På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Securitas-lyftet får vänta

Aktieanalys Securitas-aktien har haft svårt att lyfta de senaste åren. Löneinflation har blivit ett tema kring bolaget som vi tror kan komma att tynga utvecklingen en tid till.

Securitas har rivstartat 2018 med fem förvärv som tillsammans tillför 1,7 miljarder kronor i årsomsättning. Det är huvudsakligen inom tillväxtområdet elektronisk säkerhet som Securitas köper. Största affären hittills i år är förvärvet av den amerikanska systemintegratören Kratos Public Safety and Security för 550 Mkr.

Säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet är det område som Securitas satsat på de senaste åren. Genom att kombinera elektronisk utrustning med traditionella väktartjänster kan Securitas skapa en bättre och billigare tjänst för kunderna.

När allt mer av informationen från kunderna rapporteras in digitalt öppnas även nya möjligheter till analys. Genom att kombinera informationen från kunderna med externa källor, som exempelvis brottstatistik och polisrapporter, kan förebyggande system byggas. Dessa produkter är långt mer avancerade än de traditionella väktartjänsterna vilket innebär bättre prisnivåer och lönsamhet.

Securitas själva brukar hänvisa till beräkningar där de mest avancerade tjänsterna kan nå marginaler på 10 procent vilket ska jämföras med de cirka 4 procent som traditionella väktaruppdragen har.

Initialt innebär satsningen ökade investeringar då Securitas tillhandahåller den elektroniska utrustningen. Kunderna betalar sedan av den under avtalsperioden.

Under det första kvartalet ökade Securitas försäljning av säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet med 20 procent. Av den totala omsättningen utgör området 19 procent. Andelen är högre i Europa än i Nordamerika.

Securitas omsätter något mer i Europa än bolaget gör i Nordamerika. I gengäld är lönsamheten något högre i Nordamerika så sett till koncernens rörelseresultat står båda regionerna för cirka 45 procent vardera. Resten utgörs huvudsakligen av regionen Ibero America vilken innehåller Spanien, Portugal samt Argentina och ett antal andra länder i Sydamerika.

Fjolåret avslutades bra för Securitas och den positiva trenden har i stort hållit i sig under inledningen av 2018. Det första kvartalet bjöd på en organisk tillväxt på 6 procent. Valutaeffekter drog dock bort ett par procentenheter så totalt ökade omsättningen med 4 procent.

Den underliggande tillväxten var precis som i fjärde kvartalet starkare i Nordamerika än i Europa, 8 procent mot 4. I Europa innehöll jämförelsekvartalet för ett år sedan extra försäljning relaterad till flyktingkrisen. Det bortfallet motsvarar cirka 1 procentenhet i organisk tillväxt. Även lönsamheten påverkades negativt av den minskade flyktingrelaterade försäljningen.

Valutaeffekterna gjorde dock att den rapporterade utvecklingen var klart bättre i Europa än i Nordamerika i första kvartalet. Rörelseresultatet före avskrivningar ökade med 7 procent i Europa medan det backade 1 procent i Nordamerika.

I segmentet Ibero America går den spanska marknaden fortsatt bra och sammantaget rapporterades en organisk tillväxt på 9 procent.

Sammantaget rapporterade Securitas en oförändrad rörelsemarginal på 4,7 procent i det första kvartalet. Väntat var en uppgång till 4,8 procent. Marginalen var stabil i Nordamerika, något lägre i Europa men något högre i Ibero America.

Lönsamhetsutvecklingen i Securitas har inte varit jätteimponerande de senaste åren. Sedan 2013 har rörelsemarginalen före avskrivningar hållit sig väldigt nära 5 procent. Den förväntade utväxlingen på skiftet till elektronisk säkerhet har hittills inte varit särskilt tydlig.

Den närmaste tiden hotas marginalerna i Securitas av stigande löneinflation. Stark konjunktur i Nordamerika och Europa gör det allt svårare att hitta kvalificerad arbetskraft. Det sätter tryck uppåt på lönerna. Förra vd Alf Göransson, som lämnade posten 1 mars i år, skriver i årsredovisningen för 2017 att han förväntar sig stigande löneinflation det kommande året.

För Securitas är löner den överlägset tyngsta kostnadsposten. Bolaget har totalt cirka 345 000 anställda världen över och löner, sociala avgifter och liknande poster summerade i fjol till 72 miljarder kronor, 82 procent av rörelsekostnaderna. Det krävs inga stora procentuella ökningar i den posten för att det ska få stor effekt på rörelseresultatet såvida inte bolaget kan kompensera sig med högre priser.

De analytiker som bevakar Securitas räknar i snitt med att bolaget med råge kan göra just det. Rörelsemarginalen före avskrivningar väntas, trots stigande lönekostnader, efter fem års sidledes rörelse ta ett kliv uppåt de kommande åren.

Det bidrar till en förväntat bra vinsttillväxt. Snittprognoserna för vinst per aktie de närmaste åren ger p/e-tal på 16,1 respektive 14,9. Direktavkastningen i aktien väntas uppgå till 3,1 respektive 3,4 procent.

Securitas-aktien har varit påtagligt trög de senaste åren. Kursen nådde all-time high på dryga 150 kronor sommaren 2016 och har sedan dess legat och pendlat mellan 130 och 150 kronor. För tillfället är kursen dryga 140 kronor.

Den underliggande tillväxten tog som sagt fart mot slutet av förra året. Estimaten har höjts något det senaste halvåret och värderingen har kommit ned. Utfallet i det första kvartalet var dock något under förväntan.

Vi tror den avslagna kursutvecklingen i Securitas kan hålla i sig ett tag till då mycket fokus kring bolaget för tillfället ligger kring löneinflation. Securitas nya vd Magnus Ahlqvist skriver i sitt vd-ord att bolaget i första kvartalet kunde balansera löneökningarna med prisökningar. Lönsamheten var dock som sagt något lägre än väntat vilket inte dämpar aktiemarknadens oro.

För de närmaste kvartalen stannar rekommendationen vid Neutral.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Securitas B Neutral 142,10 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -

Utländska aktier

Utlandska-Aktier

Det är lätt att köpa utländska aktier. Här finns ett urval av Placeras utlandsanalyser.