På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

"Recessionen kommer inom två till tre år"

Börs Vi befinner oss mycket sent i konjunkturcykeln och en recession borde komma inom två till tre år, och i takt med minusränta på statsobligationer blir guld allt intressantare. Det är några av slutsatserna i JP Morgans nya långtidsprognos.

En annan slutsats är att produkter med fast ränta sannolikt är en dålig investering under de kommande åren, enligt Stephen Macklow-Smith som är strateg på JP Morgan.

Varje år gör banken en långtidsprognos med antaganden om vad som kommer att hända på kapitalmarknaderna på tio till femton år sikt.

”I våra multi asset-portföljer förvaltar vi runt 300 miljarder dollar och vi behöver ett ramverk för hur vi ska förvalta dessa pengar på lång sikt”, sa Stephen Macklow-Smith under en dragning i Stockholm under tisdagen.

Stephen Macklow-Smith

I grunden görs prognosen utifrån antaganden av makrodata.

”Vi antar hur inflation och BNP kommer att utvecklas och utifrån detta gör vi antaganden om hur aktiebolagens omsättning kommer att bli. Meningen är att hitta ett sätt att navigera.”

Just nu tror JP Morgan att vi befinner oss väldigt sent i cykeln.

”Vi vet att vi borde få en ekonomisk recession inom en inte alltför avlägsen framtid. Sannolikt kommer den inom de kommande två till tre åren. Det viktiga är dock inte att tajma recession utan att mer se hur man ska vara positionerad när recessionen väl är över.”

Det JP Morgan framför allt tycker att man som investerare ska undvika är instrument med fast ränta som till exempel de populära preferensaktierna.

”Vi är oroliga framför allt för produkter med fast ränta. När vi befinner oss sent i cykeln så brukar aktier vara övervärderade, men den här gången är det framför allt fastränteprodukter som är övervärderade.”

Han ger exemplet med den tyska tioårsräntan som idag ger minus 0,3 procent.

”Om du vill ha en avkastning på den som motsvarar inflationen under den tiden så ska räntan på den ner till minus 2,5 procent. Det tror inte vi kommer att hända. En värld där den tyska tioåringen ger minus 2,5 procent är med all sannolikhet ingen rolig värld och innehåller många problem.”

Ett annat orosmoment är hur centralbankerna ska lyckas stimulera ekonomin när vi går mot en recession och räntorna är kvar nere på minus.

”Centralbankerna har inte lyckats stimulera inflationen genom räntepolitiken. Det är en utmaning för centralbankerna. I vilket fall som helst så tror vi att styrräntorna kommer att vara låga under en lång tid framöver. För fyra år sedan trodde vi att räntorna skulle ha normaliserats nu.”

”Nu är det mycket troligt att vi kommer att få se en ekonomisk nedgång samtidigt som en del centralbanker inte kommer att ha hunnit höja sina räntor över nollstrecket. Vi tror till exempel inte att ECB kommer att lyckas med detta. Det gör att de måste tänka mer kreativt om andra möjliga åtgärder.”

Vid nästa stora recession står centralbankerna inför ett dilemma.

”Centralbankerna har lyckats stabilisera marknaderna genom att sänka räntorna och ännu mer genom att köpa tillgångar. Att vi inte fick någon allvarlig ekonomisk recession efter 2009 kan nog tillskrivas världen centralbanker.”

”Problemet är att det har haft oönskade effekter som till exempel att stimulanserna har ökat tillgångspriserna kraftigt. Uppgången för tillgångspriserna gör inte att de här människorna konsumerar mer. De känner sig rikare, men de konsumerar inte mer. En negativ sidoeffekt är att pengarnas omsättningshastighet har sjunkit. Pengarnas velocitet skulle behöva öka och det definitivt något man behöver tänka på när man ska genomföra nya stimulanser vid nästa ekonomiska nedgång.”

”Om pengarnas velocitet minskar så spelar det ingen roll hur mycket pengar man trycker ut i ekonomin för då genererar det ändå ingen högre tillväxt. Det är precis det här vi sett i många länder.”

När det gäller hur effektivt pengar används finns en avgörande skillnad mellan mogna marknader och tillväxtmarknader.

”Många tror att skälet till att tillväxtmarknader växer mycket fortare än mogna marknader har att göra med demografin. Så är inte fallet utan det handlar istället om att tillväxtmarknader använder kapitalet mer effektivt och har en högre produktivitet. Det är så klart positivt.”

När det gäller Kinas tillväxt tror JP Morgan att den kommer att sakta in men att den kommer att vara stabilare och Kina kommer sannolikt inte att fastna i den så kallade ”medelinkomstfällan” som många andra tillväxtländer gjort.

“Vi tror att Kina kommer att klara det. Skälet är att man nu lägger mindre vikt vid statliga bolagen. En annan faktor är att Kina kommer att öppnas upp mer och mer framöver. Det kommer att investeras mer i kinesiska statsobligationer. Det utländska ägandet i kinesiska statsobligationer är försvinnande litet idag. Obligationsförvaltare har i genomsnitt mer belgiska statsobligationer i sina portföljer än vad de äger kinesiska obligationer idag. Vi tror att den kinesiska kapitalmarknaden kommer att öppnas upp.”

Guld har alltid varit intressant för spekulanter, men nu börjar metallen bli i allt intresserade för lågriskplacerare i takt med att allt fler statsobligationer ger negativa räntor.

”I en värld där statsobligationer gav ränta var det märkligt att äga guld, men i en värld där statsobligationer ger negativ ränta är guld plötsligt intressant igen. Det gör guld mycket mer attraktivt”, säger Stephen Macklow-Smith.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -