Scandinavian ChemoTech strengthens finances by raising a loan of 2.5 MSEK from board and CEO

ChemoTech: The Company has today entered into an agreement to strengthen its working capital by raising a loan from four of its board members including CEO.

Publicerad: 2022-08-16 08:15 av Cision

Scandinavian ChemoTech stärker finanserna genom att ta upp lån på 2,5 MSEK från styrelse och VD

ChemoTech: Bolaget har idag ingått ett avtal om att stärka sitt rörelsekapital genom att ta upp ett lån från fyra av dess styrelseledamöter, inklusive Bolagets VD.

Publicerad: 2022-08-16 08:15 av Cision

Kommuniké från årsstämma i Scandinavian ChemoTech AB (publ) den 24 maj 2022

ChemoTech: Scandinavian ChemoTech AB (publ) (”Bolaget”) höll den 24 maj 2022 årsstämma. Vid stämman fattades följande beslut:

Publicerad: 2022-05-24 14:00 av Cision

MIDAQ AB: Kommuniké från årsstämma i MIDAQ AB – val av två nya styrelseledamöter

Vid årsstämman i MIDAQ AB (publ) ("Bolaget" eller "MIDAQ") idag den 11 maj 2022 beslutades bland annat följande i enlighet med förslag från styrelsen och aktieägare Styrelse och revisor Årsstämman nyvalde Gunilla Rittgård, Onsala, som styrelseordförande och Claes Winterfeldt, Stockholm, som styrelse ...

Publicerad: 2022-05-11 16:45 av MFN

Cell Impact: Kommuniké från årsstämman 2022 i Cell Impact AB (publ)

Cell Impact: KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN 2022 I CELL IMPACT AB (PUBL) Årsstämma i Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) hölls den 21 april 2022. Fastställelse av balans- och resultaträkning samt resultatdisposition Årsstämman fastställde de i årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 intagna balans- och resu ...

Publicerad: 2022-04-21 15:52 av beQuoted

Cell Impact: Communiqué from the Annual General Meeting 2022 of Cell Impact AB (publ)

Cell Impact: COMMUNIQUÉ FROM THE ANNUAL GENERAL MEETING 2022 OF CELL IMPACT AB (PUBL) The annual general meeting of Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) was held on April 21, 2022. Adoption of the profit and loss account and balance sheet as well as profit allocation The annual general meeting approved t ...

Publicerad: 2022-04-21 15:52 av beQuoted

Kallelse till årsstämma i Scandinavian ChemoTech AB

ChemoTech: Scandinavian ChemoTech AB, org.nr 556937-9547, (”Bolaget”) håller årsstämma den 24 maj 2022 kl. 12.00 på GT30 Grev Ture, sal Turbine, Grev Turegatan 30, i Stockholm. Anmälan m.m. Den som önskar delta i stämman ska: (i)      vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieb ...

Publicerad: 2022-04-21 10:30 av Cision

Cell Impact: Kallelse till årsstämma i Cell Impact AB (publ)

Cell Impact: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CELL IMPACT AB (PUBL) Aktieägarna i Cell Impact AB (publ) (Nasdaq First North GM: CI B), org.nr 556576-6655, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 21 april 2022 klockan 14.00 i IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm. Inregistrering sker från kl. 13.15. Styre ...

Publicerad: 2022-03-22 10:06 av beQuoted

Cell Impact: Notice of the annual general meeting of Cell Impact AB (publ)

Cell Impact: NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF CELL IMPACT AB (PUBL) The shareholders of Cell Impact AB (publ) (Nasdaq First North GM: CI B), reg. no. 556576-6655, are hereby invited to participate in the annual general meeting to be held on Thursday 21 April 2022, 14.00 hours (CET), at the premises of the ...

Publicerad: 2022-03-22 10:06 av beQuoted

Inbjudan till presentation av Alberts bokslutskommuniké 2021 samt presentation vid Börsveckans Småbolagsdag

eEducation Albert: eEducation Albert AB (publ) publicerar sin bokslutskommuniké för 2021 den 24 februari kl. 07.30. Samma dag kl. 11.30 hålls en presentation av rapporten som kan följas via webcast och telefon. Från Albert medverkar grundarna Arta Mandegari och Salman Eskandari samt CFO Martin Dahlgren. Presentationen ...

Publicerad: 2022-02-18 10:00 av MFN

Stockholm Corporate Finance: Stockholm Corporate Finance 14e kapitalmarknadsdagar Life Science 2022

Stockholm Corporate Finance: STOCKHOLM CORPORATE FINANCE 14E KAPITALMARKNADSDAGAR LIFE SCIENCE 2022 Stockholm Corporate Finance kommer i samarbete med Financial Hearings arrangera den 14e kapitalmarknadsdagen Life Science på IVA i Stockholm. Datum:              8 och 9 mars 2022Tid:                    08.00-12.00Plats:          ...

Publicerad: 2021-10-12 09:57 av beQuoted

XVIVO Capital Markets Day 2021

Xvivo Perfusion: XVIVO invites to its Capital Markets Day on 23 September, 2021. Dag Andersson, CEO and members of the XVIVO management team will cover company strategy, objectives and take deep dives into key projects and innovative technologies. The event will also include sections with external guests, including ...

Publicerad: 2021-08-23 17:00 av MFN

XVIVO’s kapitalmarknadsdag 2021

Xvivo Perfusion: XVIVO bjuder in till kapitalmarknadsdag den 23 september 2021. Dag Andersson, VD och medlemmar från XVIVOs ledningsgrupp kommer att presentera företagets strategi, målsättningar och djupdyka i utvecklingsprojekt och innovativ teknik. Evenemanget kommer också att innehålla inslag med externa gäster; ...

Publicerad: 2021-08-23 17:00 av MFN

Kommuniké från årsstämma i Scandinavian ChemoTech AB (publ) den 24 maj 2021

ChemoTech: Scandinavian ChemoTech AB (publ) (”Bolaget”) höll den 24 maj 2021 årsstämma. För att undvika spridningen av det virus som orsakar covid-19 genomfördes stämman med poströstning, utan fysiskt deltagande. Vid stämman fattades följande beslut.

Publicerad: 2021-05-24 09:53 av Cision

Kallelse till årsstämma i Scandinavian ChemoTech AB (publ)

ChemoTech:  Aktieägarna i Scandinavian ChemoTech AB (publ), org. nr 556937-9547, (”Bolaget”) kallas till årsstämma den 24 maj 2021. I syfte att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19 har styrelsen i Bolaget beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller ut ...

Publicerad: 2021-04-21 15:00 av Cision

Stockholm Corporate Finance: Stockholm Corporate Finance 13e Life Science Kapitalmarknadsdagar

Stockholm Corporate Finance: STOCKHOLM CORPORATE FINANCE 13E LIFE SCIENCE KAPITALMARKNADSDAGAR Intresset var stort för Stockholm Corporate Finance Life Science-dagar som arrangerades för 13e året i rad i samarbete med Financial Hearings den 23 och 24 mars 2021. Dagarna genomfördes i digitalt format och sändes i realtid på webbe ...

Publicerad: 2021-03-25 10:15 av beQuoted

Stockholm Corporate Finance: Stockholm Corporate Finance 13e Life Science-kapitalmarknadsdagar

Stockholm Corporate Finance: STOCKHOLM CORPORATE FINANCE 13E LIFE SCIENCE-KAPITALMARKNADSDAGAR Stockholm Corporate Finance bjuder för 13e året i rad in investerare, analytiker och finansmedia till Life Science-dagarna i samarbete med Financial Hearings. | Datum: |23 och 24 mars 2021 | | Tid: |08:00 -12:00 | | Plats: |Digitalt | ...

Publicerad: 2021-03-17 09:44 av beQuoted

Scandinavian ChemoTech AB - Valberedningens förslag på styrelse inför årsstämman 2021

ChemoTech: Valberedningen har bestått av Johan Wennerholm, Göran Hellers samt Tommy Thunell

Publicerad: 2021-03-08 10:00 av Cision

Meet Xbrane at Börsveckans Digitala Småbolagsdag

Xbrane Biopharma: Xbrane Biopharma AB (publ) ("Xbrane" or "the Company”) represented by Martin Åmark, CEO, presents at the Småbolagsdagen February 24, 2021. Follow the presentation of Xbrane’s development focusing on the up-coming draft read-out from the phase III data for the biosimilarcandidate Xlucane and the plan ...

Publicerad: 2021-02-23 11:00 av MFN

Möt Xbrane på Börsveckans Digitala Småbolagsdag

Xbrane Biopharma: Xbrane Biopharma AB (publ) ("Xbrane" eller "Bolaget”), representerad av Martin Åmark, VD, presenterar på Småbolagsdagen den 24 februari 2021. Följ presentationen kring Xbrane’s utveckling med fokus på den närstående fas III datans resultat från biosimilarkandidaten Xlucane. Presentationen kommer äve ...

Publicerad: 2021-02-23 11:00 av MFN

JonDeTech: Se JonDeTechs tf vd Leif Borg presentera bolaget på Börsveckans Digitala Småbolagsdag den 24 februari 2021

JonDeTech: SE JONDETECHS TF VD LEIF BORG PRESENTERA BOLAGET PÅ BÖRSVECKANS DIGITALA SMÅBOLAGSDAG DEN 24 FEBRUARI 2021 JonDeTechs tillförordnade vd Leif Borg kommer att presentera bolaget den 24 februari klockan 08:00, där ett stort fokus kommer att ligga på den pågående teknologiöverföringen och samarbetet med ...

Publicerad: 2021-02-23 08:45 av beQuoted

Offering price for Nordnet's initial public offering set at SEK 96 per share – trading on Nasdaq Stockholm commences today

Nordnet: NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL. OTHER RESTRICTIONS ARE APPLICABLE. PLEASE SEE “IMPORTANT INFORMATION” ...

Publicerad: 2020-11-25 08:00 av Cision

Erbjudandepriset i Nordnets börsnotering fastställs till 96 SEK per aktie – handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Nordnet: EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIGT. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, VÄNLIGEN SE "V ...

Publicerad: 2020-11-25 08:00 av Cision

Nordnet offentliggör prospekt och prisintervall inför börsnoteringen på Nasdaq Stockholm

Nordnet: EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIGT. ANDRA RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, VÄNLIGEN SE "VIKTIG ...

Publicerad: 2020-11-15 20:00 av Cision

Nordnet publishes prospectus and announces price range for its initial public offering on Nasdaq Stockholm

Nordnet: NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL. OTHER RESTRICTIONS ARE APPLICABLE. PLEASE SEE “IMPORTANT INFORMATION” ...

Publicerad: 2020-11-15 20:00 av Cision

Nordnet avser att notera sina aktier på Nasdaq Stockholm

Nordnet: EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIGT. ANDRA RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, VÄNLIGEN SE "VIKTIG ...

Publicerad: 2020-11-05 07:30 av Cision

Nordnet intends to list its shares on Nasdaq Stockholm

Nordnet: NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL. OTHER RESTRICTIONS ARE APPLICABLE. PLEASE SEE “IMPORTANT INFORMATION” ...

Publicerad: 2020-11-05 07:30 av Cision

Announcement from FRISQ's extra general meeting; and information on allotment of all shares in directed share issue

FRISQ Holding: The extra general meeting in Frisq Holding AB (publ) ("FRISQ" or the "Company") was held today on 4 November 2020 and the following resolutions were passed by the shareholders. Approval of the board's resolution of a directed share issueThe extra general meeting resolved, in accordance with the boar ...

Publicerad: 2020-11-04 15:25 av MFN

Notice of Extra General Meeting in Frisq Holding AB (publ)

FRISQ Holding: The shareholders of Frisq Holding AB (publ), reg. no. 556959-2867, (the "Company"), are hereby convened to the extra general meeting to be held on Wednesday 4 November 2020, at 14.00 CET at Baker & McKenzie's premises at Vasagatan 7 in Stockholm. Information with respect to the coronavirusDue to the ...

Publicerad: 2020-10-19 07:50 av MFN

Uttalande från den oberoende budkommittén i A3 med anledning av Bredband2:s offentliga uppköpserbjudande

A3: Den oberoende budkommittén i A3 har baserat på ett finansiellt och strategiskt kort och medellångt perspektiv beslutat att enhälligt rekommendera aktieägarna i A3 att acceptera Bredband2:s offentliga uppköpserbjudande. Den oberoende budkommittén kan se stor industriell och strategisk logik i affären ...

Publicerad: 2020-09-14 08:30 av Cision