På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Har Diös-rallyt nått vägs ände?

Aktieanalys Diös lägger bakom sig ett bra första kvartal. Aktien har också inlett året urstarkt och frågan är vad som i närtid ska få kursen att lyfta högre.

Fastighetsbolaget Diös aktie har fått en flygande start på 2019. Kursen var fram till tisdagens rapport för det första kvartalet upp 33 procent för året. Bolaget hade således en del att leva upp till i sitt första kvartal. Mottagandet av rapporten blev stillsamt vilket väl i ljuset av den kraftiga kursuppgången får ses som godkänt.

Resultatet justerat för värdeförändringar steg med 13 procent jämfört med samma period för ett år sedan. Den gången var vintern kallare och snöigare vilket bidrog till en sämre lönsamhet. Överskottsgraden förbättrades till 60 procent från 54 procent för ett år sedan.

Det långsiktiga substansvärdet steg med 13 procent jämför med samma kvartal i fjol. Sedan årsskiftet har det stigit med 3 procent, jämfört med aktiens 33 procent.

Diös fastighetsbestånd är beläget norr om Dalälven. Fastighetsportföljen värderas till 21,5 miljarder kronor. Beståndet är spritt över tio städer. Räknat på värdena återfinns 20 procent i Luleå, 24 procent i Skellefteå/Umeå, 17 procent i Åre/Östersund, 16 procent i Sundsvall, 10 procent i Gävle och 13 procent i Dalarna.

Drygt hälften av beståndet är kontorslokaler och cirka 20 procent handelsytor. Resterande knappa 30 procent fördelas över bostäder, hotell, restaurang, vård, utbildning och Industri/lager. En dryg fjärdedel av hyresgästerna är direkt eller indirekt finansierade via skattsedeln.

Beståndet är således relativt väl diversifierat över såväl geografi som typ. Diös har strävat efter att koncentrera fastighetsportföljen till de centrala delarna av städerna och till områden nära resecentrum. Genom att skapa en stark position i väl definierade områden får Diös mer att säga till om när det gäller stadsplanering vilket är en av bolagets strategier.

Diös är förvisso inget Atrium Ljungberg eller Fabege men bolaget jobbar ändå för att i sina städer skapa attraktiva platser där människor vill samlas, jobba och bo. Arbetet sker till stor del genom strategiska transaktioner och om- och tillbyggnader. Under första kvartalet genomfördes exempelvis förvärv av fyra fastigheter i absoluta centrumlägen, i fyra olika städer.

En del rena nybyggnadsprojekt pågår också och Diös stärkte ifjol upp sin projektorganisation. I det första kvartalet sattes spaden i marken för ett nytt hotell i Sundsvall. Investeringen väntas totalt uppgå till 385 Mkr. Beslut togs även om byggstart av ytterligare ett hotellprojekt, i Umeå. Investeringen där väntas uppgå till 400 Mkr.

Det relativt låga inslaget av rena nybyggen gör att avkastningen på investeringarna hamnar lägre än i de verkligt projekttunga bolagen. I fjol blev avkastningen 8,0 procent och på de projekt som avslutades under första kvartalet i år var den 8,9 procent.

Ett minskat inslag av industrifastigheter i beståndet jämfört med för ett år sedan bidrog under första kvartalet till en ökning av hyresintäkterna per kvadratmeter på 7 procent. Ett mer förädlat bestånd och allmänt högre hyror bidrog också. Totalt ökade intäkterna med knappt 2 procent.

Diös har som målsättning att öka förvaltningsresultatet per aktie med minst 5 procent om året. Det har man inte haft några större problem att överträffa de senaste åren. I fjol blev utfallet en ökning med 7 procent och även 2019 har börjat bra.

De analytiker som bevakar Diös väntar sig enligt databasen Factset att Diös överträffar sin målsättning även de närmaste åren. Förvaltningsresultatet väntas innevarande år öka med knappt 8 procent och med lite drygt 5 procent året därpå.

Det Diös är kanske mest känt för på aktiemarknaden är de generösa utdelningarna. Direktavkastningen ligger nästan alltid i topp i sektorn. Utdelningen för 2018 blev 3 kronor vilket betalas ut i två omgångar. Den första halvan dras idag, onsdag, och den andra halvan 29 oktober.

Utdelningarna väntas fortsätta höjas och direktavkastningarna ligger de närmaste åren med nuvarande estimat och aktiekurs på 4,4 procent respektive 4,7 procent.

Estimaten för förvaltningsresultatet de kommande åren ger p/e-tal på 10,4 respektive 9,9. Det långsiktiga substansvärdet vid utgången av mars uppgick till 69,50 kronor per aktie. Det innebär att aktien för närvarande handlas med en premie på 7 procent mot substans.

  2018 2019 2020
Intäkter, Mkr 1 810 1 888 1 965
Förvaltningsres./aktie, sek 6,65 7,17 7,53
Substansvärde/aktie, sek 67,95 71,50 78,10
Utdelning, sek 3,00 3,30 3,47
Källa: Factset      

Fastighetssektorn har överlag inlett 2019 starkt. Konjunkturen förväntas mattas av de kommande åren men ekonomin väntas ändå fortsätta visa viss tillväxt. Risken för snabbt ökande vakanser bör därför vara relativt liten.

Uppsidan för fastighetssektorn är att med toppen i konjunkturen passerad blir utrymmet för stora räntehöjningar begränsat. Räntekostnader är den överlägset största kostnadsposten för fastighetsbolag. Allt pekar nu mot att finansieringskostnaderna kommer att förbli extremt låga under överskådlig tid.

Dessa positiva faktorer för sektorn är orsaken till att Stockholmsbörsens fastighetsindex är upp dryga 16 procent från årsskiftet. Diös-aktien har som sagt stigit mer än dubbelt så snabbt. Värderingen är inte extremt hög även om många av bolagen i sektorn numera värderas med en liten rabatt mot substans, snarare än en premie som Diös.

Den snabba kursuppgången har även tryckt tillbaka den förväntade direktavkastningen i aktien. Historiskt har den oftast legat kring 5 procent.

Efter att ha rusat dryga 30 procent redan i år har vi helt enkelt lite svårt att se vad som i närtid ska lyfta kursen vidare. Vi tror aktien går en lugnare period till mötes och rekommendationen stannar därför vid Neutral.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Diös Fastigheter Neutral 74,80 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -