På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Rapportfloden: Blandade resultat

Q3 Ett antal rapporter publiceras under onsdagen. Här är siffrorna.

Spotlightlistade Acousort, ett teknikföretag inriktat mot instrument och komponenter för cell- och partikelseparation, hade ett resultat före skatt om -1,7 miljoner kronor (-2,1) under det tredje kvartalet 2019. Intäkterna uppgick till 679.000 kronor (85.000) och bestod framför allt av tjänster.

Resultat per aktie blev -0:17 kronor (-0:21). Acousorts kassaflöde för årets tredje kvartal uppgick till -2,6 miljoner kronor (-2,2).

Spotlightlistade Obstecare, verksamt inom lösningar för förlossningsvården, redovisar ett resultat efter finansiella poster på -1,7 kronor för det tredje kvartalet 2019 (-1,0).

Försäljningen under kvartalet minskade till 95.000 kronor (121.000). Obstecare pekar på att flera av bolagets kunder delvis drar ner sin verksamhet under sommarmånaderna i tredje kvartalet.

Sett över årets nio första månader ökade försäljningen nästan 50 procent.

Alelion, verksamma inom applikationsanpassade litiumbaserade energilagringsystem, rapporterar att försäljning och orderingång minskade kraftigt under det tredje kvartalet. Det framgår av delårsrapporten.

"Bolaget fokuserar nu intensivt på att minska kostnaderna, korta ner 'time to market' och fortsätta expansionen in i nya segment. Truckmarknaden har förändrats då de stora trucktillverkarna insourcar tillverkningen av batterier till de egna fordonen, vilket kortsiktigt inneburit stora volymtapp för Alelion", skriver bolaget.

Nettoomsättningen under kvartalet minskade från 33,2 miljoner kronor till 11,7 miljoner kronor medan orderingången sjönk från 44,5 miljoner kronor till 6,1 miljoner kronor jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Resultatet har också påverkats negativt av att utvecklingsprojekt kopplade till Alelions nya produktgeneration 3, både varit komplexa och resurskrävande, vilket ökat kostnaderna och försenat produktionsstarten, heter det.

Rörelseresultatet blev trots detta något bättre än i fjol och uppgick till -12,4 miljoner kronor (-14,6) vilket hänger samman med de kostnadsreducerande åtgärder som vidtagits.

Konsultbolaget Transcendent Group, specialiserat inom Governance, Risk och Compliance (GRC), redovisade ett rörelseresultat om -0,8 miljoner kronor (-3,0) för det tredje kvartalet.

Resultat efter skatt uppgick till -1,2 miljoner kronor (-3,3). Omsättningen blev 40,4 miljoner kronor (32,7).

För att komma till rätta med utmaningar inom Sverige, där konkurrensen inom informationssäkerhetsområdet har ökat, har bolaget påbörjat ett förändringsarbete i form av bland annat omorganisation och ett "vässat erbjudande", vilket haft viss effekt i kvartalet. Bolaget ser fortsatt god efterfrågan på tjänster inom GRC och ser inga tecken på konjunkturavmattning.

Läkemedelsföretaget Neurovive redovisar ett resultat efter skatt på -15,3 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2019 (-15,0). Resultatet per aktie uppgick till -0:08 kronor (-0:20).

Bolaget hade ingen nettoomsättning i kvartalet.

Nätsäkerhetsföretaget Clavister redovisar ett resultat efter skatt på -25,8 för det tredje kvartalet 2019 (-17,2). Resultatet per aktie uppgick till -1:05 kronor (-0:73). Rörelseresultatet uppgick till -14,5 miljoner kronor (-13,3).

Vd John Vestberg skriver i rapporten att han bedömer att bolaget i allt större grad rör sig in i större affärsmöjligheter än tidigare i samtliga vertikaler och geografier.

"I det globala perspektivet fortsätter cybersäkerhetsmarknaden att uppvisa stark tillväxt, pådrivet av en kraftig ökning av cyberattacker. Analysföretaget Fortune Business Insights förutspår en årlig marknadstillväxt om 10,6% mellan 2019 och 2026. Vissa delmarknader, såsom cloud-säkerhet, förväntas växa med hela 40 procent årligen", skriver John Vestberg.

Bryggeriet Kopparbergs, listat på NGM MTF, redovisar ett resultat efter skatt på 58 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2019 (60,8). Resultatet per aktie uppgick till 2:81 kronor (2:95).

Nettoomsättningen uppgick till 549 miljoner kronor (523). Rörelseresultatet blev 84,9 miljoner kronor (80,1). Den positiva utvecklingen för Kopparbergs ginförsäljning har fortsatt under det tredje kvartalet.

"Vi har under perioden fått nya kunder och därmed en större marknadstäckning. Det kommer att bli intressant att se hur det nya segmentet inom gin kommer att utvecklas under resten av året", skriver vd Peter Bronsman i delårsrapporten.

First North-listade Flexion Mobile, en distributionsplattform för Android-spel, ökade omsättningen med 46 procent till 2,3 miljoner pund i räkenskapsårets andra kvartal, jämfört med samma period för ett år sedan.

Det framgår av delårsrapporten.

Det justerade ebitda-resultatet minskade dock med 7 procent till -0,4 miljoner pund, medan rörelseresultatet minskade 36 procent till -0,5 miljoner pund. Kassan uppgick till 3,1 miljoner pund vid kvartalets utgång.

"Intäkterna ökade stadigt /…/ trots att vi såg en nedgång av intäkterna från äldre titlar. Detta är i linje med hur vi vill växa vår verksamhet; genom att utveckla en diversifierad portfölj av spel som kommer att generera långsiktigt stabil intäktstillväst", skriver vd:n och grundaren Jens Lauritzon i rapportens vd-ord.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -