På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Handelsbankens rörelseresultat 5,6 mdr

Q1 Handelsbanken redovisar ett rörelseresultat på 5.612 miljoner kronor för det första kvartalet 2021. Det kan jämföras med förväntade 5.084 miljoner kronor, enligt en sammanställning av analytikerprognoser gjord av Infront.

Räntenettot uppgick till 7.818 miljoner kronor, jämfört med ett analytikersnitt om 7.832 miljoner. Provisionsnettot blev 2.963 miljoner. Där låg förväntningarna på 2.834 miljoner.

I stället för kreditförluster hade Handelsbanken netto kreditförluståtervinningar på 8 miljoner kronor i kvartalet, vilket var ljusare än analytikernas förväntan om kreditförluster på netto 382 miljoner kronor.

Under årets första kvartal gjorde Handelsbanken en reservering till resultatandelssystemet Oktogonen på 213 miljoner kronor, vilket innebar att reserveringen var lika stor som den som gjordes under fjolårets fjärde kvartal.

Årets första kvartal var det hittills bästa inledningskvartalet på ett år som Handelsbanken har haft. Banken befinner sig i en bra trend, anser vd Carina Åkerström.

"Tittar vi på affärsutvecklingen till exempel fortsätter vi att ta störst andel nettoinflöden när det gäller bolån. Vår kapitalförvaltning fortsätter ta marknadsandelar, kostnaderna är under kontroll och kreditkvaliteten god", skriver Carina Åkerström i en mejlad kommentar.

Handelsbanken-vd:n skriver vidare att banken har tillväxt i volymerna "tvärs över" sina hemmamarknader.

 Handelsbankens räntenetto sjönk med 1 procent under det första kvartalet 2021, jämfört med föregående kvartals 7.861 miljoner kronor, och uppgick till 7.818 miljoner kronor. Väntat enligt Infronts prognossammanställning var 7.832 miljoner kronor.

Samtliga jämförelser i denna text avser årets första kvartal mot det fjärde kvartalet 2020, samt mot Infronts prognossammanställning.

Försvagningen av den svenska kronan bidrog positivt med 35 miljoner kronor. Samtidigt var det en negativ effekt av att första kvartalet har två färre kalenderdagar som påverkade med -62 miljoner kronor.

Ökade affärsvolymer i hemmamarknaderna bidrog positivt med 42 miljoner kronor, medan nettoeffekten av marginaler och finansieringskostnader var negativ och uppgick till -9 miljoern kronor.

Likviditetsportföljen förklarade -4 miljoner kronor av räntenettonedgången. De statliga avgifterna var 9 miljoner kronor högre och uppgick till -345 miljoner kronor (-336).

Provisionsnettot ökade med 3 procent till 2.963 miljoner kronor. Här låg analytikerprognossnittet på 2.834 miljoner kronor.

Fondprovisionerna fortsatte att stiga och ökade med 142 miljoner kronor, eller 12 procent, till 1.361 miljoner kronor (1.219). Courtageintäkterna ökade med 3 procent till 174 miljoner kronor (169).

Nettot av betalningsprovisionerna uppgick till 384 miljoner kronor (418), där nettot av kortprovisionerna uppgick till 238 miljoner kronor (250).

Intäkterna från rådgivning minskade till 68 miljoner kronor (88). Ut- och inlåningsprovisionerna uppgick till 328 miljoner kronor (341).

Handelsbankens kostnadsreduktion fortskrider enligt plan och hittills har initiativ motsvarande 1 miljarder kronor avtalats eller åtgärdats sedan tredje kvartalet 2020.

Det uppger Handelsbanken i delårsrapporten för det första kvartalet 2021.

Den hittills uppnådda resultateffekten av dessa åtgärder uppgår till 200 miljoner kronor, enligt banken.

Under kvartalet ianspråktogs 567 miljoner kronor av de omstruktureringsreserver som banken resultatförde under 2019 och 2020. Hittills har totalt 1.038 miljoner kronor tagits i anspråk.

I kvartalet uppgick Handelsbankens totala kostnader till 5.683 miljoner kronor, vilket var 89 miljoner kronor, eller 2 procent, högre än analytikernas genomsnittliga förväntan om 5.594 miljoner enligt en sammanställning gjord av Infront.

Under första kvartalet gjordes en reservering till resultatandelssystemet Oktogonen med 213 miljoner kronor.

Den underliggande kostnadsökningen, justerat för Oktogonen samt valutakursförändringar, jämfört med första kvartalet i fjol uppgick till 2 procent, där mer än hela ökningen förklarades av ökade utvecklingskostnader.

Inklusive Oktogonen och valutakursförändringar steg kostnaderna med 3 procent.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -