På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Två aktier med köpsignal - en med sälj

Teknisk analys Investtechs analyser visar på köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för en aktie.

Stockholmsbörsens breda OMXSPI-index inledde årets första handelsdag med att stiga med 0.72 procent och stängde på 1044 punkter vilket också är nytt all-time-high. Rent tekniskt utvecklas kursen i en stigande trend på medellång sikt. Brottet genom den tidigare toppnoteringen intill 1034 punkter har gett köpsignal. Motstånd saknas medan 1000-1034 punkter utgör stöd.

Investtechs korta Hausseindex står i 60. Detta indikerar en övervikt av optimister bland de kortsiktiga investerarna. Indexet går mellan 0 och 100 och är en optimismindikator som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Ett värde mellan 45-55 indikerar jämvikt mellan pessimister och optimister. På lång sikt står indexet i 50.

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och sälj transaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats 589 köp och 150 sälj. Detta motsvarar en köpandel på 80 procent, vilket ska jämföras med senaste året där köpandelen ligger på 76 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel statistiskt överpresterar mot marknaden.

Rekommendation: Stockholmsbörsen är tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader). Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerade på marknaden.

Investtechs algoritmer har identifierat en stigande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt till bemanningsbolaget Poolia. En stigande trend är ett resultat av en ökad efterfrågan bland investerare. Det finns ett överskott av köpare i aktien. Stigande trender ger goda statistiska utsikter för vidare uppgång enligt Investtechs forskningsresultat.

Det saknas motstånd i kursdiagrammet och vid reaktioner tillbaka återfinns en stödnivå vid cirka 16.20 kronor. Kursen återfinns därmed en bra bit ovanför närmaste stöd, vilket statistiskt är en positiv köpsignal.

Det kortsiktiga momentumet i aktien är starkt positivt, med RSI-värde över 70, något som indikerar ökande optimism hos investerarna.

Poolia B är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.   

Aktiekursen till investmentbolaget Svolder utvecklas i en stigande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt. Det är en teknisk köpsignal som ger statistiskt goda utsikter för vidare uppgång enligt Investtechs forskningsresultat.

Kursen återfinns en bra bit ovanför närmaste stödnivå och det saknas motstånd. Enligt Investtechs forskningsstatistik på stöd och motstånd är det en stark köpsignal. Vid reaktioner tillbaka har aktien stöd vid cirka 336 kronor.

Svolder B är starkt positiv på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

Kursen till bioteknikbolaget Intervacc som utvecklar produkter inom djurhälsovård återfinns i en fallande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt. Lägre kurstoppar och kursbottnar signalerar ökande pessimism bland investerare och indikerar ytterligare kursnedgång för Intervacc på grund av ett överskott av säljare. Det indikerar ytterligare nedgång enligt Investtechs trendforskning.

Kursen testar motståndet vid cirka 56.00 kronor. Det borde ge en reaktion nedåt, medan ett brott upp genom 56.00 kronor kommer att utlösa en kortsiktig köpsignal.

Intervacc är totalt sett tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

 

Analysföretaget Investtechs metod

Investtech har sedan 1997 utvecklat algoritmer för teknisk analys av aktier och identifiering av köp- och säljsignaler och erbjuder dagligen uppdaterade köp- och säljrekommendationer för aktier på Stockholmsbörsen.

Varje dag identifierar Investtechs algoritmer de mest optimala trendkanalerna, stöd- och motståndsnivåer och kursformationer som ritas in i kursdiagrammen på kort- medellång- och långsiktig investeringshorisont. Med stora dataset som växer dag för dag har Investtech forskat på utvecklingen av köp- och säljsignaler från dessa tekniska indikatorer och har därmed omfattande statistik för t.ex. trender.

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend. 

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Diagrammet visar en relativ utveckling i förhållande till jämförelseindex under samma period.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -