På Avanza använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Tillfällig svacka för Inwido

Aktieanalys Inwido-aktien föll tungt efter ett oväntat svagt andra kvartal. Problemen är dock tillfälliga och på några kvartals sikt tror vi att aktien kommer att återhämta sig.

Fönstertillverkaren Inwido fortsätter att växa snabbt via förvärv. Under första halvåret 2017 bidrog förvärv med 13 procents tillväxt. Det är framför allt i Danmark och Storbritannien som Inwido köpt bolag det senaste året. Det var också i de regionerna som den starkaste tillväxten noterades under första halvan av 2017.

Sverige och Finland är dock fortfarande Inwidos största marknader och där var utvecklingen dessvärre svagare, framför allt under det andra kvartalet. I Sverige har Inwido fått problem med leveranserna av råmaterial vilket påverkat produktionen negativt och i förlängningen Inwidos egna leveranser.

Affärssegmentet Sverige, som står för 35 procent av omsättningen i koncernen, rapporterade en tillväxt på blygsamma 1 procent i det andra kvartalet. Den försämrade produktiviteten i kvartalet ledde till ett klart lägre rörelseresultat än för ett år sedan.

Även i Finland, som står för cirka 25 procent av omsättningen, har Inwido haft problem under andra kvartalet. Där har det dock inte rört sig om leveransstörningar utan om hög personalomsättning i säljkåren. Det har påverkat direktförsäljningen negativt under perioden och organiskt noterade segmentet Finland ett säljtapp på 11 procent.

Danmark och Storbritannien växte som sagt starkt tack vare förvärv. Danmark är snart ikapp Finland storleksmässigt och Inwido har fortsatt att köpa bolag i landet. Senast i maj presenterades ett nytt danskt förvärv. Även organiskt ökar försäljningen bra i Danmark, upp 8 procent i andra kvartalet och 13 procent för första halvåret.

Danmark har länge varit Inwidos mest lönsamma marknad. Det beror på att danskarna betalar betydligt mer för sina fönster än vi gör i Sverige. I Danmark säljer Inwido också nästan uteslutande till privatpersoner vilket, trots mindre snittorder, är mer lönsamt för bolaget. Den operativa rörelsemarginalen i Danmark ligger på cirka 20 procent vilket kan jämföras med koncernsnittet på 11,4.

I och med att försäljning till privatpersoner är mer lönsam än försäljning till industriella kunder har Inwido också som målsättning att öka den förstnämnda gruppens andel av totalen. I dagsläget svarar privatpersoner för knappt 75 procent av försäljningen och det är framför allt i Sverige och Finland som andelen behöver komma upp ytterligare.

Privatkunderna är dock överlag lite avvaktande medan det fortfarande byggs en hel del bostäder och småhus. Det gör att andelen industriella kunderna snarare ökar än minskar. Vd Håkan Jeppsson konstaterar också i Inwidos halvårsrapport att den ökade nybyggnationen innebär en negativ mixeffekt i såväl Sverige som Finland.

Håkan Jeppsson sade till Nyhetsbyrån Direkt i samband med halvårsrapporten att de problem som drabbat bolaget under det andra kvartalet är av övergående natur och relativt kortsiktiga. Marknadsefterfrågan har inte förändrats påpekar han.  

I Sverige räknar Håkan Jeppsson med att verksamheten är tillbaka ’’med full kraft’’ efter semestrarna. I Finland är säljkåren fulltalig igen men den behöver jobba upp tempot lite. Generellt säger han sig se ljust på andra halvåret.

Efterfrågan är fortsatt god på Inwidos marknader och den ser stabil ut för de kommande kvartalen. Det är dock huvudsakligen nybyggnationsmarknaden som driver efterfrågan medan privatkunderna genomgående är mer avvaktande. Med höga bopriser och en allmän kostnadsinflation i byggsektorn är de professionella inköparna hårda i sina förhandlingar och enligt Håkan Jeppsson märks en något ökad prispress.

Förvärv har historiskt varit en viktig del i Inwidos tillväxtstrategi och kommer att så förbli framöver. Målet är att öka det operationella rörelseresultatet med 10 procent om året och att nå 1 miljard kronor i resultat år 2020. På rullande tolv månader är rörelseresultatet idag 704 Mkr.

För helåret 2017 räknar de analytiker som bevakar Inwido enligt SME Direkt med ett resultatet per aktie på 9,20 kronor. För 2018 är snittprognosen en vinst per aktie på 9,92 kronor. De prognoserna ger med dagens aktiekurs p/e-tal på 11,2 respektive 10,4 för de närmaste åren.

Justerat för nettoskulden på dryga 1,9 miljarder värderas rörelsen till 9,9 gånger nästa års väntade rörelseresultat. Direktavkastningen i Inwido-aktien väntas de närmaste åren uppgå till 4,3 procent respektive 4,9 procent.

Inwidos andra kvartal bjöd på lite blandade besked. Leveransproblemen i Sverige var ett ovälkommet sådant liksom det rätt kraftiga underliggande tappet i Finland. Enligt bolaget är det dock tillfälliga problem och inget som ska förändra synen på bolagets långsiktiga möjligheter. Övriga marknader tuffar på bra, med Danmark som största draglok.

Genom en kombination av förvärv och effektiviseringar siktar Inwido på att öka det operativa resultatet med drygt 40 procent under åren fram till 2020. Det ligger inte i förväntningarna att bolaget kommer att nå dit. SME Direkts snittprognos för 2019 är ett resultat på 840 Mkr. Prognoserna innehåller dock som regel inte framtida förvärv utan de fylls på efter hand.

Med en redan i utgångsläget låg värdering jämfört med flertalet andra byggrelaterade bolag har Inwido-aktien mer att ge de kommande åren om bolaget levererar på sina ambitioner. Även på kort sikt tror vi den senaste tidens kursfall skapat ett bra köptillfälle.

Inwido-aktien har de senaste åren sågat sig sakta uppåt där nya kurstoppar följts av kraftiga svackor. Efter ett ras på nästan 25 procent sedan början på juni tror vi aktien närmar sig botten för den här gången och rekommendationen blir Köp.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Inwido Köp 106,25 -

Kommentarer (0)

Kommentarsfunktionen är avstängd för denna artikel.

Mer från förstasidan

Sök på Placera

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -