På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Rapportfloden: Blandade resultat

Q1 Castellum, Nelly, AQ, Platzer, Bioarctic, Nyfosa, DBP, Xvivo, Handelsbanken, Ericsson och Lyko finns bland bolagen som har rapporterat sin kvartalssiffror under morgonen.

IT-bolaget QBNK redovisar ett rörelseresultat för det första kvartalet 2021 på -0,1 miljoner kronor (0,3).

Intäkterna steg till 9,3 miljoner kronor (7,4), varav totala återkommande abonnemangsintäkter uppgår till 6,3 miljoner.

"2021 har startat med fart och inte minst ett högt tryck inom vår Professional Services verksamhet (bland annat från åtaganden och projekt som inleddes i slutet av förra året)", skriver den nytillträdda vd:n Jacob Philipson i delårsrapporten.

E-handelsbolaget Nelly redovisar ett resultat efter skatt på -17,5 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (-76,6). Resultatet per aktie uppgick till -0:97 kronor (-5:12).

Rörelseresultatet blev -15,1 miljoner kronor (-42,5).

Nettoomsättningen uppgick till 312 miljoner kronor (303). Bruttomarginalen för kvartalet var 43,7 procent (40,9).

Plastbolaget Nexam redovisar ett resultat efter skatt på -0,5 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (-0,5). Resultatet per aktie uppgick till -0:00 kronor (-0:01).

Nettoomsättningen steg till 52,5 miljoner kronor (41,7).

"Vi inleder året med att fortsätta växa enligt plan. Den största tillväxten är inom PET-skum. Vi bedömer att PET-skum kommer vara bolagets försäljningsmässigt starkaste område under en överskådlig framtid, även om vi förväntar oss att andra plattformar kan nå liknande kommersiella framgångar", skriver vd Johan Arvidsson i delårsrapporten.

Det justerade ebitda-resultatet blev 2,1 miljoner kronor (2,3) medan rörelseresultatet landade på -0,5 miljoner kronor (-0,2).

"Vi har lagt en del resurser på att göra justeringar inom supply chain för att få ett bättre flöde långsiktigt. Detta medför i sin tur ökade kostnader i kvartalet. På sikt kommer förändringarna att gynna bolaget och är en förutsättning för att vi ska kunna leverera i en tid av kraftig tillväxt", uppger Nexam-chefen.

Sintercast, som levererar processtyrningssystem för produktion av kompaktgrafitjärn, redovisar ett rörelseresultat om 8,5 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (7,9). Omsättningen under kvartalet uppgick till 24,3 miljoner kronor (24,6).

Resultat per aktie var 1:00 krona (0:90). Kassaflödet från verksamheten uppgick till 6,7 miljoner kronor (9,1). För mars redovisas 3,5 miljoner motorekvivalenter vilket är 35 procent över genomsnittet för januari och februari. Installationsbasen uppgår till 56 installationer i 14 länder.

Fastighetsbolaget Castellum redovisar ett förvaltningsresultat på 779 miljoner kronor för det första kvartalet 2021. Väntat var 798 miljoner, enligt Infronts sammanställning av nio analytikers estimat.

Driftsöverskottet var 1.019 miljoner kronor mot förväntade 1.041 miljoner kronor. Intäkterna uppgick till 1.502 miljoner kronor, här hade analytikerna räknat med 1.496 miljoner kronor. Nettouthyrningen uppgick till 40 miljoner kronor (99).

Värdeförändringar på fastigheter var 1.607 miljoner kronor (3) och på derivat 19 miljoner kronor (-167). Nettoresultatet uppgick till 3.840 miljoner kronor, väntat här var 619 miljoner kronor.

Verkstadsbolaget AQ Groups nettoomsättning minskade med 2,6 procent till 1.307 miljoner kronor (1.342) under det första kvartalet 2021.

"Vi har en liten organisk tillväxt på 2,4 procent. Det är vi inte nöjda med. Vi måste få i gång vår organiska tillväxt ordentligt igen. Fokus nu ligger på att hjälpa våra kunder. Under kvartalet har efterfrågan varit god inom medicinsk teknik, kommersiella fordon och jordbruksmaskiner. Detta tillsammans med lägre kostnader gav starkt resultat i perioden där EBT-marginalen är 9,6 procent", skriver nytillt5rädde vd James Ahrgren i delårsrapporten.

Rörelseresultatet ökade med 23,7 procent till 121 miljoner kronor (98). Resultatet efter finansnetto uppgick till 126 miljoner kronor (87) och resultat per aktie efter skatt blev 5:89 kronor (4:11).

Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 160 miljoner kronor (141)

AW har problem på sin mindre enhet i Mexiko.

"Orderingången där från vår största kund inom landsvägsbussar har minskat kraftigt under året och vi har även behov av att förbättra arbetsrutiner i fabriken. Vi arbetar hårt för att komma till rätta med problemen", skriver vd.

Under kvartalet har vissa av bolagets enheter haft störningar vad gäller ingående material.

"Vi har tack vare vår starka inköpsorganisation ändå lyckats bra med att inte störa våra kunder. Priserna på råmaterial såsom koppar och stål har stigit kraftigt i kvartalet, men vi har lyckats få kompensation för detta från de flesta av våra kunder globalt", skriver vd.

Fastighetsbolaget Platzers hyresintäkter uppgick till 293 miljoner kronor i det första kvartalet 2021. Analytikerna i Infronts sammanställning av fyra estimat hade väntat sig 290 miljoner kronor.

Driftöverskottet blev 222 miljoner kronor mot väntade 219 miljoner kronor. Förvaltningsresultatet uppgick till 167 miljoner. Här hade analytikerna räknat med 152 miljoner kronor.

Värdeförändringarna på förvaltningsfastigheter uppgick till 183 miljoner kronor (449) och värdeförändringarna på finansiella instrument var 90 miljoner kronor (-94). Efter skatt blev resultatet 365 miljoner kronor (429).

Inga estimat har sammanställts för värdeförändringar och resultat efter skatt.

 Fastighetsbolaget Platzers nettouthyrning i förvaltnings- och projektfastigheter uppgick till 1,5 miljoner kronor (0,5) under det första kvartalet 2021 efter uthyrningar om 19 miljoner (13,5) och uppsägningar om -17,5 miljoner (-13).

"Siffrorna i denna rapport ger vid handen att det, trots fortsatta bekymmer i samhället med pandemins konsekvenser, är ett relativt normalt Platzerkvartal /…/ Uthyrningsverksamheten avslutades positivt förra året och har under årets första kvartal fortsatt i samma positiva riktning. Vi ser en fortsatt ökad efterfrågan och ökat antal tecknade kontrakt jämfört med tredje och fjärde kvartalet förra året", skriver bolaget i sin delårsrapport.

Forskningsbolaget Bioarctic redovisar ett resultat efter skatt på -29,1 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (3,6). Resultatet per aktie uppgick till -0:33 kronor (0:04).

Nettoomsättningen uppgick till 7,2 miljoner kronor (36,4). Rörelseresultatet blev -29,1 miljoner kronor (3,8).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -37,5 miljoner kronor (-36,3) med likvida medel om 960 miljoner kronor vid rapportperiodens utgång.

Fastighetsbolaget Nyfosa hade hyresintäkter för fastigheter på 566 miljoner kronor i det första kvartalet 2021. Analytikerna i Infronts sammanställning hade räknat med 574 miljoner kronor.

Driftöverskottet blev 360 miljoner kronor mot väntade 375 miljoner kronor. Förvaltningsresultatet uppgick till 420 miljoner. Här låg förväntansbilden på 311 miljoner kronor. De orealiserade värdeförändringarna på fastigheter summerade till 326 miljoner (motsvarande period i fjol 482).

Efter skatt blev resultatet 638 miljoner kronor (659), vilket motsvarade 3:46 kronor per aktie (3:80).

Spotlightlistade läkemedelsbolaget Double Bond Pharmaceutical (DBP) redovisar ett rörelseresultat för koncernen om -5,1 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (-4,3).

Nettoresultatet uppgick också till -5,1 miljoner kronor (-4,3), motsvarande ett resultat per aktie om -0:11 kronor (-0:13).

De totala intäkterna var 0,1 miljoner kronor (0,7).

Under första kvartalet var bolagets största fokus på utvecklingen av cancerläkemedelskandidaten SI-053. Kliniska planeras starta inom några månader, skriver DBP:s vd Igor Lokot i kvartalsrapporten.

DBP föreslog i början av mars en företrädesemission på högst 8,1 miljoner så kallade units. Årsstämman den 21 april ska ta ställning till emissionen.

Bioteknikföretaget Xvivo redovisar ett resultat efter skatt på 6,0 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (6,5). Resultatet per aktie uppgick till 0:21 kronor (0:25).

Nettoomsättningen uppgick till 58,3 miljoner kronor (46,5).

Det justerade ebitda-resultatet var 6,3 miljoner kronor (5,1). Rörelseresultatet blev 3,2 miljoner kronor (0,0).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var 10,3 miljoner kronor (9,2) med likvida medel om 350 miljoner kronor vid rapportperiodens utgång.

Handelsbanken redovisar ett rörelseresultat på 5.612 miljoner kronor för det första kvartalet 2021. Det kan jämföras med förväntade 5.084 miljoner kronor, enligt en sammanställning av analytikerprognoser gjord av Infront.

Räntenettot uppgick till 7.818 miljoner kronor, jämfört med ett analytikersnitt om 7.832 miljoner. Provisionsnettot blev 2.963 miljoner. Där låg förväntningarna på 2.834 miljoner.

I stället för kreditförluster hade Handelsbanken netto kreditförluståtervinningar på 8 miljoner kronor i kvartalet, vilket var ljusare än analytikernas förväntan om kreditförluster på netto 382 miljoner kronor.

Läs allt om Handelsbankens rapport här

Telekombolaget Ericssons justerade rörelseresultat blev 5,3 miljarder kronor för det första kvartalet 2021.

Genomsnittet av 20 analytikers prognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, låg på ett justerat rörelseresultat på 4,7 miljarder kronor.

Den justerade rörelsemarginalen uppgick till 10,7 procent, mot snittestimatet om 9 procent, och den justerade bruttomarginalen var 42,9 procent. Analytikernas snittestimat var en bruttomarginal på 39,1 procent.

Det rapporterade rörelseresultatet, inklusive engångsposter, blev 5,3 miljarder kronor, mot snittestimatet 4,3 miljarder kronor.

Försäljningen uppgick till 49,8 miljarder kronor för perioden. Här låg snittestimatet enligt Infront på 52,6 miljarder kronor.

Läs allt om Ericssons rapport här

Hårvårds- och skönhetsbolaget Lyko redovisar ett resultat efter skatt på 15,7 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (-10,8).

På ebitda-nivå var resultatet 39,8 miljoner kronor (14,6), motsvarande en marginal på 9,0 procent (4,6)

Nettoomsättningen uppgick till 438 miljoner kronor (313). Försäljningstillväxten var 40,1 procent (23,9)

Rörelseresultatet blev 19,7 miljoner kronor (-4,8).

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -