På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Ericssons rapport i sammanfattning

Q3 Telekombolaget Ericsson överträffade förväntningarna på det tredje kvartalet 2020. Här följer en punktvis sammanfattning av rapporten:

Resultat klart över förväntan. Ericssons justerade rörelseresultat blev 9,0 miljarder kronor i det gångna kvartalet. Det var klart bättre än genomsnittet av analytikerprognoser, som låg på 6,65 miljarder enligt Infront. Justerad rörelsemarginal blev 15,6 procent, mot snittestimatet om 11,6 procent. Försäljningen summerades till 57,5 miljarder kronor för perioden. Här väntades 57,4 miljarder.

Justerad bruttomarginal 43,2%. Ericssons justerade bruttomarginal, exklusive kostnader för omstrukturering, blev 43,2 procent i tredje kvartalet, en ökning från 37,8 procent motsvarande period i fjol och andra kvartalets 38,2 procent. Enligt Infront väntades en justerad bruttomarginal på 39,4 procent. En högre andel mjukvara i verksamhetsområdet Networks försäljning lyfte lönsamheten i kvartalet. Networks bruttomarginal var 46,5 procent, jämfört med 41,6 procent motsvarande kvartal i fjol. Bruttomarginalen inom Managed Services var 19,9 procent mot fjolårets 17,9 procent.

Flaggar för lägre marginaler fjärde kvartalet. Ericsson flaggar för att bolagets marginaler väntas bli lägre under det fjärde kvartalet, efter att bolaget gynnats av en högre andel mjukvara i det tredje kvartalet. Försäljningsandelen mjukvara inom segmentet Networks bedöms bli lägre under fjärde kvartalet. "Marginalen kommer ned lite i det fjärde kvartalet. Men samtidigt om vi tittar på rullande fyra kvartal ligger rörelsemarginalen på 10,4 procent. Med ett kvartal kvar på året är vi styrkta i övertygelsen om att målet för 2020 är inom räckhåll", säger Ericssons finanschef Carl Mellander till Nyhetsbyrån Direkt.

Höjer prognos RAN-marknad. Ericsson höjer sin prognos för marknadstillväxten inom radioaccessnät (RAN) under helåret 2020 till 8 procent. Den tidigare bedömningen var 4 procent. För perioden 2019-2024 kvarstår bedömningen om nolltillväxt i genomsnitt för RAN-marknaden, med hänvisning till analysföretaget Dell´Oros marknadsprognoser. Kina väntas växa med 33 procent och den globala RAN-marknaden förutom Kina bedöms vara oförändrad under 2020. Momentum i Nordamerika är fortsatt starkt och marknaden uppskattas växa med 4 procent under 2020, heter det i rapporten.

Tror RAN-marknad växer nästa år. Ericsson hyser tillförsikt om att 5G-vågen fortsätter och bidrar till att marknaden inom radioaccessnät, RAN, växer även nästa år, säger finanschef Carl Mellander. "Det är ju bra momentum i 5G och det finns länder som kommer att gasa på under 2021, framförallt Japan men även Kina och USA kommer att fortsätta sin 5G-utbyggnad", säger han.

Omförhandling avtal kan pressa patentintäkter. Ericssons intäkter från patent och licenser sjönk under tredje kvartalet som en följd av minskade volymer hos en licenstagare. Bedömningen är även att intäkterna under kommande år kan komma att pressas som en följd av avtalsomförhandlingar. Beroende på de tidpunkter när avtalen förnyas kan det bli en fördröjning av delar av patent- och licensintäkterna 2021 och 2022. Helåret 2020 väntas intäkterna från nuvarande patent- och licensportfölj bli cirka 10 miljarder kronor.

Upprepar bedömning om omstruktureringskostnader. Ericsson upprepar sin bedömning om att kostnaderna för omstruktureringar uppgår till cirka 1 procent av försäljningen, som årsgenomsnitt. Under helåret 2019 tog Ericsson kostnader för omstruktureringar på 0,8 miljarder kronor och under de första nio månaderna 2020 på 1,3 miljarder kronor.

.....................................................................................................................................................................

Ericssons justerade rörelseresultat blev 9,0 miljarder kronor för det tredje kvartalet 2020.

Genomsnittet av 20 analytikers prognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, låg på ett justerat rörelseresultat på 6,65 miljarder kronor.

Den justerade rörelsemarginalen uppgick till 15,6 procent, mot snittestimatet om 11,6 procent, och den justerade bruttomarginalen var 43,2 procent. Analytikernas snittestimat var en bruttomarginal på 39,4 procent.

Det rapporterade rörelseresultat, inklusive engångsposter, blev 8,6 miljarder kronor, mot snittestimatet 6,11 miljarder kronor.

Försäljningen uppgick till 57,5 miljarder kronor för perioden. Här låg snittestimatet enligt Infront på 57,4 miljarder kronor.

 Ericssons justerade bruttomarginal, exklusive omstruktureringskostnader, uppgick till 43,2 procent under det tredje kvartalet, en ökning jämfört med 37,8 procent motsvarande period i fjol. Under andra kvartalet var bruttomarginalen 38,2 procent.

Enligt Infronts sammanställning av 19 analytikerprognoser låg snittestimatet på en justerad bruttomarginal på 39,4 procent.

Bruttomarginalsökningen jämfört med i fjol drevs främst av ökad bruttomarginal inom Networks som resultat av affärsmix och ökad försäljning av mjukvara, Bruttomarginalen inom Managed Services förbättrades som effekt av förbättrad effektivitet. Bruttomarginalen inom Digital Services var stabil mellan kvartalen. Andelen patent och licensintäkter minskade sekventiellt, skriver Ericsson i delårsrapporten.

Inom Networks var bruttomarginalen 46,5 procent, jämfört med 41,6 procent motsvarande kvartal i fjol.

Bruttomarginalen inom Managed Services var 19,9 procent mot fjolårets jämförbara 17,9 procent.

 Ericsson höjer sin prognos för marknadstillväxten inom radioaccessnät (RAN) under helåret 2020 till 8 procent. Den tidigare bedömningen var en marknadstillväxt om 4 procent.

Det framgår av delårsrapporten.

För perioden 2019-2024 kvarstår bedömningen att RAN-marknaden kommer att visa 0 procents genomsnittlig årlig tillväxt.

"Kina förväntas växa med 33 procent och den globala RAN-marknaden förutom Kina förväntas vara oförändrad under 2020", skriver Ericsson.

Momentum i Nordamerika är fortsatt starkt och marknaden uppskattas växa med 4 procent under 2020, heter det i rapporten.

Ericssons resultat under årets tre första kvartal stärker bolagets övertygelse om att det kommer att nå koncernens finansiella mål för helåret 2020.

Det skriver vd Börje Ekholm i delårsrapporten.

"Vi är fortsatt positiva beträffande telekombranschens och Ericssons utsikter på längre sikt", skriver han.

De finansiella målen för 2022 är oförändrade.

Samtidigt upprepar Ericsson att det för affärsområdet Digital Services finns risk för ytterligare fördröjning innan målet nås för rörelsemarginalen 2020 inom detta segment, som en följd av lägre försäljning tillsammans med högre FoU-investeringar. Målet för rörelsemarginalen inom Digital Services på 10-12 procent för 2022 står fast, skriver Ericsson.

 Ericssons verksamhetsområde Networks gynnades av en hög andel mjukvaruförsäljning tredje kvartalet. Bolaget flaggar dock för att de inte räknar med samma medvind fjärde kvartalet.

"Försäljningsandelen mjukvara inom segmentet Networks förväntas bli lägre under fjärde kvartalet 2020 efter ett fördelaktigt tredje kvartal 2020. Historiskt ökar normalt andelen försäljning av tjänster under fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet", skriver Ericsson i delårsrapporten.

Under det tredje kvartalet ökade Networks bruttomarginal, exklusive omstruktureringskostnader, till 46,7 procent (41,6) som resultat av en hög andel mjukvaruförsäljning och operativ hävstångseffekt.

Ericsson anger också i sina planeringsantaganden att den en rapporterade försäljningens säsongsberoende mellan det tredje och fjärde kvartalet är +17 procent baserat på genomsnittet för de senaste tre åren.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -