På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Rapportfloden: Blandade resultat

Q4 Africa Oil, Anoto, Multidocker, We are Spin dye och Coegin har publicerat sina kvartalsrapporter.

Africa Oil redovisar intäkter, exklusive nedskrivning av Kenya-tillgångarna om cirka 216 miljoner dollar som gjordes i första kvartalet 2020, om 91,2 miljoner dollar (-3,4) och ett nettoresultat om 79,8 miljoner dollar för det fjärde kvartalet 2020 (-146). Det framgår av rapporten som släpptes natten mot lördagen.

Rörelseresultatet, främst hänförligt till bolagets andel i Prime, var 59,2 miljoner dollar. Någon jämförelsesiffra för motsvarande period i fjol framgår inte.

Vid utgången av 2020 hade bolaget 40,5 miljoner dollar i kassan och ett sysselsatt kapital om 29,3 miljoner dollar.

En snittproduktion om 26.200 fat oljeekvivalenter sågs under det fjärde kvartalet.

Prime har per den 22 februari hedgat (prissäkrat) 100 procent av dess leveranser för första halvåret 2021 till ett snittpris om cirka 57 dollar per fat, samt 56 procent av leveranserna för det andra halvåret till ett pris om 55 dollar fatet, framgår av rapporten.

Africa Oil spår en WI-produktion (Working Interest) om i snitt 24.000-28.000 fat oljeekvivalenter per dag för 2021. För 2020 var den senast givna prognosen 28,5 tusen fat oljeekvivalenter per dag.

Den ekonomiska berättigande produktionen (economic entitlement) väntas hamna i intervallet 26.000-30.000 fat oljeekvivalenter för det innevarande året.

Vidare spår Africa Oil att Prime, som ägs till 50 procent, uppnår ett kassaflöde om cirka 310-440 miljoner dollar för 2021. Investeringarna för 2021 spås uppgå till 35-50 miljoner dollar.

Cleantech-företaget We Are Spin Dye, som noterades i december i fjol, redovisar en nettoomsättning på 0,7 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020. Motsvarande period 2019 var omsättningen -0,5 miljoner då den belastades med en avskrivning av lager på 0,8 miljoner.

Rörelseresultatet uppgick till -3,8 miljoner kronor (-3,1). Kvartalet belastades med en kostnad om 0,9 miljoner kronor hänförliga till intäkter under ett tidigare kvartal.

"En avskrivning av lager bidrog med 0,2 miljoner samt engångskostnader om cirka 0,7 miljoner relaterade till bolagets notering bidrog till reducering av resultatet jämfört med föregående års period", skriver bolaget i sin rapport.

Anoto, som tillverkar digitala läspennor, redovisar ett resultat efter skatt på -48,5 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020 (-25,3).

Exklusive redovisade engångskostnader uppgick kvartalets resultat till -16,6 miljoner kronor, framgår det av bokslutsrapporten.

Rörelseresultatet minskade till -19,6 miljoner kronor (-14,4). Bruttomarginalen ökade till 86 procent (64). Nettoomsättningen sjönk med 38 procent till 19,5 miljoner kronor (31,3).

Försäljningen ökade däremot med 30 procent jämfört med tredje kvartalet, trots att bolaget har upplevt såväl störningar på grund av att det har flyttat sin tillverkning från Sydkorea till Mexiko, som dämpad efterfrågan till följd av pandemin, uppger Anoto.

Likvida medel vid periodens slut uppgick till -2 miljoner kronor (18). Efter periodens slut har Anoto genomfört en nyemission som tillförde bolaget 18,9 miljoner kronor före emissionskostnader.

Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning lämnas för verksamhetsåret 2020. Förslaget lämnas mot bakgrund av den finansiella effekt som spridningen av coronaviruset har för Anoto, den osäkerhet som råder framgent samt koncernens resultat, heter det i rapporten.

Multidocker, som säljer materialhanteringsmaskiner, redovisar ett rörelseresultat om -47,9 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020 (-30,5).

Bolaget hade intäkter om 22 miljoner kronor (11). Nettoresultatet för det fjärde kvartalet var -48,6 miljoner kronor (-41,3).

Jan Håkansson, som är tillförordnad vd, sammanfattar 2020 som ett år präglat av pandemieffekter. Såväl omsättning som resultat kom in "långt under" bolagets egna målsättningar.

"Bidragande var också att Multidocker, trots en stark orderbok, inte kunde få fram rörelsekapital för att kunna leverera i tid till den krävande nordamerikanska marknaden och även andra kunder", skriver Multidocker-chefen.

Coegin Pharma hade ett rörelseresultat om -1,6 miljoner kronor för det fjärde kvartalet (0,3). Bolaget hade ingen nettoomsättning (0). Likvida medel vid årets utgång uppgick till 16,6 miljoner kronor (1,8).

På fredagsmorgonen meddelade Coegin Pharma om en kapitalanskaffning om totalt cirka 31,4 miljoner kronor fördelat på en riktad nyemission om cirka 15 miljoner kronor och en företrädesemission på 16,4 miljoner kronor.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -