På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Kinderägg av de bästa Japanfonderna

Fondanalys Japanska aktieinvesteringar var något av det hetaste som fanns i mitten på 1980-talet. Det slutade i en börsbubbla som kraschade 1989. Trots att det är en generation sedan dess, har inte börsen återhämtat sig. Men nu finns flera faktorer talar för japanska investeringar och japanfonder. Placera har ett par favoritfonder.

De flesta av världens börser har idag ett betydligt högre börsvärde än för 20 år sedan. Den japanska börsens viktigaste aktieindex Nikkei 225 handlades på nivåer runt 39 000, 1989. Sedan var det en sanslös utförslöpa fram till botten på finanskrisen i mars 2009 då Nikkei 225-index nådde den absoluta träsknivån 7 054.

Sedan dess har Nikkei 225-index stigit betydligt och idag handlas det runt 22 000. Trots utförslöpan är Tokyobörsen fortfarande världens nästa största börs mätt som marknadsvärde efter de amerikanska börserna. Och nästan dubbelt så stor som Londonbörsen som tronar på tredjeplatsen.

Men de senaste åren har mycket hänt i Japan, vilket gör det till en allt attraktivare och intressantare marknad för investeringar.

Sedan 2012 styrs Japan av premiärminister Shinzō Abe. Han har förnyat japans stagnerade ekonomi. Den ekonomiska politiken - Abenomics – bygger på att öka statens utgifter för att stimulera strukturell och långsiktigt tillväxt, och att genomföra viktiga bolagsstyrningsreformer. Allt för att få upp inflationen och förbättra den japanska ekonomiska tillväxten. Det är viktiga reformer, Japan behöver stimulera den ekonomiska tillväxten då landet hör till världens mest skuldsatta.

Shinzō Abe

Den expansiva ekonomiska politiken sker både från regeringshåll och från centralbanken, Bank of Japan (BoJ). BoJ har sett till att hålla låga realräntor. Man har gått så långt att man sagt att man ska hålla den japanska 10-årsräntan runt noll procent under överskådlig tid. BoJ vill genom de låga räntorna uppmuntra bankerna och företagen att investera, och hålla den japanska valutan svag. En svag japansk yen gynnar de stora japanska exportbolagen och börsen.

Den japanska aktiemarknaden är komplex och skiljer sig en hel del från börserna i väst. Historiskt har företagen fokuserat på intäkter istället för avkastning på eget kapital och aktieägarna har varit långt ner i kedjan över de grupper man vill tillfredsställa. Men nu sker en stor utveckling på den japanska aktiemarknaden. Det är ett betydligt större fokus på att skapa aktieägarvärde och nytänkande kring bolagsstyrningsfrågor.

Det drivs bolagsstyrningsreformer från regeringshåll, och investerarkollektivet och bolagen själva driver på utvecklingen. Det är fokus på lönsamhet som avkastning på eget kapital, höjda utdelningar och inte minst aktieåterköp. Sådant som de globala investerarna gillar och som de anser vara värdeskapande.

Det pågår också reformer för att öka extern och kvinnlig styrelserepresentation och minska det stora korsägandet mellan de japanska bolagen. Det har gjort att bolagen har haft en svaga transparensens och genomlysning, men nu uppskattar marknaden att det blir bättre. Historisk har de flesta japanska börsnoterade bolagen haft bolagsstämma på samma dag. Något som skapat stora problem för investerare och fondförvaltare, och inte minst ytterligare försvårat genomlysning i bolagen.

Det finns andra ljuspunkter. De japanska bankerna har haft allt annat än solida balansräkningar. Det är en effekt av bubbelekonomin i slutet på 1980-talet, som även var en fastighetsbubbla av gigantiska mått. Idag har bankerna allt bättre och solidare balansräkningar.

Oftast lyfter man fram Japan som ett exempel på ett land med en allt mer åldrande befolkning. Något som sannolikt bidragit till att landet är världsledande på automatisering och robotisering. Det leder till effektiviseringar som hjälper till att förbättra de japanska bolagets lönsamhet och förbättrade kassaflöden, och minskar bolagens skuldsättning.

Just den låga skuldsättningen bland de japanska bolagen står i kontrast till landets höga skuldsättning. Men den låga skuldsättningen ger förutsättningar för ökade utdelningar och aktieåterköp. Enligt indexberäknaren MSCI har japanska bolag nu en högre direktavkastning än amerikanska bolag.

Lägg till en p/e-talsvärdering för nästa år på 12,4 jämfört med 15,5 för genomsnittet på de utvecklade börserna i väst, så framstår värderingen som attraktiv. Tillsammans med en betydligt bättre syn på aktieägarvänliga reformer, ser det intressant ut.

Men visst finns det risker på kort sikt. Tokyobörsen hör tillsammans med Frankfurtbörsen till de mest exportorienterade och konjunkturkänsliga börserna i världen. De japanska bolagen har gynnats av Kinas exceptionella tillväxt. Det gör att handelskonflikten mellan USA och Kina skapar osäkerhet för de japanska bolagens investeringar och oro hos investerarkollektivet.

Den japanska aktiemarknaden anses vara en av världens mest effektiva. Det innebär att det är svårt att skapa överavkastning genom aktiv förvaltning. Det är tydligt när jag ska göra fondvalen. Men jag har hittat två högavkastande aktivt förvaltade fonder som jag tycker är riktigt intressanta och en indexnära fond.

För den som vill köpa en billig indexfond rekommenderar vi Basfonden Länsförsäkringar Japan indexnära.

Den följer MSCI Japan index som är ett brett aktieindex som följer de 330 största bolagen noterade på Tokyobörsen.

Andelen stora bolag är 85 procent och medelstora bolag utgör 15 procent.

Fondens fem största innehav väger drygt 12 procent.

Klart störst börsbolag på Tokyobörsen är Toyota Motors som har ett marknadsvärde på drygt 2 100 miljarder kronor och väger 4,6 procent i fonden.

 

Fem största innehaven i Länsförsäkringar Japan Indexnära
Toyota Motor Corp 4,6% Biltilverkare
Softbank Group 2,3% Teknikkonglomerat
Sony Corp 7,4% Elektronik
Misubischi UFJ Financial Grroup 1,8% Finans- och bankkoncern
Keyence Corp 1,7% Teknik sensorer/mätinstrument
Källa: Morningstar 18%  

 

Fonden är industritung och består av mycket cykliska bolag, knappt 20 procent består av industribolag och cykliska konsumentbolag utgör näst största sektorn på 17 procent. Teknologibolagen är tredje största sektorn på 15 procent.

Länsförsäkringar Japan Indexnära    
Avkastning % 3 år 38,7 (Kategori 35,5)
Avkastning % i år 20,5 (Kategori 21,4)
Risk % 3 år 12,0 (Kategori 13,5)
Betyg* 4  
Avgift%/år 0,2  
Rörlig avgift  Nej  
Förvaltare: Kieran Doyle  
* Morningstar har 5-gradig skala där 5 är högsta betyg  
Källa: Morningstar den 12 sept 2019    

 

Avkastningen har varit bra och fonden har gått bättre än kategorisnittet av Japanfonder på både tre års sikt och ett års sikt, till en lägre risk än kategorisnittet. Länsförsäkringar Japan indexnära har belönats med fyra stjärnor av Morningstar och vi gillar den låga förvaltningsavgiften på 0,2 procent.

Det har varit en svår marknad för aktiva förvaltare att klå aktieindex.

Jag hittar bara en handfull aktiva förvaltare som levererat en bra riskjusterad avkastning som är bättre än index på tre och fem års sikt.

Placera gillar spetsfonden JP Morgan Japan Equity. Fonden är aktivt förvaltad sedan 2015 av de tre förvaltarna Nicholas Weindling, Miyako Urabe, och Shoichi Mizusawa.

Till sin hjälp har trion 17 sektoranalytiker som ingår i JP Morgans japanska aktieteam.

Nicholas Weindling, Miyako Urabe, och Shoichi Mizusawa

Investeringsprocessen är analysdriven och teambaserad. Den centrala delen av fondens investeringsprocess är identifiera nästa generations marknadsledare. Man letar efter kvalitetsbolag med en tydlig tillväxtstrategi.

Fonden har en koncentrerad portfölj på mellan 50 - 80 aktier och förvaltarna avviker från index. Långsiktigheten i investeringarna är tydlig, omsättningshastigheten bland fondens investeringar är låg.

Fonden har en tydlig lutning mot stora bolag, nästan 73 procent är investerade där. Medelstora bolag utgörs av 24 procent och småbolag endast 3,5 procent. Fonden är överviktad i teknikbolag som är fondens största sektor just nu på 23 procent. Näst största sektor är industribolag på 19 procent, följt av cykliska konsumentbolag med 14 procent.

Fem största innehaven i JP Morgan Japan Equity 
Keyence Corp 5,7% Teknik sensorer/mätinstrument
Recruit Holdings 5,6% Rekryteringsbolag
Kao Corp 5,4% Hygien- och kosmetikbolag
Shiseido 5,3% Hygien- och kosmetikbolag
M3 Inc 5,0% Medicinteknik
Källa: Morningstar 27%  

 

De fem största bolagen i fonden väger drygt 27 procent av fondens värde. Teknikbolaget Keyence som tillverkar olika typer av sensorer och mätinstrument är fondens största innehav på 5,7 procent. Bäst bidragsgivare till fondens avkastning i år är det Tokyobaserade medicinteknikbolaget M3 Inc, som stigit 63 procent och hör till fondens fem största innehav.

JP Morgan Japan Equity     
Avkastning % 3 år 48,0 (Kategori 35,5)
Avkastning % i år 28,1 (Kategori 21,4)
Risk % 3 år 16,8 (Kategori 13,5)
Betyg* 5  
Avgift%/år 2,0  
Rörlig avgift  Nej  
Förvaltare: Nicholas Weindling  
* Morningstar har 5-gradig skala där 5 är högsta betyg Miyako Urabe  
Källa: Morningstar den 12 sept 2019 Shoichi Mizusawa  

 

Fonden har de tre senaste åren levererat en överavkastning och stigit med 46 procent jämfört med kategorisnittets avkastning på 34 procent. Lyfter man blicken högre så har fonden stigit hela 113 procent de senaste fem åren. Risken i fonden är högre än kategorisnittet.

Trots den högre risken är den riskjusterade avkastningen för fonden bra. För det har fonden premierats med fem stjärnor av Morningstar på tre år och fem år. Den årliga avgiften landar på drygt 2 procent vilket är över snittet för liknande fonder enligt Morningstar. Fonden är stor och förvaltar totalt 43 miljarder kronor.

Spetsfonden Jupiter Japan Select är det andra aktiva fondvalet som vi rekommenderar. Den kommer med då den levererat en riktigt bra riskjusterad avkastning. Risken i fonden är lägre än kategorisnittet av Japanfonder, samtidigt som avkastningen de tre senaste åren ligger i den absoluta toppen av fondkategorin med 46 procent.

Fonden förvaltas av Dan Carter sedan 2013 till sin hjälp har han Matesh Patel. De förvaltare en koncentrerad fond och avvikelsen från index är stor. Man har en multicap-strategi vilket innebär att man letare efter investeringar i hela universet från de riktigt stora bolagen till småbolag.

Dan Carter

I investeringsprocessen är det ett starkt fundamental fokus där man ser på bolagens förmåga att generera kapital. Bolagens balansräkning och kassaflöde är viktiga. Man sätter stort värde på bolagsledningens kvalité och kompetens att styra bolaget.

Utifrån de investeringsprocessen sätter man ihop en diversifierad fondportfölj på mellan 40 till 45 bolag. Idag finns det totalt 38 innehav i fonden. 

Fem största innehaven i Jupiter Japan Select 
Toyota Motor Corp 6,8% Biltilverkare
Sumitomo Mitsui Financial Group 6,0% Japans näst största bank
Nippon Telegraph & Telephone Corp 5,2% Japans största telekombolag
KDDI Corp 5,0% Telekombolag
ORIX Corp 4,6% Finanskoncern
Källa: Morningstar 28%  

 

De två viktigaste sektorerna är cykliska konsumentbolag och finansbolag med 18 procent vardera. Förvaltarna överviktar båda sektorerna i fonden. Fonden består till två tredjedelar av stora bolag och 22 är medelstora bolag.

De fem största innehaven väger 27 procent. I fonden hittar vi två kursdubblare sedan årsskiftet. Det är biopharmacibolaget Sosei Group som avkastat hela 180 procent och Lasertect som tillverkar mät- och inspektionsinstrument till halvledarindustrin som stigit 132 procent.

Jupiter Japan Select     
Avkastning % 3 år 48,4 (Kategori 35,5)
Avkastning % i år 27,5 (Kategori 21,4)
Risk % 3 år 13,3 (Kategori 13,5)
Betyg* 5  
Avgift%/år 2,0  
Rörlig avgift  Nej  
Förvaltare: Dan Carter  
* Morningstar har 5-gradig skala där 5 är högsta betyg Mitesh Patel  
Källa: Morningstar den 12 sept 2019    

 

Fonden har fem stjärnor hos Morningstar och förvaltar idag drygt 1,1 miljarder kronor. Placera rekommenderar köp på Jupiter Japan Select och tror att förvaltarna över tid kommer att fortsätta leverera en hög riskjusterad avkastning.

Placera ser spetsfonderna Jupiter Japan Select och JP Morgan Japan Equity som kryddor i en fondportfölj. Fonderna fungerar utmärkt som komplement till en japanskindexfond. Placera rekommenderar en lång sparhorisont på mellan tre till fem år.

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Jupiter Japan Select L EUR Acc Köp 257,74 -
JPM Japan Equity A (acc) JPY Köp 108,29 -
Länsförsäkringar Japan Indexnära Köp 128,04 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -