På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Fönstret öppet för ett köp

Aktieanalys Den långa och kalla vintern tyngde Inwido i första kvartalet. Aktien har pressats hårt det senaste året och på rimliga prognoser ser värderingen rejält låg ut.

Den ovanligt segdragna och kalla vintern har påverkat det första kvartalet negativt för många bolag i byggsektorn. Alla utomhusprojekt blir svårare att genomföra när det är kallt och snöigt. Att sätta in fönster går hyggligt om det är ett nybygge. Som privatperson väntar man dock gärna med att plocka bort fönstren om det är 20 minus ute.

Fönstertillverkaren Inwido säljer cirka 70 procent till privatpersoner så vädret var ett stort problem under första kvartalet. Efterfrågan från de industriella kunderna var fortsatt bra, men privatpersonerna avvaktade mildare väder. Försäljningen till konsumenter är mer lönsam för Inwido än försäljningen till byggföretagen. Marginalerna fick sig därför en tryckare i kvartalet.

Förutom dåligt väder innehöll det första kvartalet även färre arbetsdagar än för ett år sedan. Sammantaget var det således upplagt för en svag rapport från Inwido. Analytikerna hade enligt SME Direkt räknat med ett tapp på 45 procent jämfört med ett rekordstarkt resultat för ett år sedan. Utfallet blev inte fullt så illa. Det justerade rörelseresulatet föll med 32 procent.

Inwido har haft en del interna problem det senaste året. I Sverige fick bolaget inkörningsproblem under förra våren i samband med att nya maskiner och produktionsplattformar skulle startas upp. Samtidigt fick man problem med flaskhalsar i leverantörsledet. Resultatet blev förseningar och extrakostnader.

Problemen löstes mot slutet av förra året. Den allmänt tröga efterfrågan i första kvartalet i år innebar dock att effektiviteten i affärsområdet Sverige/Norge var fortsatt otillfredsställande enligt bolaget.

I Finland tappade Inwido också under början av förra året en stor del av sin säljkår på konsumentsidan. Det påverkade försäljning och resultatet negativt under några kvartal. Situationen löstes dock under fjolåret och det första kvartalet i år påverkades inte av detta. Finland var den marknad där försäljningen ökade bäst för Inwido i perioden, upp 7 procent varav 2 organiskt.

Av Inwidos affärssegment svarade Sverige/Norge för 34 procent av omsättningen i fjol. Finland stod för 23 procent och Danmark för 19 procent. Segmentet EBE (Emerging Business Europe) innehåller verksamheter i bland annat Storbritannien, Irland, Tyskland, Österrike och Baltikum. I området EBE ligger även Inwidos e-handel som fortsätter att växa snabbt och ökade med 10 procent i det första kvartalet.

I april blev förvärvet av den danska e-handelsaktören Bedst & Billigst klar. Därmed utgör e-handel direkt till konsument 7 procent av omsättningen inom Inwido. Bolaget uppger själv att det är ledande på e-handel i sin bransch.

Försäljningen till konsument är som sagt mer lönsam för Inwido än försäljning till industriella köpare. Konsumentledet är därför prioriterat i bolaget och satsningen på e-handel är ett sätt att möta kunderna i de kanaler de föredrar. E-handel är sammantaget ännu inte någon stor företeelse i fönsterbranschen. Att döma av trenderna i övrig detaljhandel kommer den dock att fortsätta stärka sina andelar.

Förvärv är en viktig del av Inwidos historik och av bolagets tillväxtstrategi. Fönsterbranschen är mycket fragmenterad och det finns få internationella aktörer. Det beror på att marknaderna skiljer sig mycket åt mellan länder. Materialval och standarder är olika vilket gör det svårt att utvinna synergier. Inwido köper dock några bolag om året och effektiviserar verksamheten löpande.

I fjol beslutades om ett större åtgärdsprogram med syfte att sänka kostnaderna med 100 Mkr. Full effekt väntas 2019. Inwidos målsättning är att rörelsemarginalen, ebita, justerad för engångsposter ska ligga på 12 procent. Utfallet i fjol blev 10,2 procent vilket till stor del berodde på produktionsproblemen i Sverige.

Enligt SME Direkts sammanställning av analytikerprognoser väntas en förbättring i år till 11,0 procent. Där väntas marginalen även landa år 2019. Omsättningen i Inwido spås öka 6 procent i år och 2,4 procent nästa år. Snittprognoserna för vinst per aktie ligger på 8,38 kronor innevarande år och på 8,87 kronor nästa år.

De prognoserna innebär p/e-tal på 9,2 respektive 8,7 för de närmaste åren. Justerat för nettoskulden på knappt två miljarder kronor värderas rörelsen i Inwido till 8,6 gånger nästa års väntade rörelseresultat.

Utdelningen för 2017 dras 11 maj och ger en direktavkastning på 4,5 procent. För de kommande åren väntas direktavkastningar på 5,8 respektive 6,3 procent.

Inwido-aktien har pressats hårt det senaste knappa året. Kursen är sedan slutet av maj i fjol ned nästan 40 procent. Det är kombinationen av interna problem, vikande lönsamhet och den allmäna flykten från allt bostadsrelaterat på börsen som tryckt ned aktien. Vinstprognoserna har också sänkts men inte alls i samma utsträckning. På dagens nivåer ser värdering och direktavkastning minst sagt attraktiva ut.

Det första kvartalet var inte någon direkt stämningshöjare i Inwido. Man får dock komma ihåg att jämförelsekvartalet var rekordstarkt och bolaget hade även väder och kalenderfaktorer emot sig. Det finns fortfarande orosmoln kring bostadspriserna vilket i förlängningen dämpar hushållens renoveringar.

Den trenden har Inwido redan sett under ett drygt års tid. Bostadsmarknaden ser dock ut att stabiliseras och räntorna lär förbli låga under överskådlig tid. Efterfrågan bör därför klara sig hyggligt för Inwido.

Med något förvärv och effektiviseringar bör bolaget minst kunna uppnå väntade resultatnivåer för de kommande åren. Därmed ser aktien fortsatt köpvärd ut.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Inwido Köp 76,85 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -

Utländska aktier

Utlandska-Aktier

Det är lätt att köpa utländska aktier. Här finns ett urval av Placeras utlandsanalyser.