På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Fed-prognoserna lite väl optimistiska

Makrokommentar Federal Reserve kom med ett något tuffare besked än väntat på onsdagskvällen. Marknaden skakade dock snabbt av sig en initial oro och litar till Jerome Powells budskap att amerikanska ekonomi står sig stark och kan hantera en penningpolitisk åtstramning.

Den amerikanska centralbanken höjde som väntat räntan med 0,25 procentenheter i samband med onsdagskvällens penningpolitiska besked. Lite mer överraskande, men inte chockerande, var att de enskilda Fed-ledamöterna höjde sina ränteprognoser från tre till hela sju stycken under 2022 och ytterligare knappt fyra stycken under 2023.

Det var fler än analytikerkåren hade räknat med men samtidigt ungefär i linje med vad prissättningen på räntemarknaden indikerade inför beskedet. Därmed blev det heller inga negativa reaktioner på räntebeskeden. Det ska dock noteras att hela 7 av de 16 ledamöterna i den räntesättande kommittén (FOMC) väntade sig fler än sju räntehöjningar under 2022.

I de nuvarande prognoserna ska den amerikanska styrräntan landa på 1,9 procent i slutet av 2022 och 2,8 procent i slutet av 2023. Men sedan ska det vara slut på höjningar och den långsiktigt neutrala räntan ligger enligt FOMC-ledamöterna på 2,4 procent. Det senare faktiskt en liten nedjustering med 0,1 procentenheter jämfört med bedömningen i december.  

Federal Reserve indikerade också att de avser att ta ett beslut om en bantning av den massiva obligationsportföljen på knappt 9 biljoner dollar som byggts upp under de senaste åren. Ett beslut, och en påbörjad bantning, som möjligen kan komma redan i maj.

sammantaget var det ett något tuffare penningpolitiskt besked än marknadsaktörerna i stort nog hade räknat med.

Att det ändå blev en så pass positiv marknadsreaktion får främst hänföras till att Federal Reserve räknar med fortsatt robust tillväxt under 2022 och 2023 samt att inflationen kommer att börja falla tillbaka under andra halvan av det här året.

Då ska man ändå ha i åtanke att FOMC-prognoserna för BNP-tillväxten justerade ner från 4,0 procent på decembermötet till 2,8 procent nu och att inflationsprognosen (PCE-deflatorn) justerades upp från 2,6 till 4,3 procent. Medianprognosen för 2023 landade på en BNP-tillväxt om 2,2 procent och en inflation på 2,7 procent. Även 2024 väntas inflationen ligga något över målet på 2,0 procent (2,2 procent).  Så Federal Reserve räknar med att det tar tid att få ner inflationen till mer hanterbara nivåer.

Så något förvånade över de positiva reaktionerna blev vi på Placera men en ytterligare förklaring är nog att marknaden redan befann sig i ett positivt momentum till följd av kinesiska besked om nya stimulanser och lättade regleringar samt ett stigande hopp om en förhandlingslösning, och ett eldupphör, mellan Ryssland och Ukraina.

Att Fed-chefen Jerome Powell återupprepade budskapet att den amerikanska ekonomin står sig mycket stark och kan klara en penningpolitisk åtstramning ingav väl också investerarna lite förtroende.   

Fortfarande har dock Fed-chefen Jerome Powell lite svårt att förklara vilka krafter det är som ska få den amerikanska inflationen att falla tillbaka kraftigt från dagens nivå med en kärninflation på 6,4 procent. Hoppet står främst till att det ska lätta kring leveransproblem och komponentbrist, att arbetskraftsutbudet ska börja stiga så att löneökningarna hålls i schack och att trycket på varupriserna lättar när hushållen börjar konsumera mer av tjänster. Dessutom kommer baseffekter att pressa ner inflationen per automatik.

Fed-chefen Jerome Powell utesluter inte att det kan bli aktuellt att gå fram med större räntehöjningar än de sedvanliga 0,25 procentenheterna om det visar sig att inflationen biter sig kvar på mycket höga nivåer längre än förmodat. Annars indikerar ränteprognosen en höjning med 0,25 procentenheter vid varje penningpolitiskt möte som återstår under det här året.

Sammanfattningsvis tycker vi på Placera att Federal Reserves ränte- och inflationsscenario kan vara lite väl optimistisk. Det blir en svår balansgång att få ihop alla delar utan att tillväxten tar större skada än banken nu räknar med. Att vi har ett pågående krig mellan Ryssland och Ukraina samt nya covidutbrott i Kina komplicerar också bilden. Både ur ett tillväxt- och inflationsperspektiv.

Risken är därmed att den optimism som för tillfället greppat tag i finansmarknaden riskerar att bli kortvarig. Det behövs nog inte särskilt mycket i form av negativa nyheter för att knäcka investerarnas nyvunna optimism. Vi hoppas förstås att vi har fel och den konjunkturdata som rullas ut under kommande veckor kommer att ha stor betydelse för den fortsatta utvecklingen

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -