Tre heta Europafonder som slår index

Fondanalys Europa har inte hört till de globala investerarnas favoritregioner de senaste åren. Men det finns det ljuspunkter och Placera har ett antal Europafonder som vi tycker är köpvärda för den som vill vara opportunistisk och köpa det ingen annan vill äga.

Klagolistan på alla typer av missförhållande i Europa är lång från det globala investerarkollektivet. Ett EU i söndring i och med en allt mer utdragen Brexit-förhandling. Ett euro-samarbete som från tid till annan ifrågasätts. Flera investerare menar att man inte har tagit tag i problemen med flera av Europas stora banker som fortfarande dras med en mycket svag avkastning på total kapital.

Tysklands beroende av den inhemska bilindustrin anses av många vara för stor. Och investerarna har sålt av den typen av bolag, vilket resulterat i en ultralåg värdering. Man undrar hur omställning till elbilar kommer att påverka hela bilindustrins framtida lönsamhet.

Dessutom har populismen ökat, vilket lett till ökad friktion mellan vissa medlemsländer och Bryssel. Ett tydligt exempel var den relativt nyvalda EU-kritiska italienska regeringens konflikt om budgeten och synen på landets statsskuld.

Ett Europa utan avsaknad av stora framgångsrika teknikbolag brukar lyftas fram som ett annat argument. Och att de stora europeiska bolagen hör till 1900-talet och inte 2000-talet. Som sagt, listan kan göra hur lång som helst om man är lagd åt det hållet.

Men för Europaoptimisten finns det så klart flera saker att ta fasta på. Det finns många europeiska bolag som är världsledande inom läkemedel & hälsovård, dagligvaruhandel, kemibolag och inte minst lyxproducenter.

De europeiska bolagen med högst börsvärde

Hälsovård

Vi hittar drakar som Roche, Novartis, Sanofi, AstraZeneca och GlaxoSmithKline inom hälsovårdsbolagen.

Producenter av lyxprodukter 

I Europa finns lyxbilar som Porsche och Ferrari, schweiziska Rolex-klockor, franska Louis Vuitton-väskor, italienska Pradakläder och Champagne. Flera av produkterna har vinstmarginaler i klass med de bästa teknikbolagen. Det franska lyxproduktkonglomeratet LVMH kvalar numer in bland Europas tio största bolag efter en kursuppgång som påminner om ett Silicon Valley-bolag.

Dagligvarubolag

Flera europeiska bolag dominerar inom dagligvaror. Schweiziska Nestlé är Europas största bolag mätt som marknadsvärde. Bolaget är verksamt inom barnmat, kaffe, vatten, katt- och djurfoder, listan är i det närmaste oändlig och bolaget grundades redan 1866. Trots bolagets minst sagt höga ålder, visar bolaget på en outtröttlig tillväxt och räknas som världen största producent av mat och dryck.

Det brittisk-nederländska Unilever räknas också som en av världens största tillverkare av dagligvaror. Här spänner produktionen från rengöringsmedel, drycker, livsmedel och hygienartiklar. Man har bland annat varumärken som glassbolagen Ben & Jerrys och svenska GB Glace, kryddor med Knorr och Milda margarin.

Förutom flera sektorer där europeiska bolag är världsledande så finns det många intressanta medelstora bolag ute i Europa. Så det finns en bra grogrund att skapa bra avkastning för bra aktiva förvaltare som lyckats undvika de stora förlorarsektorerna i Europa och hittar vinnarna.

För den som vill ta ett Europa bett har Placera har tre europafavoriter med olika investeringsstil att rekommendera.

AMF Aktiefond Europa är det fondvalet med lägst risk mätt som standardavvikelse på 12,3, vilket även är lägre än snittet för fondkategorin ”Europa, värdebolag” som har 13,3. AMF Aktiefond Europa  har ett fokus på stabila bolag med bra intjäning och förvaltas av erfarne Anders Fagerlund sedan 2008. Den årliga förvaltningsavgift är låg, på 0,4 procent, vilket är lägst i klassen för aktivt förvaltade Europafonder.

Anders Fagerlunds investeringsstrategi har tre grundpelare – bolaget ska ha en lättbegriplig affärsmodell, företagen ska ha en god lönsamhet över en konjunkturcykel och aktien ska vara undervärderad. Den vinnande strategin avviker mycket från index, fokus är att hitta rätt aktier inom varje sektor utan tankar om vilken sektor som kan gå bäst. Fonden har långsiktiga innehav och låg omsättningshastighet vilket har betalat sig över tid. Den har under det senaste året haft mellan 55 till 70 aktier. Största sektor är finansbolag med 17 procent och franska bolag väger tyngst på 28 procent.

En investeringsstrategi som uppenbarligen fungerar. I år är fonden bäst i klassen med en uppgång på 21 procent. Ser vi på avkastningen de senaste fem åren är uppgången 52 procent. Det är betydligt bättre än kategorisnittets avkastning på 41 procent, där också ett brett europeiskt aktieindex landar. Fondens avkastning de senaste fem åren är imponerande med tanke på att risken är lägst i klassen.

Den överavkastning som Anders Fagerlund har skapat genom åren i kombination med den låga avgiften motiverar väl en köprekommendation för AMF Aktiefond Europa.

Fonden Jupiter European Growth investerar i europeiska tillväxtbolag. Fonden förvaltas av Alexander Darwall som är inne på sitt tolfte förvaltningsår i fonden och har gjort det mycket bra. Till sin hjälp har han Luca Emo och Jordane Guillot. Fondens avkastning talar för sig själv, på 10 år har fonden stigit med drygt 300 procent efter avgifter i svenska kronor. Det är riktigt bra, då breda MSCI Europaindex bara avkastat drygt 115 procent under motsvarande tidsperiod och även det i kronor.

De letar investeringar fritt utan påverkan av index och bolagsstorlek med en analysdriven och strukturerad investeringsprocess. Och framför allt lägger han inte ner någon tid på makroekonomiska prognoser. Det är fullt fokus på sekulära trender och att försöka förstå bolagen. Sekulära trender är riktigt långsiktiga trender som exempelvis digitaliseringstrend och e-handel.

I investeringsprocessen letar de efter bolag med starka marknadspositioner och bra långsiktiga framtidsutsikter för tillväxt. Bolagens lönsamhet ska vara bra i kombination med en stark affärsmodell. Bolagen ska gärna vara marknadsledare, vilket gör att de kan vara prisledande och sätta priset för att öka marginaler. Bolaget ska gärna verka på en marknad med höga inträdes barriärer för konkurrenter.

Investeringsprocessen mynnar ut i en koncentrerad portfölj på mellan 30 och 40 bolag, i dagsläget har fonden 35 innehav. Man har hög tilltro till de bolag förvaltaren tror mest på. Fondens fem största innehav väger drygt 39 procent. Fondens största sektor-bet är finansbolag på 24 procent, och tyska bolag utgör knappt en tredjedel av fondens värde.

Den årliga avgiften är 1,8 procent, vilket är i nivå med kategorisnittet europeiska tillväxbolagsfonder. Och med tanke på den bra långsiktiga avkastningen fonden gett är avgiften klart överkomlig. Placera tycker Jupiter European Growth är köpvärd för fondspararen med en lång placeringshorisont, som vill ha exponering mot europeiska tillväxtbolag.

Sist men inte minst har vi en intressant fond från det finska fondbolaget Fondita. Fondita 2000+ är en aktiefond med globalt investeringsmandat. Men tyngdpunkten i fondens investeringar är i europeiska bolag och fonden kategoriseras som ”Europafond, flexibel storlek”. Nordamerikanska bolag utgör 19 procent och resterande del består av europeiska.

Fondita 2000+ förvaltas av Tom Lehto och Markus Larsson sedan 2009. Fonden har haft en raketartad avkastning på drygt 260 procent de senaste 10 åren, vilket gör den till klassledare. Kategorisnittet har stigit med 171 procent.

Fonden är en temafond och investerar i bolag som gynnas av strukturell tillväxt. Det stora temat är befolkningsstrukturens förändring, att vi blir att fler människor med större förmögenheter och högre inkomster än tidigare och vi lever allt längre. Det ger ökade behov av sjukvård, mediciner och andra hälsovårdshjälpmedel och en allt större efterfrågan på livsmedel och energi. Och det ställer högre krav på miljövänliga samt energieffektiva lösningar i framtiden.

Investeringsprocessen är aktiv och förvaltarna letar efter bolag med starka marknadspositioner och bra framtidsutsikter inom ovanstående teman. Bolagens lönsamhet ska vara bra i kombination med en stark och sund balansräkning. Och fonden gillar bolag med en erkänt bra ledning som gärna backas upp av aktiva ägare. Förvaltarna letar investeringar på lång sikt och i både tillväxtbolag och värdebolag.

Det hela mynnar ut i en koncentrerad portfölj på runt 45 bolag. Fonden jobbar med många små innehav, inget innehav är större än 4,5 procent vilket ger en bra riskspridning. De fem största innehaven väger drygt 18 procent. Drygt 60 procent av fonden är investerad i små- och medelstora bolag. Med ett tydligt fokus på tillväxtbolag. Knappt halva fonden består av hälsovårdsbolag.

Den årliga avgiften är 2 procent, vilket är högre än kategorisnittet. Fondbolaget Fondita är inte särskilt känt i Sverige. Det är ett självständigt finskt fondbolag som till stor del är medarbetar ägt och det grundades 1997. Bolaget har åtta aktiefonder med fokus på den nordiska och europeiska aktiemarknaden. Placera tycker spetsfonden Fondita 2000+ är köpvärd för fondspararen med en lång placeringshorisont, så man kan tillgodogöra sig förvaltarnas långsiktiga investerings filosofi.

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Jupiter European Growth L EUR Acc Köp 388,32 -
Fondita 2000+ B Köp 899,74 -
AMF Aktiefond Europa Köp 213,93 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -