På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Sandvik: Placerafavorit i sektorn

Aktieanalys De exporttunga verkstadsbolagen går några jobbiga kvartal till mötes. Sandvik är inget undantag men bolaget har starka finanser och förblir en favorit i sektorn.

Verkstadsbolagen väger tungt på Stockholmsbörsen och intresset för de första kvartalssiffrorna i sektorn är alltid stort under en rapportsäsong. Den pågående coronapandemin gör att intresset för tillfället är både större och mindre än vanligt. Större därför att hotet mot världskonjunkturen är enormt och mindre därför att ingen egentligen kan säga vad som komma skall.

Det första kvartalet är heller inte särskilt relevant då det till stor del föregick pandemin och dess effekter. Alla kommentarer kring marknadsläget just nu och även om den finansiella situationen är dock intressanta.

Sandviks nytillträdda vd Stefan Widing konstaterade i sitt vd-ord i den färska kvartalsrapporten att efterfrågan inom divisionen Machining Solutions föll kraftigt under sista veckan i mars. I divisionen ingår Sandviks klassiska vändskär som används av kunder inom verkstads-, fordons- och flygsektorerna. I takt med att många kunder stängde ned sina fabriker minskade efterfrågan med 25 procent under sista veckan i mars, enligt Sandvik.

Divisionerna Machining Solutions och Mining and Rock Technology är de två stora vinstmotorerna inom Sandvik. De hade båda rörelsemarginaler kring 20 procent i fjol och kring 17 procent i årets första kvartal.

Den tredje divisionen, Materials Technology, hade i fjol en marginal som var hälften så stor som de båda övriga. Divisionen håller även på att separeras internt inom Sandvik och en utvärdering av dess framtid ska göras i sommar när den processen är klar.

Mining and Rock Technology säljer till kunder inom gruvnäringen och cirka två tredjedelar av försäljningen är service och reservdelar. Det stabiliserar intäkterna i sämre tider. Under första kvartalet föll försäljningen av utrustning med hela 20 procent för Mining and Rock Technolgy.

Det första kvartalet i fjol var rekordstarkt men kunderna har också blivit lite mer avvaktande. Eftermarknadsförsäljningen var däremot stabil och totalt sett föll därför omsättningen organiskt med mer beskedliga 5 procent. Orderingången backade underliggande med 8 procent.

Machining Solutions har inte samma fina eftermarknadsaffär som Mining and Rock Technology och noterade en underliggande nedgång i såväl order som intäkter på 12 procent i det första kvartalet.

Lönsamheten backade för divisionen till följd av de lägre volymerna och rörelseresultatet föll med 23 procent jämfört med i fjol. Även på den punkten klarade sig Mining and Rock Technology bättre och deras rörelseresultat föll med 9 procent.

Några mer precisa prognoser för efterfrågan under det andra kvartalet är så klart svåra att göra. Situationen krånglas till ytterligare av den tidiga påskhelgen. Stefan Widing sade dock i samband med rapporten att den kraftiga försvagningen för Machining Solutions i slutet av mars pekade mot en mycket utmanande marknad framöver.

För att motverkar en kraftigt försämrad efterfrågan den närmaste tiden har Sandvik vidtagit kortsiktiga besparingsåtgärder som kommer att sänka kostnaderna med cirka 1,5 miljarder kronor under 2020. Det handlar främst om arbetstidsförkortning för de anställda.

Även mer långsiktiga besparingsåtgärder har vidtagits. Dessa summerar till ytterligare 0,9 miljarder kronor och väntas nå full effekt i slutet av 2021.

Finansiellt står Sandvik stabilt. Vid utgången av det första kvartalet hade bolaget justerat för pensioner en nettoskuld på 2 miljarder kronor vilket var bara 0,1 gånger ebitda för de senaste tolv månaderna. Likvida medel och outnyttjade kreditlinor summerade till 30 miljarder kronor.

Bolaget har trots den starka finansiella positionen valt att slopa utdelningen för 2019. Detta dels på grund av den stora osäkerheten inför resten av året, men sannolikt också för att säkerställa att man kan ta del av statligt stöd vid korttidspermiteringar.

Jämfört med analytikerprognoserna var utfallet i Sandviks första kvartal ungefär som väntat. Orderingången i perioden var ett par procent högre än snittprognosen i Infronts sammanställning medan det justerade rörelseresultatet var 4 procent lägre.

För helåret ligger förväntningarna för tillfället enligt Infront Data på ett intäktstapp på 14 procent och ett 35 procent lägre justerat rörelseresultat än i fjol. Justerad vinst per aktie väntas backa med 30 procent till 7,77 kronor.

För 2021 är snittprognosen en tillväxt på översta raden på 8 procent. Justerat rörelseresultat väntas öka 33 procent och justerad vinst per aktie ungefär lika mycket till 9,96 kronor.

Snittprognoserna ger i dagsläget p/e-tal på 18,7 för 2020 och 14,6 för år 2021. Justerat för den starka balansräkningen värderas rörelsen till 10,9 gånger det justerade rörelseresultatet för 2021.

Sandvik-aktien har precis som börsen i övrigt återhämtat sig något från bottennivåerna i mars. Den står dock fortfarande på minus cirka 20 procent sedan årsskiftet vilket är klart sämre än börsindex. Estimaten för innevarande år har sänkts mer än aktien och värderingen för 2020 är högre än i början av året.

2020 är dock ett förlorat år resultatmässigt, åtminstone de närmaste kvartalen, och fokus ligger på en förväntad gradvis återhämtning i efterfrågan under andra halvan av året. På den fronten kom Sandvik med uppmuntrande besked om att efterfrågan nu redan ökar i Kina efter nedstängningen av landet i början av året. Stefan Widing sade i samband med rapporten att mars månad hade varit mycket stark för Sandvik i Kina.

Förhoppningsvis kan även Europa och Nordamerika successivt öppna upp under de kommande månaderna och övergå till ett mer långsiktigt arbete med att hålla coronaviruset under kontroll. Då bör efterfrågan även där börja repa sig.

Sandvik har genomgått stora förändringar de senaste åren och är idag ett mer fokuserat och lönsamt bolag. Kassaflödena och den finansiella situationen har förbättrats avsevärt. De närmaste kvartalen lär bli jobbiga men i verkstadssektorn förblir Sandvik en favorit och vi väljer att behålla vår köprekommendation.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Sandvik Köp 142,30 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -