På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Långsiktiga spetsfonder för Latinamerika

Fondanalys Tillväxtmarknadsfonder gick starkt i fjol, till stor del drivet av de stora asiatiska teknikbolagen. Placera har nu valt att titta på Latinamerika, en region som inte hängde med i uppgången och har två intressanta spetsfonder för den långsiktige.

Brasilien och Mexico väger tungt i MSCI Latinamerikaindex, tillsammans utgör de drygt 82 procent. I det breda tillväxtmarknadsindexet MSCI Emerging Market väger de lätt, endast tio procent. Här utgör de fyra största asiatiska länderna en klar dominans på knappt två tredjedelar av index.

Latinamerika har en betydligt större andel råvaruproducerande bolag och få teknikbolag. De största sektorerna är finansindustri med 30 procent och stabila konsumentvaror på 17 procent.

Råvarubolag och olja/energibolag väger tillsammans 25 procent. Teknikbolag och hälsovårdssektorn är de klart minsta sektorerna, tillsammans väger de endast 2,5 procent. Det är en stor skillnad mot de asiatiska tillväxtmarknaderna.

Men Latinamerika gynnas av att världsekonomin växer snabbare än på fler år. Det skapar en allt större efterfrågan på flera råvaror. Här produceras inte bara metaller, olja och den heta batterimetallen litium, utan regionen har även stora mängder livsmedelsproducenter. Det omfattar olika former av köttproduktion och spannmål - råvaror som har en allt högre efterfrågan.

Flera av Latinamerikas länder är väl positionerade i den starka globala elbilstrenden. Flera av de viktigaste elbils- och elbilsbatteriråvarorna är man stora producenter av. Den så kallade litium-triangeln, där stora delar av världens litiumtillgångar finns, är placeradd kring länderna Argentina-Bolivia-Chile. Det används betydligt mer koppar i en elbil, och här är Chile bra positionerat då man producerar mest koppar i världen.

En annan faktor som gör regionen intressant är att Brasilien, som är knappt 60 procent av Latinamerikaindex, har börjat få ordning på ekonomin igen. Landet har återhämtat sig från den djupaste recessionen sedan tidigt 1080-tal. Ekonomin har börjat växa igen tillsammans med en ökad konsumtion.

Sao Paolo

Inflationen ser ut att vara under kontroll och flera banker tror att centralbanken kommer att sänka räntan under 2018. Men det är presidentval i höst, vilket kan minska takten i reformarbetet.

I regionens andra stora land, Mexico, har investerarna haft det tufft. Landet har haft en reformvänlig regering med bra tillväxt och kontroll på inflationen. Men landet har drabbats av president Trumps framfart. Han hotar med att bygga en mur och införa tullar och skrota delar av frihandelsavtalet Nafta. Det skapar precis sådan osäkerhet som investerarkollektivet skyr.

Mexicobörsen, Mexbol

Frågan är om inte investerarna blivit lite väl rädda. Flera stora banker tror att sannolikheten är låg för att USA ska bryta avtalet. Alla tre länder Kanada, USA och Mexico skulle drabbas, men det sistnämnda mest.

Som sagt, Latinamerika gynnas av en stark global tillväxt. Och fortsatt god efterfrågan på flera råvaror är en nyckelingrediens för fortsatt uppgång. Några andra viktiga faktorer är att regionen har en ung befolkning som hjälper till att öka den inhemska konsumtionen. Man har reducerat skuldnivån på både land- och bolagsnivå vilket gör dem mindre sårbara än tidigare för en stigande amerikansk dollar.

För den som tror på Latinamerika på lång sikt och vill investera där har Placera en gammal spetsfonds-favorit och en ny favoritfond.

Spetsfonden Handelsbanken Latinamerikafond är en gammal Placerafavorit. Fonden förvaltas av Christofer Halldin sedan 2010.

Christofer Halldin

Investeringsfilosofin är långsiktiga investeringar i bolag där värderingen av vinsttillväxten ser bra ut i förhållande till marknadens vinstförväntningar.

Christofer Halldin har lyckats riktigt bra med investeringsprocessen och den aktiva förvaltningen. De senaste fyra åren har fonden avkastat mer än Morningstars fondkategori till en risk som är lägre. För det goda arbetet har fonden blivit belönad med totalt fyra stjärnor hos Morningstar. Den aktiva förvaltningen är tydlig, och från tid till annan avviker han mycket från jämförelseindex.

Av fondens kapital är drygt 56 procent investerad på Sao Paolo-börsen. Därefter följer Mexiko med 20 procent och Chile med knappt 17 procent. En liten krydda är Argentina, som ännu inte ingår i MSCI Latinamerikaindex, som svarar för 1 procent.

Portföljen består av 65 bolag. Bara 20 procent av innehaven har bytts ut under året, jämfört med knappt 60 procent för fondkategorin. Fonden har en ganska jämn fördelning mellan storleken på de investerade bolagen.

Fonden består av 45 procent stora bolag, 36 procent är medelstora och resterande del är små bolag. De viktigaste sektorerna är finansbolag på 31 procent och stabila konsumentvaror 24,5 procent.

Den årliga avgiften på 1,7 procent är lägre än kategorisnittet på 2 procent. Den aktiva och långsiktiga förvaltningen gör att Placera tycker att fonden motiverar avgiften och ger den en köprekommendation.

Danske Invest Latinamerika KL SEK förvaltas av den externa fondförvaltaren Aberdeen Asset Management, som är specialist på tillväxtmarknadsinvesteringar. Fonden förvaltas sedan fem år av Nick Robinson som till sin hjälp har ett Sao Paulo-baserat investeringsteam.

Nick Robinson 

Teamet lägger stor vikt på företagsbesök och har ett långsiktigt investeringsperspektiv. Man föredrar att investera i bolag med låg skuldsättning och hög lönsamhet. Bolagen ska dra nytta av regionens tillväxt och inte vara helt beroende av externa omvärldsfaktorer för sin framgång. De bolagen som hamnar i fonden ska ha en tydlig potential för en långsiktig tillväxt och vara rimligt värderat.

Fonden består av ett koncentrerat antal bolag för närvarande 45 stycken. Den har en tydlig tilt mot storbolag, 64 procent. Medelstora bolag utgör 27 procent. De viktigaste sektorerna är även här finansbolag på 32 procent och stabila konsumentbolag med 22,2 procent.

Det största bolaget i fonden är banken Itau Unibanco.

Det är även största innehav i Handelsbanken Latinamerikafond och det största bolaget i Latinamerika mätt på börsvärde.

Förvaltaren har avkastat bättre än både kategorisnittet och jämförelseindex sedan han tog över förvaltningen av fonden. De senaste tre åren har fonden i genomsnitt avkastat 11,6 procent per år, jämfört med 6,6 procent för kategorisnittet, till en lite högre risk. Det är en riktigt bra prestation som är belönad med fem stjärnor av Morningstar.

Placera ger en köprekommendation på Danske Invest Latinamerika KL SEK. Och vi gillar att den årliga avgiften är lägre än kategorisnittet.

Den som investerar i Latinamerika bör ha en långsiktigt investeringshorisont. Noterbart är att flera aktivt förvaltade latinamerikafonder har lyckats bättre än indexfonder under fler års tid när man ser på avkastning och risk.

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Handelsbanken Latinamerika Tema (A1 SEK) Köp 315,71 -
Köp 140,43 -
Mer från förstasidan

Placera TV

bildplaceratvboxen

Här kan du se alla videoklipp (OBS! Reklamfritt)

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -