På Avanza använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Rapportfloden: Blandade resultat

Q3 Hoylu, Crown Energy, Viking Supply, Icta, Stockwik, Arctic Paper, Arise, Attendo, Edgeware, Ferronordic, Lundin Gold, Lucara: Här är resultaten.

First North-listade Hoylu, som levererar lösningar för digitala arbetsytor, gick in i det fjärde kvartalet med en stark orderstock och vd Stein Revelsby är därför säker på att tillväxten kommer att fortsätta.

"Vårt mål är ebitda-positiva i fjärde kvartalet", skriver han i rapporten för det tredje kvartalet.

För det tredje kvartalet redovisar Hoylu ett rörelseresultat på -5,7 miljoner kronor (-6,8) och resultatet efter skatt var -6,2 miljoner kronor (-7,1). Omsättningen var 9,0 miljoner kronor för det tredje kvartalet (5,9).

Olje- och gasbolaget Crown Energy redovisar ett resultat efter skatt på -1,9 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2018 (53,8). Resultatet per aktie uppgick till -0:004 kronor (0:12).

Nettoomsättningen sjönk till 18,1 miljoner kronor (27,5). De likvida medlen uppgick vid periodens utgång till 71,2 miljoner kronor (41,2).

"Stora steg har tagits i positiv riktning vilket lett till markvinningar både inom Energy och inom Asset Development and Services. Detta hoppas vi kunna kapitalisera på inom snar framtid. Situationen fortsätter att förbättras inom olje- och gasmarknaden och i energimarknaden i stort och vi fortsätter att ha en väldigt positiv syn för nya affärer och därmed till en substantiell tillväxt för bolaget", skriver vd Andreas Forssell.

Koncernens resultat i svenska kronor har samtidigt fortsatt att påverkas av såväl 2018 års devalvering och frisläppning av den angolanska valutan Kwanza, som av den höga inflationen i Angola.

Den angolanska valutan har tappat kraftigt mot den svenska kronan.

Crown Energy, som bedriver prospektering i Ekvatorialguinea, Sydafrika och Madagaskar, är noterat på NGM Equity.

Rederiet Viking Supply Ships redovisar ett resultat efter skatt på 2.227 miljoner kronor inklusive avvecklad verksamhet för det tredje kvartalet 2018 (-99). Resultatet per aktie inklusive avvecklad verksamhet uppgick till 239 kronor (-24:50).

Ebitda-resultatet för det tredje kvartalet för kvarvarande verksamhet, inklusive rearesultat från sålda fartyg, uppgick till 2.467 miljoner kronor (-15).

De tre isbrytarna Tor Viking, Balder Viking och Vidar Viking såldes under det tredje kvartalet till "Her Majesty the Queen in Right of Canada". Fartygen levererade till sin nya ägare i september och samtidigt erhölls full betalning för fartygen. Försäljningen medförde en reavinst om 2.495 miljoner kronor.

Ebitda-resultataet justerat för rearesultat från avyttrade fartyg var -28 miljoner kronor (-15).

Rederiets två kvarvarande PSV-fartyg Idun Viking och Frigg Viking skrevs under kvartalet ned med totalt 18 miljoner kronor och AHTS-fartyget Odin Viking skrevs ned med totalt 137 miljoner kronor.

Nettoomsättningen för kvarvarande verksamheter låg på 72 miljoner kronor (93) i tredje kvartalet.

Kommunikationskonsulten Icta, som förut hette Intellecta, visar positivt rörelseresultat under det tredje kvartalet efter fyra kvartal med röda siffror.

"Efter en lång rad av svaga kvartal är det glädjande att nu kunna rapportera tydliga framgångar i arbetet att vända ICTAs utveckling", skriver bolagets vd Michael Koefoed Steensborg Drejer i rapporten.

I det tredje kvartalet ökade bolagets rörelseresultat med 9,2 miljoner kronor jämfört med motsvarande kvartal 2017, men då finns det jämförelsestörande engångsposter i form av en villkorad köpeskilling på 7,5 miljoner.

"Justerat för denna återföring ökade rörelseresultatet med 16,7 MSEK jämfört med samma period föregående år", heter det i rapporten.

Stockwik Förvaltning redovisar redovisar ett resultat efter skatt på -0,7 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2018 (-1,0). Resultatet per aktie uppgick till 0 kronor (0). Nettoomsättningen låg på 29,2 miljoner kronor (19,5). Rörelseresultatet blev -0,1 miljoner kronor (-1,3).

Arctic Paper redovisar ett resultat efter skatt på 42,7 miljoner polska zloty för det tredje kvartalet 2018 (27,5). Resultatet per aktie uppgick till 0:37 zloty (0:28).

Nettoomsättningen uppgick till 812 miljoner zloty (736) och resultatet före skatt blev 52,7 miljoner zloty (36,1).

Vindkraftbolaget Arise redovisar ett resultat efter skatt på 46 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2018 (-173). Nettoomsättningen uppgick till 150 miljoner kronor (42). Rörelseresultatet före avskrivningar (ebitda) blev 90 miljoner kronor (19).

"Vi är väldigt glada att vi lyckats avyttra de båda projekten, Bröcklingeberget (45 MW) och Enviksberget (37 MW) under kvartalet", skriver Arise vd Daniel Johansson i rapporten.

"Resultatmässigt är det tredje kvartalet ett av våra bästa någonsin, vilket i huvudsak beror på de båda försäljningarna vi genomfört", skriver han också.

Omsorgsbolaget Attendo redovisar ett ebita-resultat på 297 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2018 (277). Nettoomsättningen uppgick till 2.802 miljoner kronor (2.220).

Edgeware, verksamt inom streaming av tv och video över internet, redovisar ett resultat efter skatt på 3,3 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2018 (4,0). Resultatet per aktie uppgick till 0:1 kronor (0:1).

Rörelseresultatet blev 3,0 miljoner kronor (6,0) och rörelsemarginalen var 5,5 procent (10,1). Nettoomsättningen sjönk till 54,5 miljoner kronor (59,6).

"Vi fortsätter nu att arbeta med de åtgärder som är nödvändiga för att komma tillbaka till lönsam tillväxt. Vi breddar vår affär med nya mjukvarubaserade produkter, bearbetar nya typer av kunder, ökar våra aktiviteter utanför Europa och sänker våra kostnader inom vissa områden för att möjliggöra expansion där vi ser nya affärsmöjligheter. Jag är ännu inte nöjd med vårt finansiella resultat men jag ser tydliga tecken på att våra åtgärder har gett resultat och att vi därmed är på rätt väg", skriver Karl Thedéen i vd-ordet.

Ferronordic, återförsäljare av anläggningsmaskiner, redovisar ett resultat efter skatt på 61 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2018 (43). Resultatet per aktie uppgick till 4:17 kronor (2:77).

Rörelseresultatet blev 80 miljoner kronor (50) och rörelsemarginalen var 10,1 procent (8,0). Nettoomsättningen uppgick till 791 miljoner kronor (626).

Lundin Gold redovisar ett resultat efter skatt på 7,3 miljoner dollar för det tredje kvartalet 2018 (-16). Resultatet per aktie uppgick till 0:03 dollar (-0:13).

Det positiva nettoresultatet följer på en omvärdering av bolagets långsiktiga skuldsättning. Några intäkter av betydelse redovisas inte. Kassabehållningen uppgick till 292 miljoner dollar vid september månads utgång. Arbetet med att bygga en guldgruva vid fyndigheten Fruta del Norte i Ecuador fortgår enligt plan, uppger bolaget.

"Utvecklingen av underjordsgruvan utvecklas enligt tidsplan och baserat på nuvarande antagande räknar vi med att nå malmkroppen under det första kvartalet 2019", skriver vd Ron Hochstein i rapporten.

Omkring en tredjedel av byggnationen är färdigställd och en "väsentlig" del av kapitalet är öronmärkt.

Diamantproducenten Lucara Diamond redovisar ett resultat efter skatt på 5,1 miljoner dollar för det tredje kvartalet 2018 (32,9). Resultatet per aktie uppgick till 0:01 dollar (0:09).

Den nettoomsättning som bokas i kvartalet uppgick till 45,7 miljoner dollar. Totalt såldes rådiamanter för 41,8 miljoner dollar under perioden samtidigt som intäkter om 3,9 miljoner dollar relaterade till föregående kvartal bokades i det tredje kvartalet. Rörelseresultatet ebitda blev 18,2 miljoner dollar (49,8).

Det genomsnittliga priset per carat uppgick till 467 dollar för den under kvartalet sålda volymen, att jämföra med 1.207 dollar samma kvartal för ett år sedan. Produktionskostnaden var 185 dollar per såld carat (229).

Resultat- och intäktsnedgången jämfört med fjolåret förklaras av bolaget med att resultatet för det tredje kvartalet 2017 inkluderade försäljningen av den 1.109 carat stora Lesedi la Rona för 53 miljoner dollar, eller 47.777 dollar per carat. Lucara aviserar en utdelning om 0:025 kanadadollar per aktie för det fjärde kvartalet.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -