På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Husqvarna: "Året har börjat bra"

Q1 Husqvarna, som bland annat tillverkar trädgårdsprodukter, redovisar ett rörelseresultat på 1.644 miljoner kronor för det första kvartalet 2019.

Analytiker hade i snitt räknat med ett rörelseresultat på 1.574 miljoner kronor, enligt Bloomberg News sammanställning av sju estimat. Husqvarnas omsättning uppgick till 13.651 miljoner kronor. Här var 12.941 miljoner väntat.

"Året har börjat bra med stark införsäljning till våra återförsäljare", skriver Husqvarnas vd Kai Wärn i delårsrapporten.

Husqvarnas nettoomsättning ökade med 4 procent under första kvartalet, justerat för valutakursförändringar. Samtliga divisioner levererade tillväxt i sina respektive kärnkategorier och prioriterade tillväxtsegment. Den lämnade verksamheten i tidigare Consumer Brands hade en negativ påverkan på cirka 3 procentenheter på koncernens nettoomsättning under kvartalet, valutajusterat.

Husqvarnas division Husqvarna hade en tillväxt på 5 procent justerat för valuta under det första kvartalet.

"Nettoomsättningen ökade i alla regioner och var särskilt stark i Nordamerika", skriver Husqvarna om divisionens utveckling.

Påverkan på nettoomsättningen av den lämnade verksamheten hänförlig till tidigare Consumer Brands uppskattas till cirka -4 procentenheter, valutajusterat.

Rörelseresultatet för Husqvarna-divisionen, exklusive kostnader hänförliga till omstrukturering, ökade med 18 procent till 1.228 miljoner kronor, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 12,9 procent (12,3).

"Detta berodde främst på tillväxt, effektivitetsåtgärder inklusive besparingar hänförliga till strukturåtgärder samt prisökningar som delvis motverkades av högre råmaterialkostnader och tullar", heter det.

Valutakursförändringar påverkade division Husqvarnas rörelseresultat positivt med cirka 115 miljoner kronor jämfört med föregående år.

För division Gardena ökade nettoomsättningen med 2 procent justerat för valutakurseffekter.

"Efter förra årets starka säsong hade Gardena en hög in-försäljning till återförsäljarna i kvartalet, särskilt för bevattningsprodukter", skriver Husqvarnas.

Påverkan på Gardenas nettoomsättning av den kvarvarande verksamheten från tidigare Consumer Brands uppskattas till cirka -4 procentenheter, valutajusterat.

Gardenas rörelseresultat för första kvartalet ökade till 372 miljoner kronor (264), främst till följd av tillväxt, produktmixeffekter och förbättringar hänförliga till strukturåtgärder. Valutakursförändringar påverkade Gardenas rörelseresultat positivt med cirka 25 miljoner kronor jämfört med föregående år. Rörelsemarginalen blev 14,1 procent (10,6).

För Construction-divisionen ökade nettoomsättningen med 5 procent, justerat för valutakurseffekter. Förvärven bidrog med cirka 5 procentenheter av den valutajusterade ökningen. Försäljningen i Europa utvecklades positivt medan den organiska försäljningen i Nordamerika minskade.

Rörelseresultatet för Construction uppgick till 177 miljoner kronor (158).

"Nettoomsättningstillväxten och effektiviseringar kompenserade för den ogynnsamma geografiska mixeffekten", heter det.

Valutakursförändringar påverkade Constructions rörelseresultat positivt med cirka 25 miljoner kronor.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -