På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Indutrade levererar på alla rader

Aktieanalys Ett bra affärsklimat bidrog till en stark orderingång och fakturering i andra kvartalet. Tillväxtutsikterna är fortsatt goda och aktien lockar.

Indutrade är en internationell industrikoncern som säljer tekniska komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll. Produkterna och lösningarna hjälper kunderna att dels förbättra sina produkter och dels effektivisera sina produktionsprocesser. Med drygt 200 dotterbolag i 28 länder är verksamheten uppdelad i sex affärsområden. De tre största kundsegmenten är verkstad, energi och läkemedel, de tre största produktgrupper är ventiler, hydraulik och industriell utrustning samt mätteknik.

Bolaget har en bra historik som förvärvsmaskin och har alltid drivits som en decentraliserad och entreprenörsdriven koncern. Det har historiskt varit ett framgångsrikt recept och Indutrade har lyckats öka sin omsättning med en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 12 procent sedan börsnoteringen 2005. Även för investerarna har det varit en trevlig resa med en totalavkastning om 448 procent, inklusive återinvesterade utdelningar, under den senaste tioårsperioden.

Sedan april är den tidigare Haldex-chefen Bo Annvik den nya starka mannen hos Indutrade och givet den höga aktiviteten i ekonomin var det inte helt otippad att hans första kvartalsrapport skulle bli stark. Bolagets omsättning i det andra kvartalet ökade med 13 procent jämfört med samma kvartal året innan till 3 749 Mkr. Den organiska tillväxten uppgick till 3 procent, trots att kvartalet hade färre faktureringsdagar jämfört med 2016 på grund av påsken.

Orderingången ökade till och med 4 procent organiskt till 3 952 Mkr och bolaget noterade en generell förbättring av efterfrågan under kvartalet för flertalet marknader och segment. Framförallt de nordiska länderna fortsatte att utvecklas positivt, med Finland i spetsen. Men även i Tyskland, Nordamerika och Asien upplevde Indutrade ett förbättrat affärsläge jämfört med föregående kvartal. Bland sina affärsområden lyfter man fram Measurement & Sensor Technology som går mycket bra just nu, kopplat till att många kunder behöver teknologi för att göra sina produkter mer ”intelligenta”. I marinsegmentet är det emellertid fortfarande motvind och även inom vissa delar av kraftgenerering ser Indutrade en viss svaghet.

Lönsamheten håller sig på en fortsatt hög nivå, då ett flertal av Indutrades bolag gynnas av en ökad fakturering vilket tillsammans med bidraget från genomförda förvärv har motverkat lägre volymer inom kraftgenerering och marin. Rörelseresultatet (EBITA) ökade totalt med 13 procent till 458 Mkr, vilket innebar en marginal på 12,2 procent (12,2). Det är 0,7 procentenheter över den genomsnittliga EBITA-marginalen de senaste fem åren.

Den stabila lönsamheten tillsammans med starka kassaflöden har genom åren skapat en robust finansiell position. Soliditeten vid slutet av juni uppgick till 40 procent och nettoskuldsättningsgraden var 79 procent. Under kvartalet har två förvärv med en total årsomsättning på 180 Mkr genomförts och efter kvartalets slut gjorde man ytterligare fyra förvärv. Pipelinen av intressanta förvärvsobjekt beskrivs som bra, vilket skapar goda förutsättningar för ytterligare, förvärvsdriven, tillväxt.

Med en stark orderingång i ryggen ser vi få orosmoln för Indutrade för tillfället. Analytikernas konsensusestimat enligt databasen Factset ligger för tillfället på en omsättning på 14 556 Mkr för 2017, 12 procent högre än förra året. Vinsten per aktie väntas öka med 16 procent till 11,1 kronor i år. För nästa år räknar analytikerna med en omsättnings- och vinsttillväxt på 6 respektive 10 procent. Värderingsmässigt betyder det att p/e-talet för tillfället ligger strax under 16 gånger nästa års förväntade vinst.

Som vanligt brukar analytikerna inte lägga in förvärvseffekter i sina prognoser förrän ett förvärv är faktiskt genomfört. För förvärvstunga bolag som Indutrade är framtida vinstestimat därför ofta för låga. Tack vare den goda förvärvshistoriken, en låg riskprofil som följd av en diversifierad kundbas, och ett fortsatt gynnsam ekonomisk klimat ser vi Indutrade som en attraktiv investering på dagens nivåer. Köp.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Indutrade Köp 194,40 -
Mer från förstasidan

Sök på Placera

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -