På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Så har evighetsportföljen gått 2021

Börs Under 2021 har evighetsportföljen bara avkastat drygt 3 procent mätt i amerikanska dollar. Bakom den svaga utvecklingen ligger exponeringen mot guld och långa statsobligationer.

Både guld, långa respektive korta amerikanska statsobligationer har i år backat med 6,6, 5,6 respektive 1 procent mätt i dollar.

Samtidigt har den breda aktiemarknaden mätt i det amerikanska storbolagsindexet S&P 500 klättrat med nära 26 procent.

Evighetsportföljen bygger på en defensiv strategi som gett positiv avkastning alla år utom fem sedan 1972.

Strategin gav positiv avkastning både under IT-kraschen i början av 2000-talet och under finanskrisen 2008–2009 och efter coronakraschen.

Evighetsportföljen utvecklades av Harry Browne. Han var politiker, finansrådgivare och författare. I första hand tog han fram konceptet bakom evighetsportföljen för sig själv och sin egen pension.

Harry Browne

Tanken var att bevara pengarnas värde och ge avkastning i alla typer av marknader. För att göra det delade Browne upp konjunkturcykeln i de fyra delarna: uppgång, nedgång, inflation och deflation.

Utifrån dessa olika typer av marknader gick han sedan igenom historiskt vad som gått starkast i respektive svagast och satte sedan samman en portfölj med vardera 25 procent i tillgångsslagen aktier, guld, långa- respektive korta statsobligationer.

Enligt Brownes teori är det i uppgångsfasen bäst att äga aktier, i nedgång är det pengar i form av statsobligationer med kort löptid, i inflationsperioder är guld säkrast och i deflationsperioder är det bäst att äga statsobligationer med lång löptid.

Det smarta med evighetsportföljen är att det som är negativ för ett tillgångsslag är positivt för andra. Det skapar stabilitet i portföljen oavsett vad som händer på marknaderna.

Sedan 1972 har Brownes evighetsportfölj bara sjunkit i värde fem år och under dessa år var den genomsnittliga nedgången bara 3 procent. (Anledningen att mäta från 1972 är att det var första helåret då dollarn inte längre var kopplad till guld.)

Under samma period har den amerikanska aktiemarknaden fallit tio år. Sex av dessa var nedgången större än 10 procent. Den största nedgången ett enskilt år för evighetsportföljen var 1981, då den gick ner 4,1 procent.

Främst är evighetsportföljkonceptet mycket framgångsrikt i oroliga marknader. Under finanskrisen 2008 rasade den amerikanska aktiemarknaden med 37 procent. Under samma år steg evighetsportföljen med 2,3 procent.

Ett sätt att bygga evighetsportföljen är köpa en ETF som följer S&P500, långa amerikanska statsobligationer, en guld-ETF och en ETF för korta amerikanska statsobligationer.

Notera att Placera i den här artikeln redovisat avkastningen i USD och använder de amerikanska ETF:erna SPY, TLT, GLD och VGSH som referens att sätta samman evighetsportföljen. Under de senaste månaderna har både den svenska kronan och euron försvagats påtagligt mot dollarn.

Följ mig på gärna Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedIn,Twitter YouTube och på Soundcloud

År Aktier Guld Långa obligationer Korta obligationer Total avkastning
2021 25,9% -6,6% -5,6% -1% 3,2%
2020 3,9% 33,5% 25% 2,2% 16,1%
2019 28% 20% 14% 0% 15,5%
2018 -8,3% -3% -3% 0% -3,5%
2017 21% 12% 9% 0% 10,4%
2016 14% 7% 0% 1% 5,3%
2015 1% -11% -3% 0% -3,1%
2014 15% -4% 27% 0% 9,5%
2013 29% -29% -12% 0% -3,0%
2012 14% 4% 4% 0% 5,6%
2011 1% 10% 35% 1% 11,9%
2010 13% 26% 9% 2% 12,7%
2009 23% 24% -20% 1% 7,0%
2008 -36% 2% 32% 6% 1,0%
2007 5% 32% 10% 7% 13,6%
2006 14% 19% 1% 4% 9,4%
2005 5% 20% 8% 2% 8,8%
2004 11% 5% 10% 1% 6,5%
2003 24% 19% 4% 3% 12,5%
2002 -22% 25% 17% 8% 6,8%
2001 -10% 0% 4% 8% 0,6%
2000 -9% -6% 20% 9% 3,5%
1999 21% 0% -9% 2% 3,6%
1998 28% -1% 13% 7% 11,8%
1997 33% -22% 14% 6% 7,9%
1996 21% -5% -1% 4% 4,8%
1995 37% 1% 30% 12% 20,0%
1994 1% -3% -7% -1% -2,4%
1993 10% 17% 17% 6% 12,7%
1992 10% -6% 7% 7% 4,4%
1991 34% -10% 17% 10% 13,0%
1990 -6% -2% 6% 9% 1,6%
1989 29% -3% 18% 8% 13,0%
1988 18% -16% 9% 6% 4,3%
1987 2% 22% -3% 6% 6,4%
1986 16% 21% 24% 12% 18,1%
1985 32% 5% 31% 13% 20,2%
1984 4% -20% 15% 13% 3,1%
1983 22% -17% 0% 8% 3,5%
1982 21% 15% 40% 19% 23,6%
1981 -4% -33% 2% 19% -4,2%
1980 32% 15% -4% 14% 14,2%
1979 23% 126% -2% 10% 39,3%
1978 7% 37% -2% 5% 11,9%
1977 -4% 22% -1% 3% 5,1%
1976 27% -5% 17% 9% 11,8%
1975 38% -28% 9% 8% 6,8%
1974 -27% 72% 4% 9% 14,4%
1973 -18% 71% -1% 6% 14,3%
1972 17% 49% 5% 4% 18,6%
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -