På Placera använder vi cookies på vår sajt för att få den att fungera korrekt, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Volymbalans - indikator på aggressivitet

Teknisk Analys Volymbalans – Investtechs indikator på aggressivitet hos köpare och säljare. Forskningsrapport av Geir Linlökken, forskningschef Investtech.

Investtech har utvecklat indikatorn Volymbalans som ett mått på aggressiviteten hos köpare och säljare av en aktie. Syftet var att utforma en indikator som kunde förutsäga om en aktie stod inför en uppgång eller nedgång. Tanken var att om kurs- och volym-mönster i en aktie kunde förklaras av att köparna var aggressiva och säljarna passiva, skulle detta indikera att kursen skulle stiga. På liknande sätt skulle ett mönster med aggressiva säljare och passiva köpare förutsäga att aktiekursen skulle falla. Volymbalansen mäter investerarnas aggressivitet vid upp- och nedgång. Det kan ge följande svar:

●        Nu är investerarna så aggressiva att de pressar upp kursen för att köpa.

●        Nu är investerarna så pessimistiska att de pressar ned kursen för att sälja.

I Investtechs grafer visas volymbalansen som tre pilar till höger om grafen. Något förenklat beräknas volymbalans som en korrelation mellan kursförändringar och volym. Indikatorn beräknas på 5, 22 och 66 dagars sikt, motsvarande vecka, månad och kvartal. Särskilt veckoindikatorn bör användas med försiktighet. Samtidigt kan det vara den bästa indikatorn för kortsiktiga affärer. Gröna pilar som pekar uppåt visar att volymbalansen är positiv, medan röda pilar som pekar nedåt visar att volymbalansen är negativ. Gula sidledes pilar visar neutral volymbalans. Indikatorn kan variera mellan -100 för maximalt negativ och +100 för maximalt positiv. De exakta värdena visas i tabellen på grafsidan, och visualiseras med pilar längst ned till höger i graferna.

Positiv volymbalans förstärker köpsignaler från andra indikatorer medan negativ volymbalans förstärker säljsignaler. På samma sätt förstärker positiv volymbalans en stigande trend medan negativ volymbalans förstärker en fallande trend. Volymbalans ger ofta varningar om kommande kursrörelser.

Läs mer om Investtechs metod här och få gratis tillgång i 14 dagar.

Volymbalans 22 (månad) på kritisk nivå

När volymbalansen bröt ned under -40-gränsen definierades en sälgsignal, utifrån tanken att detta indikerar aggressiva säljare. När volymbalansen bröt över +40-gränsen definierades en köpsignal.

Antal

Norge

Sverige

Danmark

Finland

Totalt

Köpsignal volbal22 passerar över 40

8843

10 535

3733

1469

24 580

Säljsignal volbal22 passerar under -40

2908

5537

1689

1169

11 303

Signalerna lokaliseras genom att gå igenom alla fall där 22-dagars volymbalans passerar de kritiska gränserna. Endast signaler där det var mer än 14 dagar sedan föregående signal i samma aktie beräknas med. Detta görs för att undvika närliggande dubbletter. Trots det kommer det vara ett stort antal signaler som är ganska lika, på grund av att ett antal olika aktier följer varandra tätt i kurs. Särskilt i situationer då börsen har stigit eller fallit kraftigt på kort tid, kommer många aktier framkalla liknande signaler. Signalerna (proverna) kommer därmed inte att vara oberoende och statistiska mått på osäkerhet (standardavvikelse) kommer inte kunna användas urskillningslöst.

Figuren visar att aktier på Stockholmsbörsen med positiv volymbalans (blått diagram) tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier med negativ volymbalans (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Den grå räta linjen representerar genomsnittlig börsutveckling under perioden för undersökningen.

Genomsnittlig avkastning efter 66 dagar

Norge

Sverige

Danmark

Finland

Balanserat snitt

Köpsignal volbal22 passerar över 40

4,9%

4,7%

4,7%

3,9%

4.7%

Säljsignal volbal22 passerar under -40

0,9%

1,9%

1,9%

3,0%

1.8%

Referensindex

3,2%

4,0%

3,6%

1,5%

3,5%

Sammanfattning och slutsats

Resultaten indikerar att Investtechs volymbalans-indikator lämpar sig till att fånga upp positiva och negativa ändringar i investerarnas beteende. Volymbalansen kan därmed användas till att identifiera bra köpsignaler (stockpicking). Efter signal från Investtechs volymbalansindikator anses det sannolikt att man kan uppnå en statisk meravkastning över genomsnittlig börsutveckling.

Volymbalans anses ytterligare vara en god indikator som förstärker eller försvagar övriga signaler i Investtechs analyser. Till exempel kan köpsignaler från stigande trend förstärkas av en positiv volymbalans, medan den försvagas av negativ volymbalans.

Läs hela forskningsrapporten här.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -