På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs analyser visar på köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för en aktie.

Stockholmsbörsen föll kraftigt under måndagen, en nedgång 3.30 procent och OMXSPI-indexet stängde på 767 punkter. Indexet har därmed backat för fjärde dagen i rad och den senaste veckan har indexet sjunkit hela 7.35 procent. Indexet har i och med detta brutit stödet vid 807 punkter vilket utlöst säljsignal. Stöd närmast härunder vid 730 punkter i grafen på lång sikt. 807 punkter utgör nu motstånd.

Investtechs korta Hausseindex står i 17. Indexet går mellan 0 och 100 och är en optimismindikator som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Ett värde mellan cirka 45-55 indikerar jämvikt mellan pessimister och optimister. På lång sikt står indexet i 25. I dagsläget är det därmed en övervikt av pessimister i marknaden.

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och sälj transaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats 537 köp och 114 sälj. Detta motsvarar en köpandel på 82 procent. Köpandelen på årsbasis är 80 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel statistiskt överpresterar mot marknaden.

Rekommendation: Stockholmsbörsen är tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månader). Närheten till motstånd gör att rekommendationen snabbt kan komma ändras. Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerade på marknaden.

 

Igår presenterade papperstillverkaren Arctic Paper sin senaste delårsrapport som marknaden reagerade positivt på. Redan i starten av april bröt aktiekursen upp genom taket i den stigande trendkanalen som Investtechs trendalgoritm har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt. Stigande trender är ett resultat av att investerare sedan en längre tid tillbaka har valt att betala högre kurser för att köpa in sig i bolaget.

Brott upp genom trendtaken öppnar upp för en ännu starkare stigningstakt mot tidigare. Det ger också goda statistiska utsikter för vidare uppgång enligt Investtechs forskningsresultat. Motstånd saknas och vid reaktioner tillbaka har kursen stöd vid cirka 21.60 kronor. En positiv volymbalans bekräftar den positiva trendbilden.

Arctic Paper är neutral på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Investerare har över en längre tid betalt allt högre priser för att köpa in sig i bemanningsbolag Dedicare Group där aktiekursen utvecklas innanför en stigande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt. Det signalerar en ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång.

Kursen närmar sig stödet vid cirka 70.00 kronor, vilket kan ge en reaktion upp. Ett brott ned genom 70.00 kronor kommer emellertid vara en säljsignal men trendgolvet återfinns först runt 62.00 kronor. Volymtoppar och volymbottnar motsvaras väl av toppar och bottnar i kursen och det stärker trendbilden.

Dedicare B är neutral på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Bioteknikbolaget Xbrane Biopharma som under förra veckan presenterade sin senaste delårsrapport ser tekniskt negativ ut. Kursen återfinns i en fallande trendkanal som Investtechs trendalgoritm har identiferat på kursdiagrammet för medellång sikt.

Det är ett resultat av att investerare valt att sälja sig ur aktien till lägre kurser. Statistiskt har aktier i fallande trender underpresterat enligt Investtechs forskningsresultat.

Den senaste tiden har kursen brutit ned genom flera och samt den sista stödnivån och det är nu motstånd vid 83.00 kronor vid reaktioner tillbaka. Det har även identifierats en säljsignal från en rektangelformation (REC) som signalerar fortsatt nedgång. Ett RSI-värde under 30 indikerar ett starkt negativt momentum med ökande pessimism hos investerare och ytterligare kursnedgång för Xbrane Biopharma.

Xbrane Biopharma har en hög volatilitetsrisk, är svagt negativ på Investtechs insideranalys och är totalt sett tekniskt negativ på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Analysföretaget Investtechs metod

Investtech har sedan 1997 utvecklat algoritmer för teknisk analys av aktier och identifiering av köp- och säljsignaler och erbjuder dagligen uppdaterade köp- och säljrekommendationer för aktier på Stockholmsbörsen.

Varje dag identifierar Investtechs algoritmer de mest optimala trendkanalerna, stöd- och motståndsnivåer och kursformationer som ritas in i kursdiagrammen på kort- medellång- och långsiktig investeringshorisont. Med stora dataset som växer dag för dag har Investtech forskat på utvecklingen av köp- och säljsignaler från dessa tekniska indikatorer och har därmed omfattande statistik för t.ex. trender.

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Diagrammet visar en relativ utveckling i förhållande till jämförelseindex under samma period. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -