Rapportskörden än så länge positiv

Aktiekommentar Rapportperioden har än så länge till övervägande del bjudit på positiva överraskningar. Men några branscher sticker ut både uppåt och nedåt.

När rapportperioden nu passerat zenit, i alla fall bland de större börsbolagen, står det klart att det varit långt fler positiva överraskningar än negativa.

Totalt 99 nordiska börsbolag som SME Direkt sammanställer förväntningarna på har rapporterat och i 48 fall – nära nog hälften av alla rapporter – har utfallen varit bättre än förväntningarna.

I en tredjedel av bolagen, 32 stycken, har resultatet för det tredje kvartalet kommit in mer än 2 procent under analytikernas genomsnittliga förväntningar.

19 rapporter har i princip varit i linje med förväntningarna (+/-2 procent).

Sett till olika branscher har dock finansrelaterade verksamheter, vilket inkluderar fastighetsbolag, varit den sektor som haft flest andel positiva överraskningar.

Hela tio av totalt 16 kvartalsrapporter kom in bättre än förväntat. Danska Sydbank och det svenska Intrum Justitia var de största överraskningarna.

Sydbanks vinst på 418 miljoner danska kronor var inte bara 14 procent bättre än analytikernas genomsnittliga förväntan utan också klart över den mest optimistiske analytikerns vinstprognos.

Förutom lägre kreditförluster än väntat kunde marknaden glädja sig åt att banken väntar sig fortsatt stigande kärnresultat och högre tradingintäkter för 2014.

Inkassobolaget Intrum Justitia ökade nettovinsten till 310 Mkr före skatt, vilket var 21 procent bättre än väntat. Men det högre resultatet till trots har bolaget legat lågt med investeringar i nya skuldportföljer, vilket bidrog till kortsiktigt positiva effekter.

På den negativa sidan var det fastighetsbolaget Castellum och nätmäklaren Nordnet som utmärkte sig.

Castellums resultat för skatt som bara var två tredjedelar jämfört med analytikernas snittprognos. Förvaltningsresultatet var i stort sett i linje med förhandstipsen medan värdeförändringar på derivat och fastigheter var det som gröpte hål i periodens resultat.

I Nordnets fall handlade det om ett resultat som underskred förväntningarna med 6 procent men i reda kronor var inte avvikelsen stor, blott 5 Mkr.

Den bransch som hade svårast att leva upp till förväntningarna var olje- och gassektorn.

Av de åtta bolagsrapporter som hittills kommit, och som SME Direkt sammanställer förväntningar på, var det hela åtta stycken som inte klarade att möta förhandstipsen.

Den här sektorn domineras av norska bolag inom oljeservice men det var ändå ett svenskt bolag, PA Resources, som stod för den största negativa avvikelsen. Förlusten före skatt på 73 Mkr var nästan dubbelt så stor som förväntat.

Räknat på nettovinsten per aktie var förlusten nästan 150 procent större än väntat.

Den enskilt största positiva överraskningen i sektorn var norska oljeservicebolaget Archer, vars resultat före skatt på 15,3 miljoner dollar översteg det genomsnittliga förhandstipset med 82 procent.

Rapportperiodens hittills kanske största överraskning var svenska bolag. Volvo, tillverkare av tunga fordon, väntades göra en vinst på 562 Mkr. Utfallet blev 2,3 miljarder kronor. I stålbolaget SSAB hade analytikerna hade väntat sig en förlust på 415 Mkr under det tredje kvartalet. Utfallet blev en förlust på 50 Mkr.

Notera att sammanställningen ovan avser samtliga nordiskt noterade bolag som SME Direkt bevakar. Totalt 50 bolag noterade på Stockholmsbörsen ingår i sammanställningen. Av de resterande 49 som inte är noterade i Stockholm var det totalt 17 stycken som kom in sämre än väntat.

Det innebär att andelen Stockholmsnoterade bolag som rapporterade under marknadens förväntningar uppgick till 30 procent, att jämföra med 35 procent bland övriga nordiska bolag.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -