På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Rapportfloden: Blandade resultat

Q1 Raysearch, Thunderful, Byggpartner, Copperstone, Kjell&Co och Catena Media finns bland bolagen som rapoporterat sina kvartalssiffror.

First North-listade försvarsleverantören W5 Solutions redovisar intäkter på 34,3 miljoner kronor (22,9) för det första kvartalet 2022. Det motsvarar en tillväxt om 50 procent.

Ebita-resultatet för kvartalet uppgick till 4,0 miljoner kronor (3,0) och ebita-marginalen blev 11,7 procent (13,3).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -14,1 miljoner kronor (2,3).

Orderingången i perioden uppgick till 17 (16) miljoner kronor med en orderbok vid periodens slut på 161 (124) miljoner kronor.

Mjukvarubolaget Crunchfish redovisar ett rörelseresultat på -6,8 miljoner kronor (-7,6) för det första kvartalet 2022. Resultat efter skatt uppgick till -6,7 miljoner kronor (-7,8). Nettoomsättningen uppgick till 0,2 miljoner kronor (1,1).

Acousort, ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, redovisar ett rörelseresultat på -2,6 miljoner kronor (-1,8) i det första kvartalet 2022. Omsättningen låg på 1,9 miljoner kronor (1,8).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -2,8 miljoner kronor (-2,4) under kvartalet med likvida medel om 28,5 miljoner kronor (5,0) vid rapportperiodens utgång.

Giab, Godsinlösen Nordic, redovisar rörelseintäkter på 34,9 miljoner kronor för det första kvartalet 2022 (40,3). Rörelseresultatet före engångsposter uppgick till -4,8 miljoner kronor (-6,9). Resultatet efter skatt uppgick till -5,0 miljoner kronor (-5,7).

Vindkraftbolaget Eolus Vind redovisar ett resultat efter skatt på -138 miljoner kronor för det första kvartalet 2022 (-17). Resultatet per aktie uppgick till -5:55 kronor (-0:67).

Nettoomsättningen uppgick till 432 miljoner kronor (242). Rörelseresultatet blev -158 miljoner kronor (-29), och resultatet före skatt uppgick till -159 miljoner kronor (-21).

Tradedoubler, som är verksamt inom prestationsbaserad digital marknadsföring, redovisar ett bruttoresultat på 83 miljoner kronor för det första kvartalet 2022 (68).

Bruttomarginalen uppgick till 20,4 procent (19,0). Ebitda-resultatet blev 21 miljoner kronor (14). Justerat för förändringsrelaterade poster var ebitda 22 (16) miljoner kronor.

Nettoomsättningen summerades till 404 miljoner kronor (358). Det motsvarar en ökning med 13 procent, eller med 9 procent justerat för valutakurseffekter, jämfört med samma period föregående år.

Flexion Mobile, en distributionsplattform för Android-spel, redovisar intäkter om 10,6 miljoner pund för det första kvartalet 2022 (6,6).

Det justerade ebitda-resultatet ökade till 0,5 miljoner pund (-0,2). Rapporterat rörelseresultat blev 0,3 miljoner pund (-0,1). Nettoresultatet kom in på 0,3 miljoner pund (-0,2).

Anoto, som tillverkar digitala läspennor, redovisar ett rörelseresultat på -10 miljoner kronor (-10) för det första kvartalet 2022. Nettoomsättningen uppgick till 18 miljoner kronor (16). Bruttomarginalen i kvartalet uppgick till 91 procent (70).

Mobilspelsbolaget Sozap redovisar en nettoomsättning på 4,6 miljoner kronor för det första kvartalet 2022 (4,4), motsvarande en ökning med 5 procent. I jämförbar valuta var den en nedgång på 6 procent.

"Marknaden för mobila spel hade ett tufft första kvartal. Marknadsförsämringen för köp av installationer fortsätter, beroende på att IDFA-förändringarna stört hela ekosystemet för appmarknadsföring med betydande konsekvenser för vårt sätt att spåra, mäta och rikta in annonskampanjer", skriver vd Rade Prokopovic.

Snittintäkt per spelare (ARPDAU) uppgick till 0:071 dollar (0:075), en minskning med 6 procent mot föregående år. Månatliga unika aktiva spelare (MAU) under perioden låg på 1,1 miljoner (1,1).

Rörelseresultatet i kvartalet var -7,2 miljoner kronor (-0,1). Resultatet belastades med en engångspost om cirka 4 miljoner kronor vilket härleds till nedskrivningen av spelet Spells & Loot.

 

Medicinteknikbolaget Raysearch redovisar ett utfall under det första kvartalet 2022 som låg i linje med det preliminära utfall som bolaget släppt inför kvartalsrapporten.

Rörelseresultat låg på 29,6 miljoner kronor (12,3) för det första kvartalet 2022. Resultat efter skatt låg på 19,3 miljoner kronor (7,1). Resultatet per aktie uppgick till 0:56 kronor (0:21).

Nettoomsättningen uppgick till 208 miljoner kronor (162). Kassaflödet från den löpande verksamheten var 126 miljoner kronor (124).

Moba Network, som driver nätverk för gaming communities, redovisar en nettoomsättning uppgående till 67,4 miljoner kronor (7,4) för det första kvartalet 2022. Det motsvarar en ökning om 815 procent.

Ebitda-resultatet blev 8,5 miljoner kronor (3,4) och rörelseresultatet, ebit, uppgick till 7,4 miljoner kronor (2,8).

Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital uppgick till 8,1 miljoner kronor (3,5) under kvartalet.

Gamingbolaget Thunderful redovisar ett rörelseresultat före avskrivningar (ebitda) på 43,7 miljoner kronor för det första kvartalet 2022. Motsvarande kvartal året innan var ebitda-resultatet 60,1 miljoner kronor.

"Resultatet för kvartalet är en besvikelse, och våra två affärssegment underpresterar av olika anledningar. Vi har dock förberett oss på detta, och vi har en strategi för hur vi ska gå vidare. Vi hade hoppats att vi skulle ha kommit längre redan nu, men i ett längre perspektiv banar de förändringar vi genomfört och den tillväxt vi sett under det senaste året vägen för ett mycket starkare företag", skriver vd Brjann Sigurgeirsson i delårsrapporten.

Det justerade ebitda-resultatet blev 43,7 miljoner kronor (62,7). Rörelseresultatet (ebit) blev 5,2 miljoner kronor (35,4).

Övriga externa kostnader ökade 89,2 miljoner kronor (57,6). Av den totala kostnadsökningen kommer 11,0 miljoner från ökade marknadsföringskostnader, 10,0 miljoner från ökade lager- och logistikkostnader i Amo Toys och NGS samt 2,1 miljoner från förvärvade bolag.

Intäkterna i kvartalet var 610 miljoner kronor (568). Nettoomsättningen steg 1,3 procent jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Fördelat på affärsområdena ökade omsättningen för Games med 21,2 procent medan den minskade med 1,5 procent för Distribution.

Byggentreprenadföretaget Byggpartner redovisar ett resultat efter skatt på 7,1 miljoner kronor för det första kvartalet 2022 (15,3).

Rörelseresultatet blev 11,2 miljoner kronor (19,8). Exklusive förvärvskostnader uppgick rörelseresultatet till 17,6 miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 639 miljoner kronor (491). Orderingången uppgick till 520 miljoner kronor (710). Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 2.587 miljoner kronor (2.825).

Gruvprospekteringsbolaget Copperstone Resources hade för det första kvartalet 2022 ett resultat om -3,8 miljoner kronor (-5,1). Tillgångarna för aktiverade utgifter för prospektering uppgick till 501 miljoner kronor (358) vid periodens slut. Bolaget saknade nettoomsättning under perioden.

Likvida medel vid periodens slut uppgick till 306 miljoner kronor (116).

Kjell & Company redovisar ett rörelseresultat på 19,8 miljoner kronor för det första kvartalet 2022 (22,8). Justerad ebita uppgick till 24,2 miljoner kronor (25,8).

Bruttomarginalen uppgick till 42,5 procent (45,4). Nettoomsättningen uppgick till 615 miljoner kronor (474). Jämförbar tillväxt uppgick till 10,3 procent (8,9).

Specialistläkemedelsbolaget Calliditas redovisar ett rörelseresultat på -208,4 miljoner kronor (-150,8) för det första kvartalet 2022.

Resultatet efter skatt var -207 miljoner kronor (-133). Resultatet per aktie uppgick till -3:95 kronor (-2:62). Nettoomsättningen uppgick till 49,7 miljoner kronor (0).

Kundanskaffningsbolaget Catena Media redovisar ett justerat ebitda-resultat om 25,6 miljoner euro för det första kvartalet 2022 (25,0). Den justerade ebitda-marginalen blev 57 procent (61).

Nettoomsättningen uppgick till 45,2 miljoner euro (40,7). Försäljningstillväxten var 11 procent och den organiska tillväxten uppgick till -9 procent.

Catena Media hade en negativ organisk tillväxt om 9 procent i det första kvartalet, eller 6 procent rensat för Tyskland. Bakgrunden till den negativa organiska tillväxten är fortsatta motvindar på vissa europeiska marknader och ett "exceptionellt" starkt första kvartal i fjol, skriver Catena Media.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -