På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Starka trender talar för läkemedel

Fondanalys Hälsovårdssektorn handlas på historiskt låga värderingar trots flera starka trender som talar för sektorn. Placera har två fondfavoriter i läkemedelsbranschen som vi tror kommer att bra avkastning på lång sikt.

Historiskt har aktier inom hälsovårdssektorn levererat en betydligt högre avkastning än aktiemarknaden. De senaste 25 åren har globalt hälsovårdsindexet MSCI World Healthcare Index avkastat i genomsnitt 3,5 procent enheter per år bättre än globalt aktieindex. Skillnaden blir stor över tid när man räknar ränta-på-ränta effekt. Den stora överavkastningen har skett till en betydligt lägre risk för globalt hälsovårdsindex.

Under 25-årsperioden har dock värderingen varit betydligt högre för hälsovårdsbolagen som har handlats med en premie jämfört med ett brett aktieindex.

Det har inte varit ovanligt att premien för hälsovårdsbolagen legat i genomsnitt på 3–5 p/e-talsenheter. Men efter flera starka år med stigande aktiekurser toppade hälsovårdsbolagen inför det amerikanska presidentvalet med hot om prisregleringar. Det låg länge som en våt filt över sektorn, och nu handlas sektorn i nivå eller med rabatt mot övriga börsen.

Det finns flera starka trender som talar för sektorn. Hälsosektorn växer snabbare än globalt BNP och spås växa med minst 6 procent per år fram till 2021. Det gör att sektorns andel av globalt BNP fortsätter att öka, vilket den har gjort de senaste 25 åren.

En ökad förvärvsaktivitet inom sektorn spås, då de stora läkemedelsbolagen har starka kassaflöden och har råd att förvärva mindre innovativa och snabbväxande hälsobolag.

Innovationshöjden inom sektorn är stor, med hjälp av digitaliseringstrenden och artificiell intelligens hjälper de till med tydliga effektiviseringar inom läkemedelsutvecklingen.

Högre levnadsstandard och en äldre befolkning i västvärlden ökar förekomsten av välfärdssjukdomar som övervikt och diabetes. Även folkrika utvecklingsländer som Kina och Indien ökar satsningar på hälso- och sjukvård för landets befolkning. Det finns ett samband med de demografiska förändringarna som gör att allt fler äldre kräver mer mediciner och fler som lider av välfärdssjukdomar. Allt detta gynnar läkemedelsbolagen.

Hälsovårdssektorn erbjuder en bra tillväxt och en icke-cyklisk exponering. Tillsammans med nya produktlanseringar, hög förvärvsaktivitet och en stark demografisk trend är det en attraktiv placering för den långsiktige.

För den som vill investera är utbudet av läkemedelsfonder stort. Placera har hittat två aktivt förvaltade hälsovårdsfonder med helt olika investeringsstrategi. 

Den första hälsovårdsfonden är en tidigare Placera-favorit. Det är spetsfonden DNB Health Care som är aktivt förvaltad sedan 2012 av Eirik Hernes Larsen.

Eirik Hernes Larsen

Investeringsprocessen består av en grundlig bolagsanalys. Fokus är lönsamma företag med ledande positioner inom tillväxtområden och som drar fördel av högra inträdesbarriärer för konkurrenterna. Bolagets värdering är central i processen. Detta gör att många företag med spännande produkter inte kommer in i portföljen då aktievärderingen ofta är för hög. Fonden har ingen exponering mot företag som står och faller med en produkt, såsom bioteknikbolag i tidig utvecklingsfas.

Investeringsmandatet är brett. Fonden kan investera i läkemedels- och hälsovårdsbolag över hela världen och har inga begränsningar vad gäller exponering mot länder eller underkategorier. Målet är att ha en diversifierad portfölj med exponering mot de delsegment man tror på.

Fonden har en koncentrerad portfölj just nu på 28 bolag, men det varierar över tiden - mellan 25–50 bolag är normalt. Fonden är koncentrerad och de 10 största investeringarna utgör vanligtvis omkring 50 procent av fondförmögenheten. Bland de mindre innehaven i fonden hittar vi de nordiska läkemedelsbolagen Novo Nordisk och AstraZeneca.

Fonden har en tydligt tilt mot stora bolag som utgör 88 procent. Resten är medelstora bolag. USA är fondens viktigaste geografiska marknad: 66 procent är investerat där. Schweiz är god tvåa med 11,3 procent.

Eirik Hernes Larsen har lyckats riktigt bra med förvaltningen. Fonden har stigit med 152 procent de senaste fem åren – till lägre risk än Morningstars kategorisnitt för hälsovårdsfonder. Den har klarat sig väldigt bra riskjusterat och levererat hög avkastning. Risken mätt som standardavvikelse är 12,4 procent jämfört med 14,9 procent för kategorisnittet.  

Den årliga avgiften är 1,5 procent, vilket är lägre än kategorisnittet. Fonden har fem stjärnor på tre års sikt och fyra på fem års sikt hos Morningstar och förvaltar idag 3 miljarder kronor. Placera tycker spetsfonden DNB Health Care är köpvärd för den långsiktige fondspararen.

C Worldwide Medical Small & Mid cap är precis som namnet antyder en fond som letar små- och medelstora bolag att investera i. Risken är betydligt högre än i DNB Health Care. Fonden förvaltas av Mikael Svensson sedan februari 2008. Till sin hjälp har han Angelica Fatourus och Ulf Arvidsson som ingår i C Worldwides hälsovårdsteam.

Mikael Svensson, Ulf Arvidsson och Anngelica Fatourus

Mikael Svensson kombinerar en aktiv förvaltning med långsiktiga investeringar. Grunden är en aktiv förvaltningsstrategi med fokus på bolag med långsiktiga trender och teman. En strukturell underliggande marknadstillväxt underlättar för bolag som vill skapa lönsam tillväxt. Fokus är att hitta mindre bolag med en långsiktig strukturell tillväxt till en bra värdering.

Det är stor skillnad mellan att leta småbolag och att leta bland storbolagen. Flera av de riktigt storbolag hälsovårdsbolagen kan täckas av 30–40 analytiker och småbolagen i bästa fall en handfull analytiker. För den som har bra egen aktieanalys kan det ge stora fördelar att leta bland småbolagen.

Investeringshorisonten sträcker sig oftast mellan tre till fem år. Det vittnar den låg omsättningshastighet om, och det har betalat sig över tid.

Förvaltaren får hjälp att hitta globala långsiktiga trender från hela C Worldwide förvaltningsorganisationen. Utöver det arbetar hälsovårdsteamet aktivt med ett vetenskapsråd som består av åtta stycken välmeriterade professorer från Karolinska Institutet. De träffas fyra gånger per år och går igenom nya investeringar.

En strukturell trend är till exempelvis demografin i västvärlden där populationen blir allt äldre och rikare. Det medföra ett tema: ökade livsstilssjukdomar som kräver mer läkemedel mot exempelvis diabetes och övervikt. Här är fonden investerad i diabetesbolaget Dexcom som är först i världen med att utveckla mobila system för kontinuerlig glukosövervakning.

Fonden har ett koncentrerat antal aktier, oftast mellan 20–50 aktier. I dagsläget har man 43 investeringar, jämfört med index som har drygt 200 aktier. Relativt få bolag i fonderna bör öka den bolagsspecifika kunskapen, vilket Placera värdesätter hos en aktiv förvaltare.

De fem största innehaven väger totalt 18,7 procent och inget innehav väger mer än 4,5 procent vilket ger en bra riskspridning. Enda svenska investering i fonden är det lilla cancerforskningsbolaget Oncopeptides som börsintroducerades i februari i år. Aktien har haft en bra kursutveckling på drygt 40 procent.

Fonden har en tydlig vinkling mot småbolag som väger hela 80 procent och resterande del är utgörs av medelstora bolag. Amerikanskabolag dominerar med drygt 90 procent. Knappt hälften av bolagen är bioteknikbolag. Näst största sektor är läkemedelsbolag på 27 procent, följt av medicinteknikbolag på 21 procent.

De senaste fem åren har fonden stigit med 162 procent, jämfört kategorisnittet på 127 procent. Risken mätt som standardavvikelse på 27,1 har dock varit betydligt högre än Morningstars kategorisnitt på 14,9. Värt att notera är att Morningstars kategorisnitt består i huvudsak av fonder med inriktning på stora hälsovårdsbolag.

Den årliga avgiften är 1,75 procent, vilket är mer än kategorisnittet. Fonden har tre stjärnor av fem möjliga på 3 års sikt och två på fem års sikt hos Morningstar och förvaltar idag drygt 1,5 miljarder kronor. Placera rekommenderar C Worldwide Medical Small & Mid cap för den långsiktige och riskvillige spararen.

Placera ser DNB Health Care fond och C Worldwide Medical Small & Mid cap som utmärkt komplement i en fondportfölj och rekommenderar en lång sparhorisont på mellan 3–5 år, med en mindre investering av den totala portföljen.

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
DNB Health Care Köp 273,47 -
C WorldWide Medical Small & Mid Cap 1A Köp 3 418,15 -
Mer från förstasidan

Sök på Placera

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -