Aktiviteten dämpas internationellt

Makro Även inköpschefsindexet för tjänstesektorn backade i december men ligger trots detta på en hyggligt hög nivå. Trenden för det svenska och de globala inköpschefsindexen är dock lite olycksbådande.

Efter det svaga utfallet för inköpschefsindexet i industrin så var det föga förvånande att även aktiviteten i den svenska tjänstesektorn dämpas under december. Inköpschefsindexet för tjänstesektorn sjönk från 61,1 i november till 56,4 i december. Ett index som ändå med bred marginal överskrider den viktiga 50-nivån som, enligt tumregeln, markerar gränsen mellan tillväxt och nedgång.

Så det är fortsatt god fart i tjänstesektorn och det är snarast det höga novemberutfallet som sticker ut (se diagram). Ändå är det tydligt att även tjänstesektorn befinner sig i en nedåtgående trend vilket lär spä på spekulationerna om att en lågkonjunktur kan vara i vardande.

Mot detta talar att tjänsteföretagen fortsätter att nyanställa i relativt stor omfattning och att synen på orderstockens storlek faktiskt steg något i decembermätningen.

Swedbank/Silf som genomför mätningarna av humöret bland inköpscheferna presenterar också en nymodighet i samband med att decemberutfallet presenteras. För första gången publicerar man också ett sammanvägt index för mätningarna i industrin och tjänstesektorn. Något som redan tidigare gjort i flertalet länder som genomför liknande undersökningar.

Det sammanvägda indexet (Composite index) landade i december på 55,1 efter att ha legat på höga 59,5 i novembermätningen. Även decemberutfallet är dock att betrakta som sammanfallande med tämligen hög aktivitet i svensk ekonomi så någon lågkonjunktur är vi knappast i än även om vi nog får räkna med att den negativa trenden för indexet fortsätter i början av det här året.

För det talar främst att aktiviteten, mätt som inköpschefsindex, även dämpas internationellt. Bland annat sjönk det amerikanska inköpschefsindexet för industrin till 54,1 i december, vilket är den lägsta nivån sedan november 2016. Det sammanväga inköpschefsindex för industrin i världen sjönk därmed till 51,5 (se diagram) och närmar sig därmed den symboliskt viktiga 50-nivån.

Nu är finansmarknadens blickar riktade mot fredagseftermiddagens amerikanska sysselsättningssiffror för december. Väntat är en sysselsättningsökning på 177 000 personer, en arbetslöshet på 3,7 procent och en genomsnittlig timökning på 3,0 procent. Skulle utfallen hamna i det häradet kan det bli en lättnad för finansmarknaden som i allt högre grad börjat oroa sig för den amerikanska konjunkturen.

Fortsatt sysselsättningstillväxt parat med förhållandevis återhållsamma löneökningar skulle, ur ett finansmarknadsperspektiv, vara det bästa möjliga utfallet.

Mer från förstasidan

Mest läst

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -