Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs tekniska analyser visar på köpsignaler i en it-konsult och en verkstadsklassiker. Men samtidigt varnas det för en aktie.

Stockholmsbörsens breda OMXSPI-index startade veckan med en bred uppgång på hela 1.93 procent. Indexet stängde därmed på 838 punkter som är en ny all-time-high notering. Det signalerar styrka och den tekniska bilden är positiv med stigande trender på både kort- medellång- och lång sikt. Trendbilden försvagas dock av en starkt negativ volymbalans. Det indikerar att investerare pressar på och vill ur sina innehav när marknaden faller. Närmast stödnivåer finns vid 827 punkter i det kortsiktiga kursdiagrammet och runt 730 punkter i det medellånga-, och långa kursdiagrammet.

Vi mäter optimismen i en aktie genom att se om investerarna är villiga till att betala mer än tidigare för aktien. Om kursen stiger över föregående topp ges en köpsignal som tas med i haussindexet. Om kursen sjunker under föregående botten ges en säljsignal som tas med i hausseindexet. Hausseindexen visar därmed andelen aktier, vars senaste signal var köp. Indexet är mellan 0 och 100. 0 innebär att alla aktier senast gav en säljsignal. 100 innebär att alla aktier senase gav en köpsignal. Över 50 innebär att mer än hälften av investerarna är positiva. Investtechs Hausseindex står idag i 55 på kort sikt och 69 på lång sikt, vilket indikerar en övervikt av optimister bland såväl de kortsiktiga- som långsiktiga investerarna.

Investtechs insiderbarometer visar att bolagens insynspersoner handlat aktier i det egna bolaget i anslutning till att resultatet för 2020 offentliggjorts. Köpandelen har tickat upp i takt med att rapportsäsongen fortskridit. Den senaste veckan registrerats 139 köp och 53 sälj bland börsens insiders. Motsvarande siffror för senaste månaden är 520 köp och 173 sälj. Detta motsvarar en köpandel på 72 procent den senaste veckan och 75 procent den senaste månaden, vilket ska jämföras med senaste året där köpandelen också ligger på 75 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel överpresterar mot marknaden.

Sammantaget blir rekommendationen för OMXSPI-indexet Köp på medellång sikt (1-6 månader).

 

Aktiekursen till IT-konsulten Softronic har brutit upp ur en stigande trendkanal som Investtechs trendalgoritm har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt. Investerare har alltså varit villiga till att betala högre och högre kurser för att köpa in sig i bolaget där trendbrottet signalerar en starkare stigningstakt.

Isolerat sett indikerar köpsignaler från trendbrott en fortsatt stark utveckling enligt Investtechs forskningsresultat.

Det saknas motstånd i kursdiagrammet där ytterligare uppgång indikeras. Stöd återfinns runt 22.20 kronor och en starkt positiv volymbalans indikerar att volymen är högre på uppgångsdagar och lägre på nedgångsdagar. Det bekräftar den stigande trendbilden i aktien.

Det kortsiktiga momentumet i aktien är starkt positivt, med RSI-värde över 70. Även det indikerar en ökande optimism hos investerarna och signalerar ytterligare kursuppgång för Softronic B enligt Investtechs forskningsresultat på RSI.

Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Den tekniska bilden i Alfa Laval ser bra ut. Aktiekursen återfinns i en stigande trendkanal som Investtechs trendalgoritm har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt.

Stigande trender indikerar ytterligare kursuppgång enligt Investtechs forskningsresultat.

Det saknas motstånd i kursdiagrammet där ytterligare uppgång indikeras. Vid reaktioner tillbaka har aktien stöd runt 258 kronor.

En starkt positiv volymbalans (VolBal) visar att volymen är högre på uppgångsdagar än på nedgångsdagar. Det indikerar att optimismen är ökande hos investerare. Med ett RSI-värde över 70 har aktien ett starkt positivt momentum.

Aktien är positiv på Investtechs insideranalys och är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Den tekniska bilden på medellång sikt i Life science-bolaget Enzymatica ser negativ ut. Aktiekursen har brutit ned från en närmast horisontell trendkanal på medellång sikt. Därmed råder det en ökande pessimism bland investerare där det finns ett överskott av säljare.

Enligt Investtechs forskningsresultat på aktier som brutit ned från horisontella trendkanaler så indikeras en fortsatt svag utveckling. Den 22 februari identifierades en sälsignal från en huvudskuldra-formation (HS) som signalerar en fortsatt nedgång.

Kursen har nyligen även brutit ned genom en stark stödnivå runt 14.80 kronor som därmed ombildades till en stark motståndsnivå. Fortsatt nedgång är därmed signalerad.

Ett RSI-värde under 30 visar att momentum i aktien är starkt negativt på kort sikt. Investerare har därmed gått ned i kurs för att kunna sälja aktien, något som indikerar ökande pessimism och att kursen ska fortsätta ned.

Aktien är svagt positiv på Investtech insideranalys men är totalt sett tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

 

Trendbrott - i trendriktningen

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du värdera att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtech har också undersökt vad som hänt efter att trenden brutits genom att analysera kursutvecklingen efter att aktier på de nordiska börserna brutit trendkanaler på medellångsiktig kursgraf. Resultaten visar bland annat att aktier som brutit upp en stigande trendkanal i genomsnitt har fortsatt uppåt, och det i en högre takt än tidigare. Motsvarande har aktier som brutit ned från fallande trendkanaler presterat klart sämre än aktier inne i fallande trendkanaler.

Diagrammet visar att aktier med som brutit upp från stigande trendkanaler (blått diagram) tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier som brutit ned från fallande trendkanaler (rött diagram) tenderat att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Den grå räta linjen representerar genomsnittlig börsutveckling under perioden för undersökningen. Läs mer om trendbrott här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -