På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Ta rygg på insiders och köp aktien

Aktieanalys Lifco har presterat en urstark vinsttillväxt under 2018. Förvärvsaktiviteten har däremot varit något mer dämpad men vi ser goda förutsättningar för de kommande åren.

Industrikonglomeratet Lifco kan snart lägga bakom sig ett mycket starkt 2018. Bokslutsrapporten presenteras inte förrän om en månad men utfallet efter de tre första kvartalen var en tillväxt på 17 procent och en vinstökning på hela 24 procent. Det tredje kvartalet enskilt var ännu starkare.

Lifco har precis som exempelvis Indutrade och Addtech en starkt förvärvsdriven affärsmodell. Bolaget letar kontinuerligt efter små och medelstora bolag med starka positioner inom sina respektive nischer. Dessa förvärvas till betydligt lägre vinstmultiplar än vad Lifco själv värderas till. Att de förvärvade vinsterna värderas upp när de ingår i Lifco ger en bra hävstång i affären.

De senaste åren har förvärven summerat till nästan ett bolag i månaden. Sett till förvärvad omsättning blev dock 2018 ett klart magrare år än de båda närmast föregående åren.

Lifcos cirka 150 dotterbolag delas in i tre affärsområden: Dental, Demolition and Tools samt Systems Solutions. De tre områdena är sett till resultatbidrag jämnstora och står för cirka en tredjedel vardera.

Dental rymmer bolag verksamma inom distribution av förbrukningsvaror, utrustning och teknisk service till tandläkare. Tyskland är största marknad följt av Sverige och Norge. Verksamheten är konjunkturstabil vilket i nuvarande starka marknadsläge innebär lägre tillväxt än de båda övriga områdena inom Lifco.

Under de första nio månaderna 2018 ökade omsättningen för Dental med drygt 8 procent. Det kan jämföras med 25 procent för Demolition and Tools och 22 procent för Systems Solutions.

Demolition and Tools är det för närvarande mest lönsamma av Lifcos affärsområden. Rörelsemarginalen, ebita, ligger på dryga 25 procent. Området är världsledande på demoleringsrobotar och verktyg till kranar och grävmaskiner. Efterfrågan styrs av byggkonjunkturen som varit stark de senaste åren.

Verksamheten är global men under 2018 har det främst varit Tyskland och Frankrike som varit drivande i den starka tillväxten. De kraftigt ökade volymerna skapar dock flaskhalsar som håller tillbaka marginalerna. Rörelsemarginalen är något ned räknat över nio månader men stärktes glädjande nog i tredje kvartalet.

Lifcos tredje affärsområde, Systems Solutions, samlar bolag med starka positioner inom olika typer av systemlösningar. Huvudområdena är miljöteknik, kontraktstillverkning, byggmaterial, inredning till servicebilar och skog.

Det sistnämnda området tyngdes under fjolåret av ett antal problemprojekt. Dessa är nu lösta vilket i kombination med en allmänt stark efterfrågan förbättrat resultatet påtagligt. Rörelseresultatet ökade 35 procent under de tre första kvartalen 2018.

Den starka tillväxten i Lifco understöds såklart av de många förvärven. Under 2017 tillkom 13 bolag med cirka 1 miljard i omsättning. Under 2018 summerade förvärven till nio stycken med en omsättning på cirka 500 Mkr. Av den totala tillväxten på dryga 17 procent under de nio första månaderna 2018 var den organiska tillväxten 5 procent.

Den något lugnare aktiviteten på förvärvsfronten under 2018 har i gengäld bidragit till en stärkt finansiell ställning. Nettoskulden i förhållande till rörelseresultatet före av- och nedskrivningar, ebitda, var 2,0. För ett år sedan var förhållandet 2,4. Målsättningen är att hålla nivån under 3,0 så inför 2019 har Lifco ett bra utrymme för fortsatta förvärv.

Ett relativt stort förvärv har redan hunnit presenteras i år. Med 300 Mkr i omsättning är svenska Indexator en stor pjäs som kommer att ingå i området Demolition and Tools.

De senaste månadernas tilltagande konjunkturoro är såklart inte positiv för merparten av Lifcos dotterbolag. Området Dental är dock mer eller mindre okänsligt för konjunkturläget. Positivt för Lifco är också att räntorna numera väntas förbli låga under överskådlig tid vilket innebär fortsatt låga finansieringskostnader. I en svalare konjunktur bör också priserna på förvärvsobjekt dämpas något.

De analytiker som bevakar Lifco räknar enligt databasen Factset i snitt med att omsättningen under 2019 ökar med knappt 6 procent och med 4 procent året därpå. Det är långt under det historiska snittet som sedan 2006 ligger på nästan 13 procent om året.

  2018 2019 2020
Omsättning, Mkr 11 680 12 343 12 844
Rörelsemarg., % 15,9 16,3 16,2
Vinst/aktie, sek 14,53 15,62 16,35
Utdelning, sek 4,88 5,21 5,66
       
Källa: Factset      


Rörelsemarginalen väntas
stärkas under 2019 men sedan plana ut under 2020. Snittprognosen för vinst per aktie ligger på 15,62 kronor för 2019 och på 16,35 kronor året därpå. Det innebär vinsttillväxt på 8 respektive 5 procent, även det en bra bit under de historiska nivåerna.

Estimaten innebär i dagsläget p/e-tal på 22,8 respektive 21,8. Justerat för skuldsättning värderas rörelsen enligt Factset till 18 gånger nästa års väntade rörelseresultat.

Direktavkastningen i Lifco-aktien väntas uppgå till 1,4 procent respektive 1,5 procent.

Lifco-aktien har det senaste kvartalet utvecklats i linje med börsindex och står på minus 9 procent. Konjunkturoron har tryckt tillbaka det mesta på börsen. Konjunkturen är ett orosmoln även för Lifco men bolaget har  som sagt till skillnad från många andra också en del att tjäna på ett dämpat konjunkturscenario. Låga räntor gynnar den förvärvsdrivna tillväxten.

Efter ett lite dämpat 2018 har Lifco rivstartat 2019 med ett större förvärv. Utsikterna är goda för en fortsatt hög aktivitet på förvärvsfronten de kommande åren och om inte konjunktur och valutor helt packar ihop bör Lifco kunna prestera en vinsttillväxt som är högre än vad som nu ligger i förväntningarna. Vinstestimaten i Lifco har historiskt också haft en tydlig tendens att successivt krypa allt högre. De höjdes även efter den senaste rapporten.

Flera ledningspersoner köpte Lifco-aktier för miljonbelopp efter den senaste rapporten. Vi tar rygg på dem och behåller vår köprekommendation.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Lifco B Köp 358,00 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -