På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Rapportfloden: Blandade resultat

Q1 SKF, Beijer Ref, SDS, Active Biotech, Hansa, Rottneros, Vitrolife, Nederman, Proact, Alimak, GHP, Softronic, Zutec, Duni, Thule, Minesto, Nent, Munters, Gränges, Husqvarna, Volvo, Haldex, Kungsleden, Tele2 och Axfood finns bland bolagen som har publicerat sina kvartalsrapporter nu på morgonen.

Kullagerföretaget SKF redovisar ett justerat rörelseresultat på 2.789 miljoner kronor för första kvartalet 2021. Analytiker hade i genomsnitt förväntat sig 2.798 miljoner kronor enligt Infronts sammanställning av 21 prognoser inför rapporten.

I resultatet ingår -91 miljoner kronor i engångsposter, mot snittförväntan om -132 miljoner. Försäljningen blev 19.865 miljoner kronor, jämfört med snittprognosen på 19.745 miljoner kronor.

SKF spår att bolagets försäljning fortsätter att öka under det andra kvartalet och nå de nivåer som gällde före utbrottet av covid-19, eller "i linje med den försäljning som redovisades under det andra kvartalet 2019".

Guidningen avser organisk försäljningsutveckling, alltså exklusive valutaeffekter, uppger SKF:s presschef Theo Kjellberg för Nyhetsbyrån Direkt.

Valutapåverkan på rörelseresultatet förväntas enligt SKF:s rapport bli -400 miljoner kronor i det andra kvartalet i förhållande till motsvarande kvartal 2020.

Investeringar i materiella anläggningstillgångar beräknas fortfarande uppgå cirka 3.600 miljoner kronor under 2021.

Kylkoncernen Beijer Ref redovisar ett rörelseresultat om 263 miljoner kronor för 2021 års första kvartal (197). Marginalen förbättrades till 7 procent, från 5,7 procent i jämförbar period 2020.

Ebitda-resultatet blev 377 miljoner kronor (309). Nettoomsättningen uppgick till 3.731 miljoner kronor (3.478), motsvarande en organisk tillväxt på 7,3 procent. Resultatet per aktie uppgick till 1:42 kronor (1:05).

Besparingsprogrammet som implementerades under 2020 har lett till kostnadsbesparingar på cirka 20 miljoner kronor under det första kvartalet.

Beijer Ref räknar inte med några större effekter på resultatet avseende covid-19 under 2021 såvida inte nya oförutsedda utbrott tillkommer.

Vd Per Bertland menar att den organiska tillväxten i kvartalet är "ett styrkebesked" givet att flera marknader fortfarande är delvis nedstängda.

"Min bedömning är att det på marknaden finns ett uppdämt behov av våra produkter och att det kommer att bli en ökad efterfrågan på uteblivet reparations- och underhållsarbete under kommande kvartal, förutsatt att restriktionerna successivt hävs och vi går mot en normalisering", säger han.

Waystream redovisar en nettoomsättning på 21,1 miljoner kronor för det första kvartalet (19,3). Ebitda-resultatet blev 7,3 miljoner kronor (3,2) medan rörelseresultatet landade vid 5,9 miljoner kronor (1,8).

Kassaflödet från den löpande verksamheten summerades till 15,8 miljoner kronor (3,5).

Seamless Distribution Systems, SDS, hade en nettoomsättning om 61,5 miljoner kronor (85,2) under det första kvartalet 2021, en minskning med 27,8 procent jämfört med samma period föregående år.

Ebitda-resultatet uppgick till 13,9 miljoner kronor (12,9) och ebitda-marginalen blev 22,6 procent (15,1%).

Resultat efter skatt uppgick till 3,6 miljoner kronor (3,3) motsvarande 0:40 kronor per aktie (0:43). Totalt kassaflöde uppgick till 0,9 miljoner kronor (-2,2).

"Under första kvartalet fortsatte marknaden att påverkas av pandemin. Operatörerna har visat en något mer restriktiv hållning till investeringar med stramare budgetar. Kortsiktigt har det påverkat även vår verksamhet, men i förlängningen är vår bedömning att det inte kommer att påverka vår för kunden så affärskritiska verksamhet. Vi ser inga större förändringar över året, men vi ser att kunderna hållit tillbaka sina beslut kortsiktigt, vilket delvis förstärkt den för oss normala svårigheten att styra när kunden lägger sin beställning, speciellt när det gäller nya system", skriver vd Martin Schedin i delårsrapporten.

Bioteknikföretaget Active Biotech redovisar ett resultat efter skatt på -9,8 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (-10,1). Resultatet per aktie uppgick till -0:05 kronor (-0:06).

Omsättningen uppgick till 0 miljoner kronor (0,5).

Rörelseresultatet blev -9,7 miljoner kronor (-9,7).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -8,0 miljoner kronor (-11,5) med likvida medel om 92,0 vid rapportperiodens utgång.

Bioteknikbolaget Hansa Biopharma, som förut hette Hansa Medical, redovisar ett resultat efter skatt på -103,9 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (-93,4). Resultatet per aktie uppgick till -2:34 kronor (-2:33). Rörelseresultatet blev -103,7 miljoner kronor (-91,4).

Nettoomsättningen uppgick till 9,0 miljoner kronor (0,9). Den första kommersiella försäljningen av Idefirix redovisades under det gångna kvartalet.

Förutom försäljning av Idefirix innehåller kvartalet intäkter från den förskottsbetalning som bolaget erhöll enligt Sarepta-avtalet och royaltyintäkter från Axis-Shield Diagnostics (Abbott-koncernen).

Kassaflödet för den löpande verksamheten uppgick till -121 miljoner kronor (-121) med likvida medel om 1,0 miljarder kronor vid rapportperiodens utgång.

Massatillverkaren Rottneros redovisar ett resultat efter skatt på 5 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (32). Resultatet per aktie uppgick till 0:03 kronor (0:21).

Nettoomsättningen uppgick till 542 miljoner kronor (585). Resultatet före skatt blev 7 miljoner kronor (43). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 13 miljoner kronor (48).

It-företaget Proact redovisar ett resultat efter skatt på 22,5 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (25,8). Resultatet per aktie uppgick till 2:47 kronor (2:85).

Nettoomsättningen uppgick till 894 miljoner kronor (844). Resultatet före skatt blev 30,8 miljoner kronor (33,4).

Medicinteknikföretaget Vitrolifes nettoomsättning uppgick till 379 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (334), motsvarande en ökning med 14 procent.

Ebitda-resultatet låg på 163 miljoner kronor (116) och ebitda-marginalen var 43 procent (35). Valutaförändringar påverkade ebitda-resultatet negativt med 10 miljoner kronor. Resultat efter skatt uppgick till 119 miljoner kronor (80), motsvarande 1:09 kronor per aktie (0:74).

Teknikföretaget Mycronic redovisar ett rörelseresultat på 498 miljoner kronor för det första kvartalet 2021. Enligt Infronts sammanställning av tre analytikers estimat låg snittförväntningarna på ett rörelseresultat på 391 miljoner kronor.

Rörelsemarginalen ökade till 39 procent under kvartalet (8). Nettoomsättningen var 1.291 miljoner kronor, mot väntade 1.145 miljoner kronor, enligt Infront. Orderingången blev 1.027 miljoner kronor (1.432), en minskning med 28 procent.

Bygghissbolaget Alimak redovisar ett resultat efter skatt på 62,5 miljoner kronor för det första kvartalet 2021. Ett genomsnitt av fem analytikerprognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, var ett resultat efter skatt på 77,9 miljoner kronor.

Resultatet per aktie uppgick till 1:15 kronor, mot analytikersnittet på 1:44 kronor. Nettoomsättningen uppgick till 846 miljoner kronor, vilket kan jämföras med förväntade 899 miljoner. Rörelseresultatet (ebit) blev 86,4 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på 108 miljoner kronor.

It-konsulten Softronic redovisar ett resultat efter skatt på 15,7 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (13,4). Resultatet per aktie uppgick till 0:30 kronor (0:25). Nettoomsättningen uppgick till 200 miljoner kronor (181).

Verkstadsbolaget Nederman redovisar ett resultat efter skatt på 57,2 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (34,2). Resultatet per aktie uppgick till 1:63 kronor (0:98).

Nettoomsättningen uppgick till 868 miljoner kronor (981) medan orderingången var 1.035 miljoner kronor (995). Rörelseresultatet blev 87,2 miljoner kronor (64,2) och rörelsemarginalen var 10 procent (6,5). Orderingången uppgick till 1.035 miljoner kronor jämfört med 995 miljoner kronor i motsvarande kvartal föregående år.

GHP Specialty Care redovisar ett resultat efter skatt på 26,1 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (23). Resultatet per aktie uppgick till 0:36 kronor (0:30).

Nettoomsättningen uppgick till 393 miljoner kronor (383). Rörelseresultatet på ebitda-nivå ökade till 60,9 miljoner kronor (54,2) och rörelseresultatet på ebit-nivå blev 34,4 miljoner kronor (30).

IT-bolaget Zutec, som erbjuder molnbaserade mjukvarutjänster till aktörer främst inom bygg och fastigheter, hade en nettoomsättning på 8,5 miljoner kronor under tredje kvartalet (5,2). Organisk tillväxt blev över 63 procent.

Ebitda-resultatet uppgick till 3,1 miljon kronor (-13,7), motsvarande en ebitda-marginal på 36,3 procent.

Vinst per aktie uppgick till 0:02 kronor (-2:26).

Under kvartalet har tecknat totalt sju nya Enterprise-avtal under kvartalet.

Friluftsbolaget Thule redovisar ett rörelseresultat på 594 miljoner kronor för det första kvartalet 2021. Analytiker hade i snitt räknat med 518 miljoner kronor enligt Infronts sammanställning av sju analytikers estimat.

Rörelsemarginalen blev 23,4 procent, jämfört med förväntade 23,2 procent. Nettoomsättningen uppgick till 2.538 miljoner kronor, jämfört med analytikernas förhandstips på 2.231 miljoner kronor.

Konsumentproduktföretaget Duni redovisar ett operativt resultat om -41 miljoner kronor (80) för det första kvartalet 2021, med en operativ rörelsemarginal på -4,4 procent (6,4%). Bruttomarginalen uppgick till 11,2 procent (23,3 %).

"Trots en stark tillväxt och resultatförbättring inom affärsområde Biopak kompenserar inte det fullt ut för det negativa resultatet inom Duni", skriver bolaget i delårsrapporten.

Duni flaggade för i mars att resultatet första kvartalet skulle tyngas av pandemin. Nettoomsättningen minskade till 932 miljoner kronor (1.249). I fasta valutakurser motsvarar det en minskning m ed 22,9 procent.

För koncernen har den tredje vågen av pandemin inneburit ett helt kvartal av en i det närmaste total nedstängning av hotell- och restaurangverksamheten på de flesta av de europeiska marknaderna. Marknader med högre andel Biopak-försäljning har klarat sig bättre.

Försäljningsminskningen drabbade framför allt produktgrupperna servetter och dukar där affärsområde Duni är vertikalt integrerade och resultatet påverkas kraftigt. De lägre volymerna minskar täckningen av fasta kostnader och den relativa kostnaden för logistik ökar när skeppningarna minskar i storlek. Vidare har kostnader för flertalet av koncernens råmaterial haft en viss uppgång under kvartalet och elpriserna har dessutom ökat kraftigt jämfört med samma period föregående år, skriver bolaget.

Resultat efter finansiella poster uppgick till -72 miljoner kronor (29). Resultat efter skatt uppgick till -51 miljoner kronor (22), motsvarande -1:11 kronor per aktie (0:43).

First North-listade Minesto, som utvecklar teknologi för planerbar produktion av förnybar el ur havet, hade intäkter om 10,5 miljoner kronor under första kvartalet (11,9) vilka i huvudsak utgjordes av aktiverat arbete för egen räkning.

Rörelseresultatet var –4,6 miljoner kronor (–3,2).

Det negativa resultatet kan till stor del hänföras till affärsutveckling och administration kring teknikutvecklingen, skriver bolaget i delårsrapporten.

Periodens kassaflöde uppgick till –18,2 miljoner kronor (81,5). De likvida medlen uppgick på balansdagen till 89,6 miljoner kronor (136).

"När detta publiceras återstår ungefär en vecka av teckningsperioden för teckningsoption TO3. Ett fullt utnyttjande av TO3-programmet motsvarar en teckningslikvid om sammanlagt cirka 163 miljoner kronor före emissionskostnader. Det skapar en stark finansiell position och rätt förutsättningar för att accelerera uppskalning och kommersialisering av vår unika havsenergiteknik", noterar vd Martin Edlund i rapporten.

TV- och streamingbolaget Nent redovisar ett rörelseresultatet om 210 miljoner kronor för det första kvartalet (219).

Analytikerna hade väntat sig ett rörelseresultat om 155 miljoner kronor enligt en sammanställning från Infront.

Nettoomsättningen uppgick till 2.982 miljoner kronor (3.370). Analytikerna hade väntat sig 2.947 miljoner kronor. Den organiska tillväxten var 15,9 procent.

Vid slutet av första kvartalet hade Nent cirka 3.147.000 Viaplayabonnenter, en ökning med 127.000 under perioden.

Fukthanteringsbolaget Munters redovisar ett justerat ebita-resultat på 198 miljoner kronor för det första kvartalet 2021.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med 151 miljoner kronor enligt ett genomsnitt av sex analytikerprognoser som Infront sammanställt inför rapporten.

Omsättningen uppgick till 1.612 miljoner kronor, mot ett analytikersnitt på 1.573 miljoner. Den justerade ebita-marginalen blev därmed 12,3 procent mot prognossnittet på 9,6 procent.

Orderingången landade på 1.995 miljoner kronor, mot ett snitt på 1.774 miljoner.

Marknadsförhållandena för Munters förbättrades under det första kvartalet och bolaget hade en fortsatt stark efterfrågan inom industrisegmentet. Det skriver bolagets vd Klas Forsström i Munters delårsrapport.

Pandemin covid-19 har lett till brister i leveranskedjan, vilka Munters dock enligt vd har lyckats "hantera på ett bra sätt". Än är problemen dock inte över.

"Vi förväntar oss att utmaningarna med att säkra leveranskedjan kommer att fortsätta under de kommande månaderna. Därför kommer vi att fortsatt övervaka utvecklingen och proaktivt genomföra åtgärder där det är möjligt för att begränsa påverkan", skriver Klas Forsström.

Gränges, som tillverkar produkter av valsad aluminium, redovisar ett rörelseresultat för det första kvartalet 2021 på 326 miljoner kronor och en rörelsemarginal på 8,1 procent.

Analytikerna hade räknat med ett rörelseresultat om 271 miljoner kronor och en marginal på 6,8 procent enligt Infronts sammanställning av sex analytikers estimat.

Justerat resultat blev 342 miljoner kronor. Infronts konsensus låg på 287 miljoner kronor.

Under kvartalet levererades 126,7 kiloton aluminiumprodukter. Här hade analytikerna räknat med 122 kiloton.

Nettoomsättningen uppgick till 4.043 miljoner kronor (3.956).

Husqvarna, som bland annat tillverkar trädgårdsprodukter, redovisar ett rörelseresultat på 2.293 miljoner kronor för det första kvartalet 2021.

Analytikerna hade i snitt förväntat sig 1.983 miljoner kronor enligt Infronts sammanställning av åtta analytikers estimat.

Rörelsemarginalen blev 16,3 procent mot väntade 14,4 procent.

Omsättningen uppgick till 14.030 miljoner kronor, motsvarande en tillväxt om 15 procent. Här hade analytikerna väntat sig 13.722 miljoner kronor respektive 12,4 procent.

usqvarnas första kvartal bjöd på en 24-procentig organisk tillväxt och enligt vd Henric Andersson var det ett rekordkvartal.

"Tillväxten var särskilt stark för robotgräsklippare inom både konsument- och professionellt segment, batteridrivna produkter, bevattningslösningar och professionella produkter", skriver vd:n i rapporten.

Divisionerna Husqvarna och Gardena hade en organiska tillväxt om 21 respektive 37 procent medan division Construction stärkte sina positioner och uppnådde en organisk försäljningstillväxt på 14 procent med stöd av en förbättrad marknadssituation under kvartalet, heter det.

Rörelseresultatet ökade med 61 procent och var med sin 2.293 miljoner kronor över analytikerna i Infronts estimat om 1.983 miljoner kronor. Enligt Henric Andersson drevs resultatet på av gynnsam produktmix i kombination med god kostnadskontroll, samtidigt som råvaru- och logistikkostnader var högre.

Lastbilskoncernen Volvo redovisar ett rörelseresultat på 12.067 miljoner kronor för det första kvartalet 2021.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med 9.777 miljoner kronor enligt en sammanställning av 19 analytikers prognoser gjord av Infront.

Rörelsemarginalen blev 12,8 procent för kvartalet. Snittestimatet var en marginal på 10,4 procent. Det justerade rörelseresultat blev 11.821 miljoner kronor. Här låg snittförväntningarna på 9.504 miljoner kronor.

Försäljningen uppgick till 94.018 miljoner kronor. Här låg snittestimatet på 93.889 miljoner kronor. Orderingången blev 85.461 lastbilar under kvartalet, här var väntat 60.608.

Läs mer om Volvos kvartalsrapport här.

Fordonsunderleverantören Haldex rörelseresultat exklusive engångsposter uppgick till 115 miljoner kronor i det första kvartalet (43). Den justerade rörelsemarginalen blev 11,5 procent (4,4).

Rörelseresultatet inklusive engångsposter blev 142 miljoner kronor. För motsvarande kvartal i fjol blev rörelseresultatet 30 miljoner kronor.

Engångseffekter på netto +27 miljoner kronor, inklusive ett positivt resultat på 43 miljoner kronor från försäljningen av fastigheten i Kansas City i USA, påverkade resultatet.

Nettoomsättningen uppgick till 1.080 miljoner kronor (1.180). Resultatet efter skatt blev 95 miljoner kronor (3).

Den globala bristen på integrerade kretsar har dykt upp som en potentiell risk för Haldex i region Amerika, "troligen" begränsad till andra kvartalet 2021.

"Denna brist har potential att påverka nya lastbilsproduktionsnivåer i upp till flera veckor under kvartalet. Haldex försäljningsmix, som gynnar de lönsamma eftermarknadsprodukterna, bör dock förbli i stort sett opåverkad", heter det.

Haldex skriver också att marknadsutsikterna för lastbilsproduktionen visar på en ökning med 32 procent i år i jämförelse med 2020 i Amerika. Produktionen uppges dock fortfarande vara "kraftigt" begränsad på grund av brist på halvledare och andra komponenter.

"De stora amerikanska fordonsflottorna fortsätter att beställa i stora mängder för att säkra lastbilar för framtida behov. Släpvagnsproduktionen beräknas växa med 41 procent under 2021 och vissa släpvagnstillverkare har redan fulla orderböcker för året", heter det vidare.

Fastighetsbolaget Kungsledens förvaltningsresultatet uppgick till 318 miljoner i det första kvartalet 2021. Analytikerna i Infronts sammanställning av åtta estimat hade väntat sig 304 miljoner kronor.

Driftöverskottet blev 432 miljoner kronor mot väntade 424 miljoner kronor.

De totala intäkterna uppgick till 643 miljoner kronor, här var 645 miljoner kronor väntat. Av intäkterna stod hyresintäkter för 633 miljoner kronor jämfört med 632 motsvarande kvartal föregående år.

De orealiserade värdeförändringarna på fastigheter summerade till 932 miljoner (243).

 Efter skatt blev resultatet 1.109 miljoner kronor (338), motsvarande ett resultat per aktie om 5:13 kronor (1:55).

Teleoperatören Tele2:s underliggande ebitda-al-resultat (rörelseresultat före avskrivningar men efter leasingavskrivningar) uppgick till 2.314 miljoner kronor för det första kvartalet 2021.

Analytikerna hade i genomsnitt räknat med 2.252 miljoner kronor enligt genomsnittet av 15 analytikerprognoser som Infront sammanställt inför rapporten.

Försäljningen uppgick till 6.550 miljoner kronor, att jämföra med analytikernas snittestimat på 6.478 miljoner kronor.

Tele2 står fast vid sina prognoser för helåret 2021. Det underliggande ebitda-al-resultatet under 2021 väntas fortfarande öka med 2-4 procent jämfört med utfallet 2020.

 Tele2 upprepar också att tjänsteintäkterna från slutkund 2021 väntas hamna på ungefär samma nivå som under 2020. Prognosen baseras på antagandet att internationell roaming 2021 kommer att vara på samma nivå som under 2020.

Liksom tidigare väntas capex, exklusive spektrum och leasing, uppgå till 2,8-3,3 miljarder kronor 2021.

Inför rapporten låg analytikernas snittförväntningar, enligt Infronts sammanställning, på ett underliggande ebitda-al-resultat för helåret 2021 på drygt 9,5 miljarder kronor.

Det skulle innebära en ökning med 3,3 procent jämfört med utfallet för helåret 2020, som var ett motsvarande resultat på drygt 9,2 miljarder kronor.

Snittestimatet för capex 2021 låg på 3,1 miljarder kronor, enligt Infront.

På medellång sikt upprepar Tele2 målen om en låg ensiffrig tillväxt för tjänsteintäkter från slutkund och en medelhög ensiffrig tillväxt för det underliggande ebitda-al-resultatet. Målet för capex, exklusive spektrum och leasing, ligger kvar på 2,8–3,3 miljarder kronor under utbyggnad av 5G och Remote-PHY.

Tele2:s styrelse föreslår en extrautdelning om 3:00 kronor per aktie och avser kalla till en extra bolagsstämma att hållas under juni 2021.

"Tele2:s starka balansräkning och motståndskraftiga affärsmodell fortsätter generera starkt kassaflöde trots att pandemin kvarstår", skriver Tele2.

Den extrautdelning som föreslås av styrelsen kommer inte att påverka den ordinarie utdelningen som är föremål för godkännande av Tele2:s årsstämma den 22 april 2021, uppger bolaget.

Axfood, som bedriver handel med dagligvaror inom detalj- och partihandeln i Sverige, redovisar ett rörelseresultat på 565 miljoner kronor för det första kvartalet 2021.

Genomsnittet av åtta analytikers estimat låg på ett rörelseresultat på 552 miljoner kronor, enligt Infronts prognossammanställning.

Axfoods försäljning uppgick till 13.203 miljoner kronor under kvartalet. Analytikernas snittestimat var en försäljning på 13.255 miljoner kronor.

Rörelsemarginalen blev 4,3 procent för kvartalet, mot väntade 4,2 procent.

Axfoodkoncernens omsättning steg med 1,0 procent under det första kvartalet där en ökad nettoomsättning för Willys delvis motverkades av en minskad nettoomsättning för Hemköp och Snabbgross och en minskad omsättning för Dagab mot servicehandeln.

"Drygt ett år in i pandemin har vi börjat möta höga jämförelsetal. Utöver en negativ kalendereffekt jämförs detta kvartal med ett första kvartal föregående år som var kraftigt påverkat av bunkringen", skriver bolaget.

Butiksomsättningen ökade med 2,4 procent och för jämförbara butiker var tillväxten 0,5 procent. Den negativa effekten från bunkringen under den inledande fasen av coronapandemin föregående år uppgick till cirka -4 procentenheter. Därutöver uppgick kalendereffekten till -0,5 procent.

"En bra tillväxt för Willys motverkades till stor del av en kraftigt minskad omsättning om mer än 80 procent för Eurocash i gränshandeln, vilket påverkade Axfoodgruppens butiksomsättningstillväxt negativt med drygt 2 procentenheter", skriver Axfood.

Inom e-handeln mot konsument var efterfrågan fortsatt hög under det första kvartalet och Axfood växte återigen mer än marknaden, enligt rapporten. Nettoomsättningen inom e-handeln ökade med 139 procent. Ökningen förklaras av stark tillväxt i jämförbara enheter samt av Willys och Hemköps utrullning till nya orter och fler butiker.

Andelen egna märkesvaror av Axfoodgruppens butiksomsättning var 31,7 procent (31,2).

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -