På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtech har plockat fram två aktier med tekniska köpsignaler. Samtidigt är det säljsignaler i en avknoppad aktie,

Stockholmsbörsens breda OMXSPI-index startade veckan med en nedgång på cirka 1.00 procent. Indexet bröt nyligen ned genom golvet i trendkanalen på medellång sikt, vilket kan vara inledningen av en mer horisontell utveckling och indikerar i första hand en svagare stigningstakt. Den senaste tiden har börsen haft en del stora rörelser då indexet både brutit ned och upp genom 594 punkter som nu agerar ny stödnivå på medellång sikt. Ett brott upp genom motståndet vid 618 punkter skulle vara positivt och ett brott ned genom stödet vid 594 punkter skulle vara negativt för den tekniska bilden.

Investtechs hausseindex som förenklat är en optimism-indikator står i 52 på kort sikt och 59 på lång sikt. Dagens nivåer indikerar en liten övervikt av optimism i marknaden på båda tidshorisonter. Stockholmsbörsens insynspersoner är fortsatt positiva. Den senaste månaden har Investtech registrerat 403 signifikanta köp, medan motsvarande siffra på säljsidan är 131. Köpandelen på månadsbasis är därmed hela 75 procent. På årsbasis är köpandelen 75 procent.

Indexet är tekniskt svagt positivt på medellång sikt (1-6 månader).

 

Aktien till bostads- och fastighetsbolaget Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB visar till en stark utveckling vilket indikerar att bolaget är inne i en positiv utveckling och att köpintresset bland investerarna ökar. Vi har identifierat stigande trendkanal på både kort- medellång- och lång sikt. Köparna har alltså varit villiga till att betala mer för aktien. Isolerat sett har aktier i stigande trender givit meravkastning mot index enligt Investtechs forskningsresultat på trender.

På vår graf för medellång sikt befinner sig aktien ovanför en stödnivå som ligger runt 12.00 kronor. Aktien saknar motstånd vilket kan innebära en fin uppsida. En positiv volymbalans indikerar att volymen är hög på uppgångsdagar och låg på nedgångsdagar vilket stärker trendbilden. Ett högt RSI21-värde på 74 och ett starkt positivt momentum signalerar ytterligare uppgång enligt Investtechs senaste forskningsresultat på högt och lågt RSI .

Aktien är maximalt positiv på insiderhandel Bara i år har registrerats 6 transaktioner varav samtliga köp. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

En teknisk positiv aktie med högre likviditetsrisk och volatilitetsrisk är läkemedelsbolag Hamlet Pharma. På kort- och medellång sikt befinner sig aktiekursen i stigande trendkanaler som vi identifierat med hjälp av våra algoritmer. Aktiekursen fick ett lyft på delårsrapporten som presenterades den 17 maj och ser vi på den tekniska bilden så har investerarna under det senaste halvåret betalt allt högre kurser för att köpa in sig i aktien som nu handlas på toppnivåer som signalerar vidare uppgång.

På medellång sikt finns fina möjligheter till en god uppsida då aktien saknar motstånd. Vid en rekyl ned så finns stöd först vid cirka 18 kronor, så om aktien börjar falla kan nedgången till att testa nästa stödnivå bli -28 procent från dagens kurs. En positiv volymbalans och ett högt RSI21-värde på 75 indikerar ett starkt positivt momentum och stärker aktien på kort sikt. Högt RSI indikerar ytterligare uppgång enligt Investtechs senaste forskningsresultat på högt och lågt RSI . Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Autolivs avknoppning Veoneer som designar, utvecklar och tillverkar säkerhetselektronik för bilindustrin har straffats hårt av investerarna. På bara tre månader har aktiekursen fallit med över 30 procent och ser vi till den tekniska bilden så har det resulterat i att aktienkursen fortsatt befinner sig i en fallande trendkanal på kort- och medellång sikt. Investerarna har alltså sålt sig ur aktien till allt lägre priser. Enligt Investtechs forskningsresultat på aktier i fallande trendkanaler så indikeras en fortsatt negativ kursutveckling.

Aktien har en negativ volymbalans som bekräftar den negativa trendbilden. Det indikerar en ökad pessimism bland investerare och försvagar aktien ytterligare. Aktien har också ett starkt negativt momentum med ett RSI21-värde på bara 16 som också försvagar aktien enligt Investtechs forskningsresultat på hög och låg RSI . I dagsläget saknar aktien stödnivåer under nuvarande kurs men vid en rekyl upp ligger det motstånd runt cirka 210.00 kronor på medellång sikt. Aktien är totalt sett tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Relative strength index (RSI) som momentumindikator

RSI är en mycket välanvänd indikator inom teknisk analys. Förkortningen RSI står för Relative Strength Index, och är ett mått på hur väl en aktie gått mot sig själv. Talet beräknas genom att se på styrkan på uppgångsdagarna i förhållande till styrkan på nedgångsdagarna över en bestämd period, vilket genererar ett värde mellan 0 och 100. En aktie som har stigit kraftigt i förhållande till reaktionerna tillbaka kommer ha ett högt RSI. På motsvarande sätt kommer en aktie som fallit mycket i förhållande till reaktionerna upp ha ett lågt RSI.

RSI används både som indikator om en aktie är översåld eller överköpt, och om den har positivt momentum, eller negativt momentum. Många investerare menar att RSI kan ge indikationer om att aktier har stigit eller fallit för mycket, och skall reagera tillbaka. Investtechs forskning antyder att en sådan överköpt- översålt-tolkning statistiskt inte stämmer med verkligheten. Investtechs statistik visar att aktier med lågt RSI (översåld) har fortsatt underprestera jämfört med marknaden medan aktier med högt RSI (överköpt) har fortsatt uppåt. Detta antyder att indikatorn främst bör användas som momentumindikator.

Diagrammet visar att översålda aktier med lågt 21-dagars RSI (rött diagram) tenderat att underprestera marknaden på tre månaders sikt, medan överköpta aktier med högt 21-dagars RSI (blått diagram) tenderat att överprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Den grå räta linjen representerar genomsnittlig börsutveckling under perioden för undersökningen. Läs mer om RSI här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -