På Placera använder vi cookies på vår sajt för att få den att fungera korrekt, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Assa Abloy: Historiskt låg värdering

Aktieanalys Assa Abloys stora eftermarknadsaffär och operativa stabilitet har tidigare gjort aktien populär. 2020 har blivit ett mellanår för bolaget och aktien har hittills gått sämre än Stockholmsbörsen i sin helhet. Vi ser läge att vara motvalls och köpa aktien inför ett bättre 2021.

Låsjätten Assa Abloy har trots sin stora eftermarknadsaffär inte undgått coronapandemin i år. Bolaget lämnade sin rapport för det andra kvartalet i mitten av juli där omsättningen backade med 15 procent till cirka 20 miljarder kronor drivet av en betydande marknadsförsvagning då ekonomier stängt ned.

Samtliga affärsdivisioner såg en sämre marknad kontra samma period ifjol. Entrance Systems var minst påverkad av divisionerna med en organisk nedgång på 8 procent.

Vd Nico Delvaux anger i halvårsrapporten att andra kvartalet inleddes med en nedstängning av 30 fabriker samtidigt som efterfrågan på flera huvudmarknader var låg. T.ex. så sjönk omsättningen organiskt med hela 23 procent på den europeiska marknaden.

Ledningen vidtog dock flera åtgärder på kostnadssidan som respons till marknadsförutsättningarna där försäljnings-, administrations-, och tillverkningskostnader (exklusive material) minskade med över 1 miljard kr under kvartalet. Minskad arbetstid, kortsiktiga permitteringar och reserestriktioner bidrog till besparingen.

Trots implementerade åtgärder kunde detta inte kompensera för volymtappet och rörelseresultatet minskade följaktligen med 44 procent till 2,1 miljarder kronor motsvarande en rörelsemarginal på 10,5 procent (15,9). Assa Abloy fortsatte emellertid att leverera ett robust operationellt kassaflöde på 3,4 miljarder kronor (3,6) under det andra kvartalet tack vare ett förbättrat rörelsekapital.

Det finns också skäl till att vara optimistisk i det långsiktiga perspektivet. De problem som Assa Abloy mött under året är i huvudsak kopplat till externa faktorer och inte interna som till exempel produktmissar eller ledningsproblematik. Och det finns heller inget idag som antyder att marknaden skulle vara strukturellt försvagad med permanenta effekter i ett längre perspektiv.

Med ovan insikt så är ledningens finansiella mål en bra vägvisare inför den framtida resultatutvecklingen. Över en konjunkturcykel så vill ledningen uppnå en omsättningstillväxt på 10 procent, som en kombination av organisk och förvärvad tillväxt, samt en underliggande rörelsemarginal på 16-17 procent.

I årsredovisningen för 2019 kan man konstatera att Assa Abloy under de senaste tio åren växt med mer än 9 procent årligen och uppnått en underliggande rörelsemarginal på mer än 16 procent. Under 2019 så blev utfallet 12 respektive 16 procent. Att bolaget har världens största bas av installerade lås- och accesslösningar, och som man aktivt uppgraderar, förklarar givetvis utvecklingen.

Förvärv är också en viktig del av Assa Abloys strategi där man hela tiden kompletterar befintligt erbjudande och utökar installationsbasen, vilket främjar eftermarknadsaffären. Sedan 1994 har man förvärvat nästan 300 bolag över hela världen. I år har Assa Abloy fokuserat på att avyttra viss verksamhet för att få ett slutgiltig EU-godkännande för förvärvet av agta record som är ett världsledande schweiziskt entréautomatikbolag. Förvärvet slutfördes i augusti.

I utsikterna är vd Nico Delvaux positiv där alla fabrikerna nu är i drift och att den finansiella utvecklingen gradvis kommer att förbättras. Globala megatrender som gynnar Assa Abloy är efterfrågan på säkra och hållbara byggnader, urbanisering och övergång till nya tekniker som t.ex. elektromekaniska produkter.

Analytikerkåren förväntar sig också en betydande återhämtning under 2021 där omsättningen förväntas öka med närmare 8 procent och rörelsemarginalen till drygt 15 procent. Givet att två tredjedelar av Assa Abloys intäkter kommer från eftermarknaden så finns det möjlighet för bolaget att överraska i analytikerkårens prognoser. Intäkts- och kostnadssynergier från förvärv kan dessutom ge ytterligare marginalexpansion.

Under 2019 värderades rörelsen, justerat för skuldsättningen - ev/ebit, till drygt 18 gånger rörelseresultatet vilket förklaras av Assa Abloys stabila lönsamhet i normala marknadsförhållanden. Nästa år värderas aktien till 16,5 gånger rörelseresultatet baserat på en rörelsemarginal om 15,3 procent, vilket tillsammans med utdelningar på vägen ger uppsidepotential i aktien.

Vi ser inget tydligt skäl till varför rörelsemarginalen på sikt inte ska normaliseras till 16-17 procent som är ledningens ambition och som man historiskt levererat. Värderingen kan också ställas mot sektorkollegan Allegion som värderas till ev/ebit 19 nästa år. Med andra ord så är värderingen attraktiv.

Summerat så gillar vi Assa Abloys affärsmodell som bygger på en stabil intäktsbas med en stark kassaflödesgenerering. Att det framgångsrika investmentbolaget Latour är storägare förvånar oss inte. Och med en värdering som är historiskt låg så blir vår rekommendation köp.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
ASSA ABLOY B Köp 202,30 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -