På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Rapportfloden: Blandade resultat

Q2 BTS, Nibe, John Mattson, Embracer, Kjell&Co, Ambea, Railcare, Catena Media och Azelio finns bland bolagen som publicerat sin kvartalssiffror.

Teknikhandelsföretaget Christian Berner redovisar ett ebita-resultat på 11,6 miljoner kronor (8,0) för det andra kvartalet 2022.

Resultatet efter skatt blev 7,2 miljoner kronor (5,2) och resultatet per aktie uppgick till 0:38 kronor (0:28).

Nettoomsättningen ökade med 15 procent till 214 miljoner kronor (186). Orderingången var 262 miljoner kronor (213), motsvarande en ökning med 23 procent.

Swedish Stirling, ett miljöteknikbolag listat på First North, hade ett rörelseresultat om -40,0 miljoner kronor (-8,0) under det andra kvartalet 2022. Nettoomsättningen uppgick till 33 tusen kronor (-).

Periodens kassaflöde uppgick till -81,2 miljoner kronor (147) och de likvida medlen på balansdagen var 150 miljoner kronor (288).

It-konsulten Combinedx redovisar en omsättning på 161 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (152). Tillväxten för kvartalet uppgick till 6,4 procent, varav den organiska var 0 procent.

Det justerade rörelseresultatet sjönk till 12,5 miljoner kronor (16,6) medan den justerade marginalen var 7,8 procent (10,9).

Resultatet före skatt var 10,8 miljoner kronor (21,6).

Internetoperatören Bahnhof redovisar ett resultat efter skatt på 45,3 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (36,6). Resultatet per aktie uppgick till 0:42 kronor (0:34).

Nettoomsättningen uppgick till 431 miljoner kronor (183) och rörelseresultatet blev 57,7 miljoner kronor (45,8).

Resultatet för det första halvåret beskrivs av vd Jon Karlung som "ett riktigt kanonresultat" och det innebär att bolaget kan komma att höja prognosen för helåret.

Seatwirl, verksamt inom flytande vindkraft till havs, redovisar ett rörelseresultat på -4,5 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (-6,4). Det negativa resultatet är hänförligt till utvecklingskostnader, skriver Seatwirl i delårsrapporten.

Bolaget hade ingen omsättning under perioden (0). Kassaflödet uppgick till 3,6 miljoner kronor (-10,3). Likvida medel låg vid periodens slut på 46,6 miljoner kronor (35,8).

Grängesberg Exploration redovisar en nettoomsättning på 8,3 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (4,6).

Ebitda-resultatet uppgick till -1,2 miljoner kronor (-2,1).

"Priset på standardfosfat har ökat kraftigt efter krigsutbrottet i Ukraina och det råder stor brist på högkvalitativ fosfat. Även om kvaliteten på vårt cirkulära fosfatmineral, apatit, är av världsklass har vår geografiska placering i Europa blivit ytterligare en stor konkurrensfördel. Något som bådar gott inför kommande kundförhandlingar med europeiska kunder", skriver vd Christer Lindqvist i rapporten.

Medicinteknikbolaget Neodynamics redovisar intäkter om 0,2 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (0,4). Nettoresultatet blev -18,3 miljoner kronor (-18,3).

De totala likvida medlen uppgick till 49,9 miljoner kronor vid utgången av kvartalet.

Mestro, som utvecklar en molnbaserad AI-plattform som analyserar fastighetsägares energidata, hade en omsättning på 6,2 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (4,7).

Rörelseresultatet uppgick till -5,8 miljoner kronor (-2,9) och nettoresultatet blev -5,8 miljoner kronor (-2,9). Nyförsäljningen under kvartalet uppgick till 5,5 miljoner kronor (1,6).

Expression Biotech, med utveckling av en vaccinkandidat mot coronaviruset, redovisar ett rörelseresultat på -27,2 miljoner kronor (-10,4) i det andra kvartalet 2022.

Omsättningen sjönk till 1,2 miljoner kronor (4,6). Resultatet före skatt var -26,6 miljoner kronor (-10,1).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -21,6 miljoner kronor (-9,0) med likvida medel om 168 miljoner kronor (108) vid rapportperiodens utgång.

Clemondo, som tillverkar och säljer rengöringsprodukter, redovisar en nettoomsättning på 76,0 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (74,5).

Ebitda-resultatet sjönk till 4,6 miljoner kronor (7,5) och ebit-resultatet var 0,4 miljoner kronor (3,4). Nettoresultatet vände till negativa 0,3 miljoner kronor (2,6).

Terranet, som utvecklar teknologilösningar för avancerade förarstöd och för självkörande fordon, redovisar ett rörelseresultat på -6,5 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (-8,5).

Nettoresultatet blev -7,4 miljoner kronor (-9,5). Intäkterna uppgick till 0,01 miljoner kronor (0,2). Likvida medel låg vid periodens utgång på 41,5 miljoner kronor (62,8).

Real Fastigheters hyresintäkter uppgick till 32,1 miljoner kronor i det andra kvartalet 2022 (18,2). Driftnettot landade på 18,3 miljoner kronor (11,8) och rörelseresultatet 14,2 miljoner kronor (8,1).

Värdeförändringarna på fastigheter var 5,3 miljoner kronor (0,0). Nettoresultatet 10,9 miljoner kronor jämfört med 4,1 miljoner kronor motsvarande kvartal föregående år.

Miljöteknikbolaget Permascand redovisar ett rörelseresultat på 45 miljoner kronor (-3) i det andra kvartalet 2022.

Omsättningen ökade till 163 miljoner kronor (123), vilket är en uppgång på 33 procent. Efter den nedskrivna ordern, som meddelades den 29 juni, sjönk orderingången till 4 miljoner kronor (41) i kvartalet.

Kasinospelsutvecklaren LL Lucky Games redovisar en nettoomsättning på 1,1 miljoner kronor i det andra kvartalet 2022, jämfört med 25.413 kronor under jämförelseperioden.

Ebitda-resultatet uppgick till -8,2 miljoner kronor (-3,0) och nettoresultatet blev -9,4 miljoner (-3,1).

Skalpkylningsbolaget Dignitana redovisar ett rörelseresultat om 0,1 miljoner kronor (-9,4) i det andra kvartalet 2022. Resultatet före skatt var -0,2 miljoner kronor (-9,7) med en omsättning på 18,3 miljoner kronor (14,0).

Vd Catarina Löwenadler skriver i rapporten att det är en milstolpe att nå ett positivt rörelseresultat för första i bolagets historia. Samtidigt påpekas det att resultatet gynnades av fördelaktiga valutakurser.

Cleantech-bolaget Ecoclime redovisar ett nettoresultat för det andra kvartalet 2022 på -13,4 miljoner kronor (-0,9).

Rörelseresultatet uppgick till -13,4 miljoner kronor (-0,5) Nettoomsättningen uppgick till 57,4 miljoner kronor (37,7). Den organiska tillväxten var 9,6 procent. Ecoclimes justerade ebitda-resultat sjönk till -4,3 miljoner kronor (4,7).

Fractal, verksamt inom PC-gaminghårdvara, redovisar ett resultat efter skatt på -4,1 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (-1,1).

Ebitda-resultatet blev -3,0 miljoner kronor (2,0) och rörelseresultatet (ebit) låg på -7,5 miljoner kronor (-1,3).

Nettoomsättningen uppgick till 95,4 miljoner kronor (104). All försäljning sker i dollar och nettoomsättningen uppgick till 9,7 miljoner dollar (12,3), en organisk minskning med 20,8 procent jämfört med andra kvartalet 2021.

Dist It, en distributionskoncern inom it-tillbehör, datakommunikation, hemelektronik, nätverk och AV-produkter i Norden, hade rörelseintäkter på 610 miljoner kronor (545) under andra kvartalet 2022, varav Efuel bidrog med 73,4 miljoner kronor.

Bruttomarginalen uppgick till 20,3 procent (21,0). Exklusive valutaeffekter uppgick bruttomarginalen till 21,2 procent (21,1).

Ebita minskade till -6,0 miljoner kronor (5,0) inklusive omstruktureringskostnader om 4,1 miljoner relaterade till sammanslagningen av Aurora Deltaco. Justerad ebita uppgick till -1,9 miljoner kronor (5,0).

Omsättning från egna märkesvaror (EMV) för hela Dist It-koncernen ökade till 165 miljoner kronor (154), motsvarande en ökning om 7,1 procent och uppgick till en andel av rörelseintäkter om 27,1 procent (28,2).

Likvida medel den sista juni 2022 uppgick till 32,8 miljoner kronor i kassa och bank (35,6 miljoner per den sista december 2021) samt 89,0 miljoner kronor i outnyttjade checkräkningskrediter (94,4 miljoner per den sista december 2021).

Konsultföretaget BTS redovisar ett ebita-resultat på 112 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (82). Resultatet före skatt uppgick till 97,6 miljoner kronor (71,1). Resultatet per aktie uppgick till 3:49 kronor (2:58). Nettoomsättningen uppgick till 664 miljoner kronor (480).

Värmeteknikbolaget Nibe redovisar ett rörelseresultat på 1.569 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med 1.460 miljoner kronor enligt ett genomsnitt av åtta prognoser som Infront sammanställt inför rapporten.

Rörelsemarginalen blev 16,2 procent, jämfört med snittestimatet på 15,6 procent. Omsättningen uppgick till 9.656 miljoner kronor. Här låg analytikersnittestimatet på 9.364 miljoner kronor.

Nibe har noterat brist och prishöjningar på material och komponenter. Bolaget bedömer att dess egna priser kommer att komma ifatt dessa prishöjningar under andra halvåret.

Det skriver Nibes vd Gerteric Lindquist i rapporten för det andra kvartalet.

Den försvagade svenska kronan har haft en positiv effekt på omsättningsutvecklingen tillsammans med de prishöjningar som genomförts sedan slutet av 2021.

När det gäller försörjningen av komponenter har den fortsatt att präglas av stora problem.

"Detta har i sin tur minskat vår leveranssäkerhet och ökat ledtiderna till våra kunder, vilket vi verkligen beklagar. Våra underleverantörer arbetar emellertid målmedvetet med att försöka ställa om till en helt annan efterfrågenivå och vi får också vissa positiva signaler om att situationen successivt kommer att förbättras under andra halvåret", skriver han.

Forskningsbolaget Ascelia Pharma redovisar ett resultat efter skatt på -22,8 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (-33,5). Resultatet per aktie uppgick till -0:68 kronor (-1:02).

Rörelseresultatet blev -32,7 miljoner kronor (-32,3).

Medicinteknikbolaget Elos Medtech redovisar ett rörelseresultat på 37,8 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (26,5).

Rörelsemarginalen låg på 16,2 procent (14,7). Resultatet efter skatt blev 29,7 miljoner kronor (18,4), motsvarande 3:68 kronor per aktie (2:28).

Nettoomsättningen uppgick till 233 miljoner kronor (181). Ökningen om 28,8 procent mot andra kvartalet föregående år kan härledas till alla affärsområdena, skriver bolaget i delårsrapporten.

Vindenergibolaget Hexicon redovisar totala intäkter om 2,8 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (1,0).

Rörelseförlusten var -44,5 miljoner kronor (-22,2).

Spelutvecklaren Jumpgate redovisar ett rörelseresultat på -4,1 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (-4,6). Nettoomsättningen uppgick till 8,1 miljoner kronor (3,5).

Hifab, som är ett projektledningsbolag inom byggbranschen, hade en nettoomsättning på 76,3 miljoner kronor (85,4) under det andra kvartalet 2022.

Rörelseresultatet i verksamheten uppgick till 1,2 miljoner kronor (-6,2). Resultat efter finansiella poster uppgick till 1,4 miljoner kronor (-6,6). Kassaflödet från verksamheten var -3,5 miljoner kronor (-6,1).

Medicinteknikbolaget Scibase redovisar ett rörelseresultat på -11,7 miljoner kronor (-11,1) i det andra kvartalet 2022.

Omsättningen var 3,7 miljoner kronor (2,3) medan bruttomarginalen uppgick till 70,6 procent (56,3).

Konsultföretaget BTS redovisar ett ebita-resultat på 112 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (82).

Resultatet före skatt uppgick till 97,6 miljoner kronor (71,1). Resultatet per aktie uppgick till 3:49 kronor (2:58).

Nettoomsättningen uppgick till 664 miljoner kronor (480).

Arla Plast redovisar ett resultat efter skatt på 9,4 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (18,6). Resultatet per aktie uppgick till 0:45 kronor (0:88).

Rörelseresultatet blev 13,5 miljoner kronor (23,7) och rörelsemarginalen var 5,0 procent (9,6).

Nettoomsättningen uppgick till 267 miljoner kronor (246). Försäljningstillväxten var 8 procent och organisk tillväxt uppgick till 5 procent.

"Den höga prisbilden och allmänna konjunkturen har en stark inverkan och skapar en osäkerhet på marknaden. Kortsiktigt har högre fraktpriser och högre kostnader för energi påverkat vår kostnadsstruktur negativt", skriver vd Christian Krichau i rapporten.

Satellitbolaget Ovzon redovisar ett rörelseresultat för det andra kvartalet 2022 på -8,8 miljoner kronor (-30,9). Nettoomsättningen uppgick till 77,9 miljoner kronor (33,2).

Bolagets bedömning är att omsättningen för 2022 blir väsentligt högre än för 2021 och att uppskjutning av Ovzon 3 sker i perioden december 2022 till februari 2023, förutsatt att de slutliga testerna faller ut som planerat. Tidigare var bolagets bedömning att omsättningen för 2022 skulle bli högre än för 2021.

Informationstjänsteföretaget Karnov redovisar ett redovisar ett justerat ebita-resultat på 74,0 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (70). Den justerade ebita-marginalen uppgick till 32,6 procent (35,0).

Nettoomsättningen var 227 miljoner kronor (201). Organisk tillväxt uppgick till 8,5 procent. Resultat efter skatt landade på -1 miljoner kronor (20), påverkat av jämförelsestörande poster om 20 miljoner kronor (0).

Omsorgsbolaget Humana redovisar ett rörelseresultat på 65 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022. Analytikerna hade räknat med ett rörelseresultat på 82,8 miljoner kronor enligt Infront.

Resultatet efter skatt uppgick till 18 miljoner kronor och resultatet per aktie var 0:37 kronor. Här låg förväntningarna på ett nettoresultat om 35,6 miljoner kronor och ett resultat per aktie på 0:74 kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 2.241 miljoner kronor, mot väntade 2.216 miljoner kronor, enligt Infront.

Fastighetsbolaget John Mattsons hyresintäkter uppgick till 159 miljoner kronor i det andra kvartalet 2022 (82,3). Driftöverskottet blev 109 miljoner kronor (54,9) och förvaltningsresultatet uppgick till 51,8 miljoner (29,5).

Värdeförändringarna för fastigheter uppgick till 9,0 miljoner kronor (237) och värdeförändringarna för räntederivat uppgick till 106 miljoner kronor (6,5).

Urb-it, som erbjuder tjänster för gröna paketleveranser, redovisar en omsättning på 12,4 miljoner kronor (5,9) under det andra kvartalet 2022. Rörelseresultatet uppgick till -35,6 miljoner kronor (-17,8).

Volymerna ökade med 272 procent andra kvartalet i år jämfört med andra kvartal3et i fjol. Tillväxten berodde främst på stora kunder så som Alibaba, Amazon och Yodel, skriver bolaget i sin delårsrapport.

Under kvartalet har Urb-it förbättrat verksamheten på sin största marknad, Frankrike som står för cirka 70 procent av bolagets omsättning. I Frankrike har Urb-it minskade direkta leveranskostnader per leverans med 57 procent om man jämfört juni 2022 jämfört med januari 2022, vilket gav en positiv bruttomarginal efter direkta leveranskostnader under det andra kvartalet.

Gamingbolaget Embracer redovisar ett rörelseresultat på ebitda-nivå om 702 miljoner kronor för det första kvartalet (april-juni) i det brutna räkenskapsåret 2022/2023. För motsvarande kvartal i fjol var ebitda-resultatet 534 miljoner kronor.

Justerat ebitda ökade till 1.867 miljoner kronor (1.573). Bolagets justerade rörelseresultat, ebit, blev 1.322 miljoner kronor (1.279) och redovisat ebit blev -398 miljoer krnor (55).

Nettoomsättningen uppgick till 7.118 miljoner kronor (3.433). Den organiska tillväxten blev -12 procent.

Embracer har bytt redovisningsstandard och övergått till IFRS. Därtill är Infronts estimat inte jämförbara.

Embracer upprepar prognoserna för det justerade rörelseresultatet de kommande två räkenskapsåren. Den tidigare lydelsen "operativa rörelseresultat" har bytts ut mot "justerat rörelseresultat".

För räkenskapsåret 2022/2023, som inleddes i april månad 2022, siktar bolaget på ett justerat rörelseresultat på 9,2-11,3 miljarder kronor och för 2023/2024 på 10,3-10,6 miljarder kronor.

"Om vi tittar på hur justerat ebit fördelar sig över året förväntar vi oss att Q2 och Q3 blir klart starkare än Q1, något till Q3:s fördel, drivet av både nya lanseringar och säsongsvariationer. Q2 får stöd av den nya Saints Row och andra betydande avtal med plattformar. Vidare väntar vi oss att Q4 blir räkenskapsårets klart starkaste kvartal drivet av några starka lanseringar inklusive en efterlängtad AAA-titel, som väntas lanseras under Q4 och som snart kommer att utannonseras", skriver vd Lars Wingefors i rapporten.

Nordisk Bergteknik, som är verksamt inom berghantering och grundläggning, redovisar ett rörelseresultat om 73,2 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (36,2).

Nettoomsättningen uppgick till 911 miljoner kronor (491). Försäljningstillväxten var 86 procent och den organiska tillväxten uppgick till 25 procent.

Rörelsemarginalen blev 8,0 procent (7,4). Resultat efter skatt blev 44,1 miljoner kronor (19,6). Resultatet per aktie uppgick till 0:78 kronor (0:67).

Gruvprospekteringsbolaget Copperstone Resources tillgångar för aktiverade utgifter för prospektering uppgick till 0,5 miljoner kronor vid utgången av det andra kvartalet, juni.

Likvida medel uppgick samtidigt till 234 miljoner kronor (185).

Nettoresultatet kom in på -5,5 miljoner kronor (-3,6).

Kassaflödet under perioden uppgick till –72,1 miljoner kronor (69,5), till största del baserat på investeringar i kärnborrning vid Viscaria och Arvidsjaur, vattenreningsprojektet samt infrastrukturprojekt "Brobyggnationen" vid infart Viscaria.

Rugvista, som säljer mattor online, redovisar ett rörelseresultat på 0,4 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (24,8). Nettoomsättningen uppgick till 121 miljoner kronor (141).

Vd Michael Lindskog konstaterar att det makroekonomiska klimatet har försämrats ytterligare under det andra kvartalet vilket har påverkat de europeiska hushållens framtidstro och köpkraft. Dessa faktorer har utan tvekan påverkat Rugvista, konstaterar vd:n.

Bruttomarginalen för det andra kvartalet minskade till 60,1 procent (64,1). Marginalen påverkades av högre rabattnivåer, kategorimixeffekter, fortsatt höga kostnader för kundleveranser samt den amerikanska dollarns värdeökning.

Lagervärdet vid periodens slut uppgick till 166 miljoner kronor (116).

Omsorgsbolaget Ambea redovisar ett ebita-resultat på 229 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022. Analytikerna hade i genomsnitt prognostiserat 179 miljoner kronor, enligt en sammanställning gjord av Infront.

Rörelseresultatet, ebit, blev 202 miljoner kronor, jämfört med ett analytikersnitt på 150 miljoner kronor. Nettoomsättningen uppgick till 3.143 miljoner kronor, jämfört med väntade 3.081 miljoner kronor.

Spelutvecklaren Starbreeze redovisar ett rörelseresultat före av- och nedskrivningar (ebitda-resultat) på 18,1 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (-51,8).

Justerat för engångseffekter relaterat till licensavtalet för Payday Crime War uppgick rörelseresultatet till 16,8 miljoner konor i det andra kvartalet i fjol.

Nettoomsättningen uppgick till 31,8 miljoner kronor (32,0).

Railcare, som arbetar med järnvägsunderhåll, redovisar ett rörelseresultat på 13,0 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (-2,5). Rörelsemarginalen var 10,2 procent (-2,7).

Resultat efter skatt låg på 9,6 miljoner kronor (-3,0), motsvarande 0:40 kronor per aktie (-0:12). Nettoomsättningen uppgick till 127 miljoner kronor (91,1).

Fastator, som är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn, redovisar ett resultat efter skatt på 178 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (3,2).

Värdeförändringar i fastigheter påverkade resultatet med 6,8 miljoner kronor (18,8). Resultat från intresseföretag och samriskbolag var 204 miljoner kronor (8,9). Nettoomsättningen uppgick till 186 miljoner kronor (76,9).

Energiföretaget Azelio redovisar en nettoomsättning på 0,2 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (0,6). Rörelseresultatet blev -137 miljoner kronor (-99,9).

Periodens kassaflöde var -141 miljoner kronor (-117).

Likvida medel uppgick den 30 juni till 208 miljoner kronor (714). Azelio meddelade i juni att det skulle varsla anställda och minska kostnaderna med 150 miljoner i årstakt.

Kundanskaffningsbolaget Catena Media redovisar ett justerat ebitda-resultat om 9,1 miljoner euro för det andra kvartalet 2022 (15,1). Den justerade ebitda-marginalen blev 31 procent (50).

Nettoomsättningen uppgick till 28,9 miljoner euro (30,4). Försäljningstillväxten var -5 procent och den organiska tillväxten uppgick till -12 procent.

Resultatet efter skatt blev 0,4 miljoner euro (6,1) och resultatet per aktie uppgick till 0:01 euro (0:09).

Kjell & Company redovisar ett rörelseresultat på 8,5 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (8,6). Justerad ebita uppgick till 12,8 miljoner kronor (23,2) och den justerade ebita-marginalen blev 2,1 procent (4,5).

Bruttomarginalen uppgick till 42,3 procent (43,8). Nettoomsättningen uppgick till 614 miljoner kronor (516). Jämförbar tillväxt uppgick till 10,2 procent (10,3).

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -