På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs analyser pekar på köpsignaler i en bank och ett forskningsbolag. Samtidigt varnas det för en aktie.

Stockholmsbörsen (OMXSPI-index) inledde veckan i minus. Under måndagen och föll indexet med 1.18 procent till en slutnotering på 915 punkter. Indexet har därmed fallit sex av de senaste sju dagarna och den senaste månaden har indexet sjunkit hela 8.59 procent. Kursen har efter den senaste tidens negativa utveckling brutit den stigande trendkanal Investtechs algoritmer identifierat i kursdiagrammet på medellång sikt. I första skedet indikeras en svagare stigningstakt och kursen har även marginellt brutit ned genom stödet vid cirka 920 punkter som därmed har ombildats till en motståndsnivå. Etablerat brott indikerar vidare nedgång. På kort sikt finns närmaste stödnivå vid 905 punkter. Brott ned genom denna nivå skulle försvaga utsikterna medan ett brott upp genom 920 nivån skulle stärka den tekniska bilden något.

Investtechs korta Hausseindex har sedan början av september rasat från 55 till 27. Indexet går mellan 0 och 100, och är en optimismindikator som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Ett värde på 45-55 indikerar jämvikt mellan pessimister och optimister, och ett värde över 55 övervikt av optimister. Med ett index på 27 indikeras en övervikt av pessimister bland de kortsiktiga investerarna. På lång sikt står indexet i 45.

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och sälj transaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats 447 köp och 139 sälj. Detta motsvarar en köpandel på 76 procent, vilket ska jämföras med senaste året där köpandelen ligger på 75 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel statistiskt överpresterar mot marknaden.

Sammantaget är OMXSPI-indexet tekniskt svagt sälj på medellång sikt. Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerad på marknaden.

 

Kursen till Handelsbanken B återfinns i en stigande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt. Det är ett resultat av att investerare har betalat högre kurser för att köpa in sig i banken och stigande trender är en indikation på ytterligare kursuppgång enligt Investtechs forskningsresultat på trender.

Den 29 september i år identifierade Investtechs algoritmer en köpsignal från en rektangelformation (REC) som signalerar en vidare uppgång. Kursen testar stödnivån runt 108 kronor och en etablering en bit ovanför denna nivå skulle stärka de tekniska utsikterna och framför allt om kursen går förbi tidigare toppnoteringar runt 113 kronor. En positiv volymbalans indikerar att volymen varit högre på uppgångsdagar och lägre på nedgångsdagar, vilket också bekräftar den stigande trenden.

Handelsbanken B är neutral på Investtechs insideranalys och är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader). OBS: Handelsbanken förväntas presentera delårsrapport den 20 oktober. Marknadens reaktioner på delårsrapporten kan snabbt ändra den tekniska bilden.

Investtechs rekommendation: Köp.  

 

 

Kursutvecklingen till forskningsbolaget BioArctic visar en stark utveckling där kursen har brutit upp genom taket på den stigande trendkanalen som Investtechs algoritmer har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt. Det signalerar en ökande optimism bland investerare, en starkare stigningstakt och är även en köpsignal enligt Investtechs forskningsresultat.

 

Kursen har rekylerat tillbaka efter ett möjligt falskt brott på en rektangelformation (REC). Etablerad notering över 158 kronor kommer att ge nya positiva signaler till aktien. Det saknas motstånd i kursdiagrammet där ytterligare uppgång indikeras. Vid reaktioner tillbaka har aktien stöd vid cirka 136 kronor och en positiv volymbalans bekräftar trendbilden.

BioArctic B är neutral på Investtechs insideranalys och är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader). OBS: BioArctic B förväntas presentera delårsrapport den 21 oktober. Marknadens reaktioner på delårsrapporten kan snabbt ändra den tekniska bilden.

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Aktiekursen till Husqvarna B har efter flera månader med sidledes utveckling brutit ned från en närmast horisontell trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt. Såväl investerare som Insiders har stadigt sålt på allt lägre kurser för att komma ut. Isolerat sett är horisontella trendbrott en sälsignal enligt Investtechs forskningsresultat, där ytterligare nedgång indikeras. Kursen har även brutit ned genom stödet vid cirka 113 kronor och vidare nedgång är därmed signalerad.

Husqvarna B är negativ på Investtechs insideranalys och är totalt sett tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månader). OBS: Husqvarna B förväntas presentera delårsrapport den 20 oktober. Marknadens reaktioner på delårsrapporten kan snabbt ändra den tekniska bilden.

Investtechs rekommendation: Sälj.

Analysföretaget Investtechs metod

 

Investtech har sedan 1997 utvecklat algoritmer för teknisk analys och av aktier och identifiering av köp- och säljsignaler på marknaden. Företaget erbjuder dagligen uppdaterade köp- och säljrekommendationer för alla aktier på Stockholmsbörsen.

Varje dag identifierar företagets datorer trendkanaler, stöd- och motståndsnivåer och kursformationer i kursdiagrammen för alla aktier på Stockholmsbörsen, och dessa ritas in i gursdiagrammen. Investtech har forskat på vad som har skett efter signaler från dessa tekniska indikatorer och har omfattande statistik för signaler från exempelvis trender och volymutveckling.

 

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Diagrammet visar en relativ utveckling i förhållande till jämförelseindex under samma period. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -