På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Bravida växer med förvärv

Aktieanalys Efter ett rätt ljummet 2016 har Bravida inlett 2017 riktigt bra. Den höga förvärvsaktiviteten driver på tillväxten och utsikterna för de kommande åren är ljusa.

Installationsbolaget Bravida kan se tillbaka på ett första halvår med stark tillväxt. Underliggande har intäkterna ökat med 6 procent och förvärv har bidragit med ytterligare 9 procent. Justerat för engångskostnader har lönsamheten varit stabil och på sista raden har vinsten stigit 17 procent jämfört med i fjol. Bolaget sitter dessutom på en orderstock som är 32 procent större än för ett år sedan.

Rejäl medvind således och givet den höga aktiviteten i byggsektorn är inget annat att vänta för en av nordens största aktörer inom installationer och service.

Bravida verkar inom områdena el, vvs och ventilation. Elinstallationer och service svarar för drygt hälften av omsättningen medan vvs utgör en dryg fjärdedel. Ventilation stod för 15 procent under 2016.

Sverige svarar för knappt 60 procent av omsättningen i koncernen och på hemmaplan är Bravida nummer ett på marknaden. Efter vårens förvärv av norska Oras svarar Norge numera för cirka en fjärdedel av omsättningen i koncernen. Även i Norge är Bravida nu marknadsledare. Danmark står för knappt 15 procent och Bravida har även en mindre verksamhet i Finland.

Drygt halva omsättningen genereras av installationer och resten av service- och underhållsuppdrag. Bravida vill på sikt ha upp andelen service till minst hälften eftersom det är mindre konjunkturkänsliga intäkter. Dessutom är rörelsemarginalen ungefär en procentenhet högre för Bravida på service än på nyinstallation.

Ett genomsnittligt uppdrag för Bravida är bara värt cirka 250 000 kronor och kundbasen är mycket stor med cirka 50 000 uppdragsgivare. Beroendet av enskilda kunder eller uppdrag är således litet vilket sänker risken i verksamheten.

Den underliggande tillväxten i Bravida var under fjolåret en återkommande källa till besvikelse för aktiemarknaden. 2016 slutade med -1 procent som facit när det gäller organisk tillväxt. Det var en kombination av stora avslutade projekt och en tilltagande priskonkurrens som resulterade i en svag tillväxt. Bravida valde att prioritera sina marginaler vilket gjorde att man valde bort en del uppdrag.

Fjolåret avslutades dock bra och den trenden har dessbättre hållit i sig även under inledningen av 2017. Påsken stökar till jämförelsen kvartalsvis med 2016 men sett över första halvåret var den organiska tillväxten alltså 6 procent. Det är över målsättningen som ligger på 5 procent.

Förbättringen har kunnat ske utan att tumma på marginalerna som alltså är oförändrade från i fjol. Prisbilden har förbättrats något på marknaden då branschen går på full kapacitet och konkurrensen är mindre.

Förutom organisk tillväxt är förvärv en viktig del i Bravidas affärsstrategi. Målet är att växa 5-7 procent om året via förvärv. Under fjolåret förvärvades nio bolag med totalt 900 Mkr i omsättning. Hittills i år har två förvärv genomförts med en omsättning på 1 330 Mkr. Det kan jämföras med Bravidas omsättning i fjol på knappt 15 miljarder kronor.

Köpet av norska Oras, verksamt inom ventilation och vs, tillförde cirka 1 200 Mkr i årsomsättning. Affären blev klar i början av maj och Oras ingår således nästa fullt ut i andra kvartalet. Omsättningen i Bravida Norge ökade också med nära 40 procent i perioden.

Oras har dock en lägre lönsamhet än Bravida så förvärvet späder ut marginalerna något. Bravida ser dock stora besparingsmöjligheter i Oras framöver.

Lönsamheten i det andra kvartalet påverkades även negativt av den fortsatta etableringen i Finland och av en stark tillväxt inom installationsverksamheten. Den sistnämnda är som sagt något mindre lönsam än serviceuppdragen.

Bravida har som målsättning att nå en justerad rörelsemarginal på mer än 7 procent. Det har bolaget inte klarat de senaste åren och i och de analytiker som bevakar Bravida räknar inte heller med att man kommer att nå den nivå de kommande åren. Snittprognosen för 2019 är en justerad marginal på 6,5 procent, samma nivå som i fjol.

För 2017 väntas enligt SME Direkts sammanställning omsättningen öka 17 procent medan den justerade rörelsemarginalen försvagas till 6,1 procent. Vinsten per aktie spås stiga 13 procent till 3,78 kronor.

Nästa år är snittprognosen en tillväxt på översta raden på 6 procent och en förbättring av marginalen till 6,4 procent. Vinsten per aktie ökar då med ytterligare 13 procent till 4,26 kronor. De prognoserna ger p/e-tal på 15,6 respektive 13,8 för de kommande åren.

Direktavkastningen i Bravida-aktien väntas de närmaste åren uppgå till 2,6 procent respektive 3,0 procent.

Efter ett mellanår 2016 har Bravida inlett 2017 bra. På översta raden har bolaget överträffat sina egna målsättningar och underliggande är lönsamheten stabil.

Byggmarknaderna är fortsatt starka och även om kapacitetsbrist väntas dämpa tillväxten nästa år så kommer Bravida in sent i byggprocessen vilket gör att verksamheten släpar efter den allmänna konjunkturen med ett par år. Bolaget har således ett antal goda år framför sig. Kapacitetsbristen har också den positiva effekten att den dämpar prispressen något.

Fortsatta förvärv och interna tillväxtinitiativ bör också kunna driva tillväxt de kommande åren.

Sammantaget tycker vi fortfarande att Bravida är ett intressant alternativ för den som vill ha exponering mot den starka byggkonjunkturen. Vi behåller vår köprekommendation.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Bravida Holding Köp 60,05 -
Mer från förstasidan

Sök på Placera

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -