På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Så letar de gröna investeringar

Fondkommentar ESG och gröna investeringsalternativ är ett av de hetaste tillgångsslagen för investerare. Placera har träffat förvaltarna till en av Sveriges första gröna obligationsfonder för att höra om hur de letar investeringar till fonden.

Fonden Captor Dahlia green bond startade för tre år sedan och fokuserar på hållbarhetsteman som gröna obligationer, sociala obligationer och hållbara obligationer. Men fonden har gett de tre delarna samlingsnamnet gröna obligationer.

Fondens förvaltare är Daniel Karlgren och Cecilia Dahlstedt Myrgård. Hållbarhetsansvarig är Sanna Petersson som ansvarar för hållbarhetsutvärderingen av gröna obligationer.

Daniel Karlgren och Sanna Petersson

Ni var tidigt ute som investerare i gröna obligationer. Vad är bakgrunden till fonden?

”Vi fick ett uppdrag av en pensionsförvaltare 2016 att sköta deras investeringar i säkra bostadsobligationer. Vi föreslog att investeringarna skulle göras i säkra (Investment Grade) gröna obligationer i stället. Vi fick ok att göra det om vi kunde motivera varje grön obligationsinvestering. Marknaden var då ganska liten för gröna obligationer och bestod mest av fastighetsbolag som energieffektiviserade fastigheter."

"Det blev ganska svårnavigerat med en stor fastighetsrisk. När vi gjorde om mandatet till en fond 2018, breddade vi investeringsuniverset för att sprida riskerna genom att även investera i gröna obligationer på euromarknaden."

"Det innebar att vi fick en bredare exponering mot nya sektorer och vi började även investera i så kallade omställningsbolag, vilket kan innefatta av att investera i bolag i utmanande sektorer som genomförs en hållbar omställning av bolaget. Det kan även omfatta råvarubolag och fossila bolag som genomför gröna investeringar som en hållbar omställning med som vi ser ger långsiktiga och positiva miljöeffekter."

"Euromarknaden är en stor marknad som bidrar med obligationer med stora volymer som ger en lägre risk genom betydligt högre likviditet”, säger förvaltaren Daniel Karlgren.

Vad är Fonden Captor Dahlia green bond för typ av fond?

”Fonden investerar bara i säkra gröna företagsobligationer med en bra likviditet. Vi investerar inte i högriskobligationer (High Yield). Vi vill att investerarna ska känna sig säkra och att fonden ska gå att handla även när företagsobligationsmarknaden är stressad som under februari och mars i fjol."

"Vi har många institutionella investerare i fonden och de vill kunna handla fonden varje dag. Vi sprider riskerna i fonden genom att även investera på euromarknaden. Vi kan investera i intressanta projekt ute i Europa och fonden får en mindre exponering mot fastighetssektorn som är den klart dominerande sektorn i Sverige."

"I dagsläget har fonden runt 25 procent investerat mot fastighetssektorn och 40 procent av fonden är investerade i obligationer i andra valutor än svenska kronor”, säger förvaltaren Daniel Karlgren.

En central del i investeringsprocessen är utvärderingen av gröna obligationer?

”Jag är lite av en första målvakt för varje ny investering i fonden. Det grundläggande inför varje ny investering är att jag går igenom ramverket för obligationen och vilken typ av grönt projekt det ska finansiera. Det är viktigt att säkerställa att det gröna projektet verkligen är hållbart och uppfyller våra krav på en ansvarsfull och grön investering – alla projekt gör inte det."

"Vi använder oss av externa leverantörer av hållbarhetsanalys för att säkerställa att vi får en oberende granskning och utvärdering. Om inte det gröna projektet ligger i linje med våra hållbarhetskrav säger vi nej till en investering. Vi är transparenta och kommenterar alla våra investeringar och även de som vi tackar nej till och varför.”

Är allt som har en grön obligationsstämpel verkligen grönt enligt er definition och finns det exempel på investeringar som ni tackar nej till?

”Det kommer hela tiden ut väldigt mycket gröna obligationer på marknaden. Och det ges ut flera gröna obligationer varje vecka. Många bolag ger ut gröna obligationer för att det är lätt att locka till sig investerare. Men alla har inte fokus på gröna investeringar när man väl analyserar bolagets ramverk."

"Vi analyserar varje grön investering och kan tycka att det gröna projektet som obligationen ska finansieras inte har tillräckligt hög nivå. Som exempel valde vi att inte investera i H&Ms Sustainability Linked bond som inte nådde upp till våra krav."

"Vi säljer också av obligationer om företaget senare bryter mot hållbarhetskraven. Det hände med både Danske bank och Swedbank när penningtvättsskandalen rullandes upp."

"Även fastighetsbolaget Balder som vi ägde en grön obligation i har vi sålt ut. Balder genomförde ett norskt förvärv med fastigheter kopplade till olja- och gasindustrin, där det inte fanns någon tydlig strategi hur man skulle minska fossilberoendet på sikt”, säger Sanna Petersson.

Hur skapar fonden avkastning?

”Vi föredrar att investera i bolag med hög kreditvärdighet. Kreditvärdigheten i fondens cirka 85 obligationsinnehav motsvarar en genomsnittlig rating med enkel A, vilket ger fonden en låg kreditrisk."

Jag ser till att fonden har en bra riskprofil genom att separera på räntebindningen och kreditrisken. Vi kan snabbt förändra risken i fonden och lägga oss på en önskad nivå både ränte- och kreditkurvan med hjälp av ränteswappar. Generellt sätt har fonden en längre duration än många traditionella företagsobligationsfonder”

Fondens fördelade kreditrating

Hur ska man tänkta när man investerar i er fond tycker du?

”Vår fond är öppen, transparent och daglighandlad. Fonden har sedan start visat att det går att skapa bättre avkastning än traditionella kreditfonder av samma riskklass och samtidigt bidra till grön omställning. Vi publicerar en impact rapport där investerarna kan se vilka gröna investeringar vi gör och varför vi gör dem."

"En grön obligationsfond är en bra byggsten och komplement i en bred fondportfölj. Den ger fondportföljen en ökad riskspridning och obligationer utvecklas annorlunda än aktier vid exempelvis en börsnedgång”, säger Daniel Karlgren.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

 

 

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -