På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Rapportfloden: Blandade resultat

Q1 Axkid, Intervacc, Triboron, Veteranpoolen, Eurobattery och Björn Borg finns bland bolagen som har publicerat sina kvartalssiffror.

Forskningsbolaget Kancera redovisar ett rörelseresultat på -11,9 miljoner kronor (-9,0) i det första kvartalet 2022. Bolaget saknade omsättning i linje med motsvarande kvartal för ett år sedan.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -9,4 miljoner kronor (-9,0) med likvida medel om 96,7 miljoner kronor (45,4) vid rapportperiodens utgång.

Thinc Jetty, en koncern inom kommunikationsbranschen med bolag inom system, kommunikation och struktur, redovisar en nettoomsättning på 72,3 miljoner kronor för det första kvartalet 2022 (31,4). Ebitda-resultatet uppgick till 1,0 miljoner kronor (0,8). Ebitda rensat för jämförelsestörande poster blev 1,4 miljoner kronor och resultatet före skatt uppgick till -0,7 miljoner kronor (0,5).

Prospekteringsbolaget Bluelake Mineral hade ett resultat efter skatt på -4,6 miljoner kronor för det första kvartalet 2022 (-3,1). Prospekterings- och utvärderingskostnader för första kvartalet uppgick till -2,0 miljoner kronor (-1,5). Bolaget hade inga intäkter för perioden (0).

Kontigo Care, verksamma med digitala verktyg inom beroendevården, redovisar ett rörelseresultat på 0,2 miljoner kronor (-0,4) i det första kvartalet 2022.

Omsättningen ökade till 6,8 miljoner kronor (5,7). Månadsvisa återkommande intäkter (MRR) i slutet av kvartalet summerade till 2,4 miljoner kronor (1,9) motsvarande en ökning på 4,4 procent jämfört med närmast föregående kvartal och en ökning på drygt 21 procent jämfört med samma kvartal för ett år sedan.

Resultatet efter skatt var 0,2 miljoner kronor (-0,4) eller 0:01 kronor per aktie (-0:02). Kassaflödet från löpande verksamheten var 0,7 miljoner kronor (0,8) med likvida medel om 6,8 miljoner kronor (8,5) vid rapportperiodens utgång.

E-handelsbolaget Partytajm, inriktat på kalasprodukter, omsatte 2,9 miljoner kronor under det första kvartalet 2022. Bolaget hade ett ebitda-resultat på -1,2 miljoner kronor och nettoresultatet uppgick till -2,4 miljoner kronor. Då koncernförhållande uppstod i maj 2021 finns inga jämförelsetal för motsvarande kvartal i fjol.

Axkid, som tillverkar bilbarnstolar, redovisar ett rörelseresultat på 0,7 miljoner kronor (1,7) för det första kvartalet 2022. Nettoresultatet blev 0,4 miljoner kronor (1,1). Nettoomsättningen ökade med 10 procent till 36,5 miljoner kronor (33,1).

Vaccinutvecklaren Eurocine redovisar ett resultat efter skatt på -5,6 miljoner kronor (-4,6) i det tredje kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2021/2022, som löpte januari-mars. Intäkterna för kvartalet var 0 (0,1). Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0:40 kronor (-0:58).

Real Heart, som utvecklar ett artificiellt fyrakammarhjärta, redovisar ett rörelseresultat på -2,7 miljoner kronor (-1,7) i det första kvartalet 2022. Bolaget saknade omsättning i likhet med motsvarande period för ett år sedan.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -2,8 miljoner kronor (-1,6) med likvida medel om 34,5 miljoner kronor (15,0) vid rapportperiodens utgång.

IT-bolaget CGit, som är noterat på Spotlight, ökade sina intäkter med 15 procent till 27,9 miljoner kronor (24,2) under det första kvartalet 2022. Rörelseresultatet uppgick till 1,7 miljoner kronor (0,3) och resultatet efter skatt blev 1,3 miljoner kronor (0,2).

Free2move, ett IT-bolag inom området Property Technologies, hade en omsättning på 6,7 miljoner kronor för det första kvartalet 2022 (0,3).

Rörelseresultatet försämrades till -3,9 miljoner kronor (-2,4) och nettoresultatet blev -3,9 miljoner kronor (-2,5). Kassaflödet från den löpande verksamheten var -3,0 miljoner kronor (-2,4). Orderstocken vid periodens slut var 7,5 miljoner kronor.

Nordic Level, som tidigare hette Confidence, redovisar ett rörelseresultat på -8,3 miljoner kronor för det första kvartalet 2022 (0,2).

Det justerade rörelseresultatet var -6,0 miljoner kronor (1,1) och är justerat för under perioden upplupna engångskostnader om 2,1 miljoner kronor hänförliga till koncernens varumärkesbyte. Nettoomsättningen under perioden uppgick till 72,1 miljoner kronor (28,7).

First North-listade Intervacc, verksamt inom djurhälsa, redovisar ett rörelseresultat på -10,7 miljoner kronor (-6,5) för det första kvartalet 2022. Resultatet efter skatt låg på -10,7 miljoner kronor (-6,5) motsvarande ett resultat per aktie om -0:21 kronor (-0:13).

Nettoomsättningen uppgick till 1,2 miljoner kronor (1,1). Strangvac, vaccinet mot hästkvarka, började säljas på den svenska marknaden de sista dagarna i mars 2022.

Kassaflöde från den löpande verksamheten var -18,0 miljoner kronor (-10,3) med likvida medel om 94,0 miljoner kronor (149) vid rapportperiodens utgång.

Umida, som producerar och säljer alkoholhaltiga drycker, redovisar en nettoomsättning exklusive punktskatter på 13,0 miljoner kronor för det första kvartalet 2022 (11,4), en ökning med 14 procent jämfört med samma period föregående år.

Bruttovinsten ökade med 7 procent till 4,2 miljoner kronor. Ebitda-resultatet för kvartalet blev -1,5 miljoner kronor (0,4).

Konsultbolaget Solidx, som handlas på Spotlight Stock Market, redovisar ett rörelseresultat på 2,6 miljoner kronor för det fjärde kvartalet (februari-april) i det brutna räkenskapsåret 2021/2022 (2,5).

Nettoresultatet låg på 2,0 miljoner kronor (1,8) motsvarande 0:06 kronor per aktie (0:06). Nettoomsättningen ökade 83 procent till 23,7 miljoner kronor (12,9).

Miljöteknikbolaget Triboron redovisar ett rörelseresultat på -3,2 miljoner kronor (-3,6) för det första kvartalet 2022. Även resultatet efter skatt blev -3,2 miljoner kronor (-3,6). Nettoomsättningen uppgick till 0 miljoner kronor (0,2). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6,0 miljoner kronor (-4,3) under det första kvartalet. Likvida medel uppgick på balansdagen var 5,8 (9,3) miljoner kronor.

Medicinteknikbolaget Pharmacolog redovisar ett rörelseresultat för det första kvartalet 2022 på -4,3 miljoner kronor (-2,4). Omsättningen sjönk till 2,0 miljoner kronor (2,5). Kassaflödet från löpande verksamheten var -3,3 miljoner kronor (-3,3) med likvida medel om 15,5 miljoner kronor (12,9) vid rapportperiodens utgång.

Veteranpoolens nettoomsättning uppgick till 89,4 miljoner kronor under det första kvartalet 2022 (57,0). Rörelseresultatet uppgick till 5,8 miljonerkronor (3,5), vilket gav en rörelsemarginal om 6,5 procent (6,1).

Gruv- och prospekteringsbolaget Eurobattery Minerals redovisar ett rörelseresultat på -2,6 miljoner kronor (-2,8). Nettoresultatet låg på -2,4 miljoner kronor (-2,7).

Bolaget hade ingen omsättning under perioden (0). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,5 miljoner kronor (-2,0). Eurobattery tog in 18 miljoner kronor i en riktad emission av konvertibler i början av årets andra kvartal.

Klädbolaget Björn Borg redovisar ett rörelseresultat 29,3 miljoner kronor för det första kvartalet 2022 (22,4). Nettoomsättningen uppgick till 227 miljoner kronor (185), motsvarande en ökning med 22,7 procent.

Nettoomsättningen för egen e-handel och e-tailers uppgick till 91,2 miljoner kronor (85,6), en ökning om 6,6 procent. Bruttomarginalen uppgick till 50 procent (53,3). Resultatet efter skatt blev 23,1 miljoner kronor (21,3).

"2022 inleds mycket starkt med 22,7 procent tillväxt jämfört med föregående år och jag kan konstatera att vårt momentum från 2021 också fortsätter under 2022", kommenterar Björn Borgs vd Henrik Bunge i rapporten.

 

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -