjuder på en lugnare resa.

Installationsföretaget Bravidas aktie har stigit kraftigt i år och det var upp till bevis när bolaget på onsdagsmorgonen presenterade utfallet i sitt tredje kvartal. Siffrorna levde dock dessvärre inte upp till förväntningarna. Rörelseresultatet landade knappt 8 procent under snittprognosen enligt databasen Factset.

På pluskontot hamnade en bra orderingång. Den ökade 25 procent jämfört med samma kvartal i fjol och var 9 procent högre än omsättningen i perioden. Allt annat lika pekar det mot stigande intäkter under kommande kvartal.

Den underliggande omsättningsutvecklingen var dock svag: -3 procent. Det är andra kvartalet i rad med negativ underliggande tillväxt. Vd Mattias Johansson förklarar den svaga utvecklingen i perioden med selektiv anbudsgivning i Finland och Stockholmsområdet. Även inom vissa delar av den norska verksamheten har marginalerna prioriterats.

Rörelsemarginalen i kvartalet var oförändrad på 6,0 procent jämfört med året innan. Analytikerna hade i snitt väntat sig ett par tiondelar mer. I den svenska verksamheten (som står för drygt halva omsättningen) försämrades lönsamheten. Det var projektnedskrivningar i Stockholmsområdet som tyngde marginalerna.

Mattias Johansson konstaterar i rapporten att Bravidas Stockholmsverksamhet haft en negativ resultatutveckling under en längre tid. Nu har ett antal åtgärder vidtagits för att komma till rätta med detta. Olönsamma avdelningar har stängts, anbudsgivningarna har blivit mer selektiva och mer fokus har lagts på projektledning och styrning. Åtgärderna medför kostnader på 60 Mkr som kommer att belasta det fjärde kvartalet.

Även i Finland försämrades lönsamheten i kvartalet på grund av ett antal problemprojekt. Finland är dock Bravidas minsta marknad och den står för bara dryga 5 procent av omsättningen.

Bravida erbjuder installation och service inom el, vatten och ventilation. El är största teknikområde och står för hälften av omsättningen. Bostadsfastigheter och andra typer av hus dominerar bland uppdragen även om infrastruktur seglat upp på sistone till följd av stora uppdrag inom förbifart Stockholm.

Stora uppdrag är dock undantag för Bravida. Vanligtvis är uppdragen relativt små och bara cirka 10 procent av omsättningen genereras från uppdrag värda mer än 50 Mkr. I gengäld är kundlistan lång vilket minskar risken i verksamheten. En hög andel serviceuppdrag är också en stabiliserande faktor i Bravida. Det är återkommande intäkter som inte påverkas av konjunktursvängningar.

I tredje kvartalet ökade omsättningen inom servicedelen med 10 procent jämfört med 5 procent för installationsuppdragen. Andelen service steg därmed till 47 procent.

Installationer av el, vatten och ventilation sker i slutet av byggprojekten vilket ger en relativt bra visibilitet för Bravida. Orderboken var vid utgången av det tredje kvartalet rekordhöga 14,5 miljarder kronor. Det motsvarar lite drygt 70 procent av de senaste tolv månadernas omsättning.

Bravida har starka kassaflöden som används till löpande förvärv. I fjol summerade förvärven till 12 stycken och hittills i år har hela 19 förvärv genomförts eller aviserats. Totalt tillför dessa en omsättning på cirka 1 miljard kronor vilket motsvarar en tillväxt på drygt 5 procent jämfört med fjolåret.

Totalt har Bravida kunnat växa med 12 procent om året i snitt de senaste fem åren. Den organiska tillväxten har samtidigt snittat 4 procent. Hittills i år har dock den organiska tillväxten stannat vid 1 procent.

Vid utgången av det tredje kvartalet var det rullande tolvmånaders-resultatet i Bravida 4,70 kronor per aktie. Före rapporten räknade analytikerna enligt Factset i snitt med att 2019 skulle sluta med en vinst per aktie på 4,75 kronor.

Snittprognoserna för 2020 och 2021 ligger för närvarande på 5,16 kronor respektive 5,43 kronor per aktie. Estimaten baseras på omsättningstillväxt på 3-4 procent om året och en rörelsemarginal som stiger till dryga 6,5 procent.

  2018 2019 2020 2021
Omsättning, Mkr 19 305 20 853 21 690 22 288
Rörelsemarg., % 6,3 6,3 6,5 6,6
Vinst/aktie, sek 4,71 4,75 5,16 5,43
Utdelning, sek 2,00 2,21 2,55 2,83
Källa: Factset        

 

Bravida själva har som målsättning att nå minst 10 procents tillväxt årligen, varav 5 procent organiskt, och en rörelsemarginal på minst 7 procent justerat för förvärvskostnader.

Estimaten för de kommande två åren ger i dagsläget p/e-tal på 15,9 respektive 15,1. Direktavkastningen i aktien väntas de närmaste åren uppgå till 2,7 procent respektive 3,1 procent.

Bravida-aktien föll tungt efter sin niomånadersrapport. Den har dock som sagt gått väldigt bra under 2019 och står fortfarande på plus 35 procent sedan årsskiftet. Värderingen var hög innan rapporten och utrymmet för besvikelser obefintligt.

Att Bravida fått problem med projekt både i Stockholmsregionen och i Finland är lite oroväckande. Projektnedskrivningar är något som plågat de stora byggbolagen en längre tid och inget som aktiemarknaden vill höra talas om. Att den underliggande tillväxten var negativ för andra kvartalet i rad var också ett lite trist besked. Särskilt som marknadsläget fortsatt beskrivs som starkt.

Mattias Johansson säger sig räkna med fortsatt låg organisk tillväxt i det korta perspektivet. På längre sikt räknar han med att den starka orderboken och den stora serviceverksamheten stabiliserar intäkterna.

Bravidas niomånadersrapport var ingen katastrof om än rätt ljummen. Värderingen har fallit från toppnivåerna i takt med aktien, men å andra sidan lär estimaten sänkas en del också de kommande dagarna. Bolagets chefjurist passade på att handla aktier efter rapporten och långsiktigt delar vi hans uppfattning om att Bravida-aktien är ett bra köp.

Kombinationen av dämpad underliggande tillväxt, lönsamhetsproblem i Sverige och en kurs som stigit kraftigt i år gör dock att vi tror på en lugnare resa för aktien de närmaste kvartalen. Värderingen är inte direkt låg och vi vill gärna se en återgång till gammal god form innan vi köper. Till dess stannar rekommendationen vid Neutral.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Bravida Holding Neutral 82,00 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -