Sandvik: Rörelseresultat 3,5 miljarder

Q3 Verkstadsbolaget Sandviks rörelseresultat blev 3.459 miljoner kronor i det tredje kvartalet 2020. Ett genomsnitt av 20 analytikerprognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, var 3.287 miljoner kronor.

Försäljningen var 20.145 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på 20.623 miljoner kronor. Sandviks orderingång uppgick till 19.909 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på 20.027 miljoner kronor.

Resultatet före skatt blev 3.988 miljoner kronor, jämfört med snittestimatet på 3.757 miljoner kronor.

Efter ett synnerligen utmanande andra kvartal kännetecknades verkstadsföretaget Sandviks tredje kvartal av stabilisering och en gradvis återhämtning för ett flertal av bolagets verksamheter.

Det skriver Sandviks vd Stefan Widing i delårsrapporten.

"Som väntat har den övergripande återhämtningen gått gradvis, till följd av olika slutmarknadssegment och geografi ska områden som har befunnit sig i olika faser", skriver Sandvik-chefen.

"De starka marginalerna som vi levererade under kvartalet är ytterligare ett bevis på vår motståndskraft, och jag är säker på att vi kommer att fortsätta att hantera situationen på ett effektivt sätt", fortsätter Stefan Widing.

Han uppger att känslan i gruvindustrin förblev stabil under kvartalet. Metallpriserna låg på höga nivåer och brytning kunde ske i gruvorna i större delen av världen. Orderingången inom affärsområdet Sandvik Mining and Rock Technology (SMRT) steg 2 procentjämfört med samma period året innan, till följd av en stark orderingång för utrustning.

Det motverkades delvis av en ensiffrig nedgång för eftermarknaden på grund av lokala problem med tillgänglighet till gruvorna på grund av Covid-19 samt av rekordhöga nivåer i samma period föregående år.

Affärsområdet Sandvik Machining Solutions (SMS) ordrar minskade däremot med 19 procent, främst till följd av den fortsatta svagheten inom flyg- och energisegmentet.

"På det hela taget följdes den betydande förbättringen som noterades i juni och början av juli av en relativt oförändrad utveckling med låg aktivitet under sommarmånaderna, följt av en förbättring i september. För Sandvik Machining Solutions låg den procentuella minskningen i den dagliga orderingången under september i spannet mellan -13 till -19 procent jämfört med samma period föregående år, medan en förstärkning till något lägre dubbelsiffriga tal noterades under de första veckorna i oktober", skriver Stefan Widing om SMS.

Affärsområdet Sandvik Materials Technology (SMT) noterade en "betydande" nedgång i orderingången på 34 procent.

Justerat för påverkan från större ordrar var nedgången 20 procent, vilket belyser den fortsatta svagheten inom investeringar i olja och gas, uppger Stefan Widing. Det motverkades delvis av en god återhämtning inom industriell uppvärmning, som redovisade ökad orderingång.

Generellt förväntar sig Sandvik att den gradvisa återhämtningen fortsätter, men att marknadsförhållandena kommer att vara osäkra till dess att man har lagt pandemin fullt bakom sig.

"Vi fortsätter växla våra kortsiktiga besparingar till permanenta initiativ för att anpassa oss till den dämpade efterfrågan även på medellång sikt inom flyg samt för olja och gas", uppger Sandvik-chefen.

Under kvartalet levererade verkstadsbolaget över cirka 1,4 miljarder kronor i besparingar och lägre ej nödvändiga utgifter för koncernen jämfört med föregående år.

Sandvik spår att valutaeffekterna på rörelseresultatet under det fjärde kvartalet 2020 kommer att vara -350 miljoner kronor. Metallpriseffekten på rörelseresultatet spås samtidigt bli +50 miljoner kronor.

I föregående rapport spåddes för det tredje kvartalet valutaeffekter på -250 miljoner och metallpriseffekter på -50 miljoner. Utfallet blev valutaeffekter på -525 miljoner kronor respektive metallpriseffekter på -25 miljoner kronor. Enligt ett snittestimat från Infront räknade analytiker med -438 miljoner kronor respektive -22 miljoner kronor.

För helåret 2020 upprepar Sandvik att investeringarna kommer att bli mindre än 3,5 miljarder kronor.

Koncernen bedömer att räntenetto blir mindre än cirka -0,5 miljarder kronor. Tidigare bedömning var cirka -0,5 miljarder kronor för helåret.

Skattesatsen uppskattas fortfarande till 23-25 procent för 2020.

 

Sandvik avser att föreslå en utdelning och notering av aktierna i bolagets ståldivision Materials Technology, SMT, vid en bolagsstämma under 2022.

Det framgår av ett pressmeddelande i samband med bolagets rapport för det tredje kvartalet.

Beskedet kommer med villkoret att "omständigheterna bedöms vara rätt vid tillfället".

"Styrelsen anser att både Sandvik och Sandvik Materials Technology kan utvecklas mer fördelaktigt på egen hand. Både Sandvik och SMT är väl positionerade inom sina områden och vi är övertygade om att detta ökar det långsiktiga aktieägarvärdet. En notering ska dock göras då omständigheterna är fördelaktiga", säger Johan Molin, styrelseordförande för Sandvik.

Sandvik har sedan en tid tillbaka drivit en intern process att undersöka förutsättningar att knoppa av SMT.

Sandvik kommer från och med 2021 ha ett nytt affärsområde Sandvik Rock Processing Solutions, SRP.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Detta affärsområde kommer att utgöras av den befintliga divisionen Crushing and Screening, som för närvarande är en del av affärsområdet Sandvik Mining and Rock Technology.

"Verksamheten drivs redan idag förhållandevis oberoende från övriga Sandvik Mining and Rock Technology, med egen tillverkning, eftermarknad och inköp. Genom att Rock Processing Solutions blir ett affärsområde ökar vi transparensen och tillväxtambitionerna inom detta område", säger Sandviks vd Stefan Widing.

Anders Svensson, som varit chef för divisionen, blir nu affärsområdeschef.

Den berörda divisionen hade intäkter på cirka 7,4 miljarder kronor och en rörelsemarginal på 15,9 procent. Antalet anställda uppgår till cirka 2.000 personer.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -