På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs analyser visar på köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för en aktie.

Stockholmsbörsen startade veckan med en positiv utveckling under måndagen och indexet (OMXSPI) stängde på plus 1.05 procent till en slutnotering på knappt 846 punkter. Kursen har brutit upp genom motståndet vid 810 punkter och brutit upp genom taket i en fallande trendkanal på medellång sikt. Det indikerar i första skedet en svagare nedgångstakt eller en mer horisontell utveckling. 810 punkter är stöd vid reaktion ned. På uppsidan har vi första motstånd närmast vid 870 punkter i den korta grafen och 910 punkter i den medellånga grafen.

Investtechs korta Hausseindex har klättrat ordentligt senaste veckan, och står idag på 41 punkter efter att ha avancerat 14 punkter. Indexet går mellan 0 och 100 och är en optimismindikator som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Ett värde mellan cirka 45-55 indikerar jämvikt mellan pessimister och optimister. På lång sikt står indexet i 25. I dagsläget är det därmed fortsatt en övervikt av pessimister i marknaden.

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och sälj transaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats hela 854 köp och 138 sälj, vilket motsvarar en köpandel på 86 procent. Detta visar att börsens insynspersoner har handlat i anslutning till senaste tidens nedgång. Köpandelen på årsbasis är 81 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel statistiskt överpresterar mot marknaden.

Rekommendation: Stockholmsbörsen är tekniskt svagt negativ på medellång sikt (1-6 månader). Närheten till motstånd gör att rekommendationen snabbt kan komma ändras. Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerade på marknaden.

 

Fortnox som tillhandahåller internetbaserade affärsapplikationer för ekonomisk administration ser tekniskt positiv ut. Aktiekursen utvecklas i en bred stigande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt. Stigande trender är ett resultat av att investerare sedan en längre tid tillbaka har valt att betala högre kurser för att köpa in sig i bolaget. Stigande trender ger goda statistiska utsikter för vidare uppgång enligt Investtechs forskningsresultat.

Kursen har brutit upp genom motståndet vid cirka 48.60 kronor som därmed har ombildats till en ny stödnivå och vidare uppgång är därmed signalerad. Nästa motstånd återfinns runt 60.00 kronor och positiv volymbalans understödjer den positiva trendbilden.

Fortnox är även positiv på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Investerare har över en längre tid betalt allt högre priser för att köpa in sig i tillverkningsbolaget Rottneros som specialiserat sig inom förädling av pappersmassa.

Aktiekursen har brutit den stigande trendkanalen uppåt som Investtechs trendalgoritm har identifierat på kursdiagrammet medellång sikt. Det signalerar en ökande optimism bland investerare och öppnar upp för en ännu starkare stigningstakt jämfört mot tidigare.

Trendbrottet är ett resultat av att investerare sedan en längre tid tillbaka har valt att betala högre kurser för att köpa in sig i bolaget. Positiva trendbrott ger goda statistiska utsikter för vidare uppgång enligt Investtechs forskningsresultat. Redan den 6 april i år identifierades även en köpsignal från en rektangelformation (REC), som signalerar en fortsatt uppgång.

Det saknas motstånd i kursdiagrammet och ytterligare uppgång indikeras. Vid reaktioner tillbaka har aktien stöd vid cirka 10.80 kronor. Aktien har ett starkt positivt momentum med ett RSI-värde över 70. En starkt positiv volymbalans bekräftar även den positiva trendbilden.

Rottneros är svagt positiv på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Awardit som erbjuder belöningssystem som t.ex. kundklubbar, lojalitetsprogram ser tekniskt negativ ut. Kursen har brutit ned genom golvet i den fallande trendkanalen på medellång sikt som Investtechs trendalgoritm har identifierat. Det signalerar en starkare nedgångstakt och är ett resultat av att investerare valt att sälja sig ur aktien till lägre kurser. Statistiskt har aktier som brutit ned genom golvet i fallande trender underpresterat enligt Investtechs forskningsresultat.

Den senaste tiden har kursen även brutit ned den sista stödnivån och det är nu motstånd vid 138 kronor vid reaktioner tillbaka. Volymbalansen är negativ och ett RSI-värde på under 30 visar att momentum i aktien är starkt negativt på kort sikt.

Awardit är negativ på Investtechs insideranalys och är totalt sett tekniskt negativ på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Analysföretaget Investtechs metod

Investtech har sedan 1997 utvecklat algoritmer för teknisk analys av aktier och identifiering av köp- och säljsignaler och erbjuder dagligen uppdaterade köp- och säljrekommendationer för aktier på Stockholmsbörsen.

Varje dag identifierar Investtechs algoritmer de mest optimala trendkanalerna, stöd- och motståndsnivåer och kursformationer som ritas in i kursdiagrammen på kort- medellång- och långsiktig investeringshorisont. Med stora dataset som växer dag för dag har Investtech forskat på utvecklingen av köp- och säljsignaler från dessa tekniska indikatorer och har därmed omfattande statistik för t.ex. trender.

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Diagrammet visar en relativ utveckling i förhållande till jämförelseindex under samma period. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -