På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Två aktier med köpsignaler

Teknisk analys Investtech har hittat två aktier med köpsignaler, trots att börsen är svagt negativ. En konsultaktie får däremot säljsignaler.

Stockholmsbörsen breda OMXSPI index startade veckan positivt. Indexet ligger dock alltjämt under motståndsnivån vid 547 punter vilket innebär fortsatt säljsignal för indexet. Investtechs algoritmer har inte identifierat någon klar trendkanal på medellång sikt, framtida utveckling är därmed osäker. Nedsidan är stor, vi måste till grafen på lång sikt för att hitta närmaste stödnivå vid 436 punkter. På lång sikt är trendkanalen fortfarande stigande med golv vid 510 punkter vilket kan begränsa nedsidan. Närmaste motstånd finns vid 595-600 punkter.

Investtechs hausseindex har fallit från runt 60 i oktober till dagens nivåer på 40 på kort sikt, och 25 på lång sikt. Det indikerar att pessimism råder på marknaden.

Stockholmsbörsens insynspersoner är däremot mycket positiva för tillfället. Den senaste månade har Investtech registrerat 523 signifikanta köp, medan motsvarande siffra på säljsidan är 145. Köpandelen på månadsbasis är därmed 78 procent. På årsbasis är köpandelen också mycket hög med 75 procent. Vi får leta oss tillbaka till 2012 för att hitta högre värden. Det visar att en stor majoritet av börsens insynspersoner som handlar aktier har stor tilltro till sina egna bolag, och är en indikation på att börsen är fundamentalt billig.

Indexet är tekniskt svagt negativt på medellång sikt.

 

 

Mycronic som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktionslösningar till den globala elektronikindustrin befinner sig i en stigande trendkanal på medellång sikt. Det indikerar att köpintresset bland investerare ökar och ger isolerat sett goda utsikter för ytterligare kursuppgång enligt Investtechs forskning på aktier i stigande trendkanaler.

En positiv volymbalans stärker trendbilden och indikerar mer aggressiva köpare och en ökad positivism bland investerarna. Aktiens volymtoppar och volymbottnar motsvaras väl av toppar och bottnar i kursen som också styrker den positiva trendbilden. Aktien har stöd vid cirka 113 kronor och saknar motstånd på medellång sikt. Sammantaget är utsikterna positiva  på medellång sikt.

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Vindkraftsprojektören Eolus Vind har marginellt brutit upp genom taket i en stigande trendkanal på medellång sikt och har nu uppnått en All-time high notering. Det är ett resultat av att investerare under det senaste året stadigt har gått uppåt i pris för att köpa in sig i aktien. Enligt Investtechs forskning på brott upp ur stigande trendkanaler så öppnar detta upp för en fortsatt positiv kursutveckling på medellång sikt.

Aktien har brutit det tidigare motståndet vid 49.00 kronor och saknar nytt motstånd på medellång sikt. Positiv volymbalans indikerar på en aggressivitet hos köpare för att ta position i aktien. Det kortsiktiga momentumet i aktien är positivt. En positiv volymbalans tillsammans med ett positivt momentum stärker trendbilden. Sammantaget är utsikterna positiva  på medellång sikt.

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Teknikkonsultföretaget ÅF har brutit den fallande trendkanalen nedåt på medellång sikt, vilket öppnar för en starkare nedgångstakt. Detta indikerar att intresset bland investerarna är avtagande och investerare godtagit stadigt lägre priser för att komma ut ur aktien. Enligt Investtechs forskning på brott ned ur fallande trendkanaler så indikeras en fortsatt svag kursutveckling i aktien på medellång sikt.

Aktien har även en negativ volymbalans och negativt momentum vilket bekräftar trendbilden. På medellång sikt har aktien motstånd vid 163 kronor men saknar stöd. Sammantaget är utsikterna negativa på medellång sikt.

Investtechs rekommendation: Sälj.

 

Trendbrott - i trendriktningen

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utvecklig tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du värdera att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtech har också undersökt vad som hänt efter att trenden brutits genom att analysera kursutvecklingen efter att aktier på de nordiska börserna brutit trendkanaler på medellångsiktig kursgraf. Resultaten visar bland annat att genomsnittsaktien som brutit upp en stigande trendkanal har fortsatt uppåt, och det i en högre takt än tidigare. Motsvarande har aktier som brutit ned från fallande trendkanaler presterat klart sämre än aktier inne i fallande trendkanaler.

Figuren visar att aktier med som brutit upp från stigande trendkanaler (blått diagram) tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier som brutit ned från fallande trendkanaler (rött diagram) tenderat att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Den grå räta linjen representerar genomsnittlig börsutveckling under perioden för undersökningen. Läs mer om volymbalans här.

 

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -