På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

De sämsta fonderna sedan årsskiftet

Fondkommentar Listan över årets sämsta aktiefonder har ett tydligt tema. Tillväxtmarknadsländer i Sydamerika intar bottenplatsen. Placera har listat fonderna som är de stora förlorarna i år.

Coronapandemins utbredning i år har varit en mardröm för många länder. Sydamerika har drabbats extra hårt då flera andra problem blottats i spåren av epidemin. Regionen är råvaruberoende vilket gjort att den påverkats hårt av det kollapsande oljepriset som varit något av en ledande indikator för världsekonomin.

Regionens tre stora ekonomier Brasilien, Mexico och Argentina har alla haft politiska utmaningar i coronaepidemins fotspår - som helt klart minskat de globala investerarnas aptit på regionens tillgångar som aktier, obligationer och enskilda valutor. Vissa dagar har utförsäljningarna från investerarna varit massiva vilket resulterat i att flera Latinamerika och Brasilienfonder varit stängda för handel under vissa dagar.

Brasilien är Sydamerikas stora ekonomiska motor. Landets börs är dominanten och utgör runt 60 procent av MSCI Latin America index. Sex av regionens största börsbolag är brasilianska, råvarugiganten Vale med sitt börsvärde på runt 400 miljarder dollar intar förstaplatsen.

MSCI Latin America Index Country Weights

I Brasilien har det talats om regeringskris efter att den populäre justitieminister Sérgio Moro överraskande avgått och anklagat president Bolsonaro för korruption. Investerare är naturligtvis oroliga för riskerna för den ekonomiska agendan. De finanspolitiska krispaketen som har godkänts av kongressen, är en speciell källa till oro.

Risken är att kongressen eller Bolsonaro bestämmer sig för att överge den finansiellt konservativa ekonomiska inriktningen som förespråkats av finansminister Paulo Guedes. Det skulle vara särskilt negativ för brasilianska tillgångar.

Utöver regeringskris har landet flera utmaningar. Hälsovårdssystemet är överbelastat av coronapatienter. Mång anser att det beror på landets liberala attityd till epidemin. En redan ansträng ekonomi med lite manöverutrymme har påverkats negativt av det låga oljepriset och råvarupriserna, som är stora delar av Brasiliens ekonomiska motor.

De faktorerna har gjort att många investerare lämnat brasilianska tillgångar. Sao Paolo-börsen har backat 33 procent sedan årsskiftet i lokal valuta. Samtidigt har investerarna sålt ut den brasilianska realen. Den amerikanska dollarn har stigit 46 procent mot realen sedan årsskiftet.

Dollar mot Real

Mexico har efter Brasilien den näst största och viktigaste börsen som väger 23 procent i MSCI Latin America Index. Telekommunikationsbolaget America Movil är Mexico City-börsens kronjuvel med ett börsvärde på runt 400 miljarder dollar. Det är regionens näst största bolag, bara något mindre än Vale.

Mexico är en oljeexportör och precis som Brasilien och Venezuela beroende av oljepriset för landets ekonomi. Landet har en stor produktion av varor som exporteras till USA. Produkter som mitt i coronaepidemin inte har någon efterfrågan.

Corona, oljepriskollaps, produktionsstopp och avsaknad av bra stimulanspaket från regeringen har varit en kombination som snabbt har pressat den ganska svaga ekonomin. Det tre stora globala kreditvärderingsinstituten har nedgraderat landets ekonomiska utsikter och har fortsatt negativa utsikter.

Det kan komma ytterligare nedgraderingar. Samtidigt har centralbanken genomfört flera icke planerade centralbanksmöten, så kallade nödmöten. Och man har genomfört flera räntesänkningar. Centralbankens inställning står i kontrast till den federala regeringens motstånd mot att ge skattelättnader till privata företag. BNP-minskning uppskattas landa på mellan 7 och 8 procent 2020.

Precis som för brasilianska tillgångar har investerarna satt sig på säljknappen. Den amerikanska dollarn har stigit med 27 procent mot den mexikanska peson sedan årsskiftet.

På andra håll i regionen sticker Chile och Perus ekonomier ut för sin överlägsna politiska förmåga att ge stimulanser. Det borde hjälpa till att bana väg för en snabbare återhämtning efter krisen.

Chiles regering har beslutat om ett stödpaket om 6 procent av BNP och centralbanken sänkte styrräntan med 125 punkter till 0,5 procent. Tillsammans är det ett batteri med likviditet för att normalisera och underlätta bankutlåning och säkerställa penningpolitiken och underlätta de ekonomiska förhållandena.

Peru har tagit de ekonomiska stimulanserna i regionen till en ny nivå. Den är på hela 12 procent av BNP och klart störst i Sydamerika. Samtidigt har centralbanken sänk räntan till 0,25 procent. Det tydliga agerandet har gjort att investerarna inte flytt landets tillgångsklasser i samma utsträckning som Brasilien och Mexico.

Argentina som har Sydamerikas tredje största ekonomi håller på att kapsejsa helt. Corona-epidemin har fått landet att diskutera med utländska investerare om att skjuta upp räntebetalningar på landets statsobligationer. Börsen är inte paritet till landets ekonomi. Den var till för något år sedan inte med i MSCI Latin America index, utan hörde till indexens bakgård och var del i MSCI Frontier Markets.

Fyra brasilienfonder intar de sämsta platserna. Alla fyra fonderna är aktivt förvaltade och de har startat året mycket svagt med betydande nedgångar

Klart lägst avkastning har HSBC GIF Brazil som har halverats i värde sedan årsskiftet. Fonden har ett koncentrerat innehav på knappt 30 aktier. Finansbolag är fondens största bet på knappt 30 procent. Råvarubolagen väger knappt 13 procent och är näst största sektor i fonden.

Den delvis statsägda banken med huvudkontor i huvudstaden Brasilia, Banco de Brasil, är fondens största innehav på 6,4 procent. Den Sao Paolo-baserade banken Banco Bradesco är fondens näst största innehav på drygt 5 procent.

Största negativt bidrag till fondens avkastning i år är Banco Bradesco som backat hela 64 procent mätt i lokal valuta. Banken har nu nått en rekordlåg värdering på p/e-tal 7 för årets vinst. Fondens största innehav Banco do Brasil har precis som fonden halverats i värde i år.

Handelsbanken Brasilien Tema haft en tuff start på 2020. Fonden har nästan halverats i värde. Fonden har en tematisk ansats, huvudteman är demografi, produktivitet, livsstilar och miljö. Fonden investerar i huvudsak i små- och medelstora brasilianska bolag och förvaltas av Kristoffer Eklund. Den är aktivt förvaltad och avviker mycket från index. Största sektor är sällanköpsvaror på 18 procent följt av allmännyttiga infrastrukturbolag med 16 procent.

Fondens största innehav är Rio-baserade e-handelsplattformen B2W på 6,4 procent. Bolaget är marknadsledande inom e-handeln, som har vunnit marknadsandelar när vanliga butiker tvingats stänga. Liv- och hälsovårdsförsäkringsbolaget Sul America är näst största innehav med nästan lika stor vikt som B2W.

B2W hör till fondens stora överpresterare i år. Aktien är har stigit 42 procent i år. Totalt har bara fyra av fondens 45 innehav plusavkastning i år.

Sämsta Latinamerikafond är SEB Latinamerikafond med en avkastning på minus 45 procent. Brasilien väger 58 procent och Mexico 25 procent. Finansbolag är den största sektor på 25 procent.

Fondens två största innehav är det brasilianska investmentbolaget Itausa som väger knappt 4 procent och det mexikanska råvarubolaget Grupo Mexico SAB på knappt 4 procent. Itausa har backat närmare 40 procent och Grupo Mexico SAB har stigit knappa procenten.

Schroder ISF Global Energy A Acc USD har haft tyngst utveckling av energifonder. Fonden har tappat 45 procent sedan årsskiftet. Investerarna har sålt av olje- och energibolagsaktier i takt med ett sjunkande oljepris. Det märks på fondens största innehav, italienska oljekoncernen Eni som väger 6,6 procent och har i år backat 37 procent. Näst största innehav är det amerikanska oljeservicebolaget Schlumberger med huvudkontor i Houston. Aktien har backat 56 procent i år.

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedIn

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -