Evighetsportföljen krossar börsen

Börs Evighetsportföljen har hittills i år levererat en avkastning på 16 procent i amerikanska dollar. Portföljen har betett sig precis så som den skulle enligt teorin.

Framför allt är det guld och långa statsobligationer som driver upp värdet.

Hittills i år är evighetsportföljen upp drygt 16 procent räknat i amerikanska dollar. Det är klart bättre än det breda amerikanska storbolagsindexet S&P500 som bara är upp knappt 4 procent i år.

Skulle resultatet hålla i sig till årsskiftet är det bästa resultatet sedan mitten av 1990-talet.

Förra året hade evighetsportföljen också ett extremt starkt år med en uppgång på drygt 15 procent. Då var det aktiedelen som gick väldigt bra.

Hemligheten med evighetsportföljen är att den har stabilisatorer som är perfekta för den typ av turbulenta marknader vi sett i år.

Exponeringen mot aktiemarknaden är bara en fjärdedel. Resten av portföljen är placerad i långa respektive korta statsobligationer och i guld.  

Hittills i år har guldet gått starkast med en uppgång på 33,5 procent. Bakom guldets starka uppgång ligger centralbankernas offensiva politik i spåren av pandemin och rädslan hos investerarna för vilken påverkan på inflationen detta kommer att få på lite sikt.

En del som gynnats av oron är också långa amerikanska statsobligationer som hittills i år gått upp med 25 procent. Även långa statsobligationer brukar gå starkt i tider av mycket oro.

Det intelligenta med evighetsportföljen är att en nedgång i ett av tillgångsslagen normalt brukar kompenseras genom en uppgång i någon eller några av de andra. Det i sin tur skapar stabilitet oavsett vilken typ av marknad vi befinner oss i.  

Evighetsportföljen utvecklades av Harry Browne som en investeringsstrategi för sin egen pensionsportfölj.

Han valde att dela upp konjunkturcykeln i de fyra delarna: uppgång, nedgång, inflation och deflation. Utifrån dessa fyra investerade han 25 procent av kapitalet i vardera aktier, guld, statsobligationer med lång löptid och statsobligationer med kort löptid.  

Harry Browne

I uppgångsfasen är aktier bästa valet. I nedgångsfaser är statsobligationer med kort löptid säkrast. I tider med hög inflation brukar guldet hålla emot bäst och i deflationstider brukar det vara bäst att äga långa statsobligationer.

Största nedgången upplevde evighetsportföljen 1972, då portföljen backade 4,2 procent. Störst uppgång hade portföljen 1979, då den steg med hela 39 procent. Då berodde uppgången på att guldpriset steg med hela 126 procent det året.

I genomsnitt har evighetsportföljen avkastat 8,7 procent per år sedan 1972 mätt i amerikanska dollar. Evighetsportföljen har aldrig haft negativ avkastning två år i rad.

Ett sätt att bygga evighetsportföljen är att utgå från de amerikanska ETF:erna SPY som följer S&P500, TLT som innehåller långa amerikanska statsobligationer, GLD för guld och VGSH för korta amerikanska statsobligationer. Dessvärre går dessa inte att handla direkt längre på grund av det nya europeiska bankregelverket.

Ett sätt att kopiera portföljen skulle kunna vara att välja liknande fonder, ETF:er eller trackers. När det gäller aktier så skulle en bred aktiefond funka, när det gäller guld så skulle en bred guldfond fungera alternativt en guldtracker.

När det gäller långa amerikanska statsobligationer så skulle till exempel ett möjligt investeringsalternativ vara ETF:en iShares Govt Bond 15-30yr  som investerar i amerikanska statsobligationer med löptider på mellan 15 och 30 år.

Notera att Placera i den här artikeln redovisat avkastningen i USD. Under de senaste månaderna har den svenska kronan stärkts påtagligt mot dollarn.

Följ mig på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedIn,Twitter YouTube och på Soundcloud

År Aktier Guld Långa obligationer Korta obligationer Total avkastning i USD
2020 3,90% 33,50% 25% 2,20% 16,1%
2019 28% 20% 14% 0% 15,5%
2018 -8,3% -3% -3% 0% -3,5%
2017 21% 12% 9% 0% 10,4%
2016 14% 7% 0% 1% 5,3%
2015 1% -11% -3% 0% -3,1%
2014 15% -4% 27% 0% 9,5%
2013 29% -29% -12% 0% -3,0%
2012 14% 4% 4% 0% 5,6%
2011 1% 10% 35% 1% 11,9%
2010 13% 26% 9% 2% 12,7%
2009 23% 24% -20% 1% 7,0%
2008 -36% 2% 32% 6% 1,0%
2007 5% 32% 10% 7% 13,6%
2006 14% 19% 1% 4% 9,4%
2005 5% 20% 8% 2% 8,8%
2004 11% 5% 10% 1% 6,5%
2003 24% 19% 4% 3% 12,5%
2002 -22% 25% 17% 8% 6,8%
2001 -10% 0% 4% 8% 0,6%
2000 -9% -6% 20% 9% 3,5%
1999 21% 0% -9% 2% 3,6%
1998 28% -1% 13% 7% 11,8%
1997 33% -22% 14% 6% 7,9%
1996 21% -5% -1% 4% 4,8%
1995 37% 1% 30% 12% 20,0%
1994 1% -3% -7% -1% -2,4%
1993 10% 17% 17% 6% 12,7%
1992 10% -6% 7% 7% 4,4%
1991 34% -10% 17% 10% 13,0%
1990 -6% -2% 6% 9% 1,6%
1989 29% -3% 18% 8% 13,0%
1988 18% -16% 9% 6% 4,3%
1987 2% 22% -3% 6% 6,4%
1986 16% 21% 24% 12% 18,1%
1985 32% 5% 31% 13% 20,2%
1984 4% -20% 15% 13% 3,1%
1983 22% -17% 0% 8% 3,5%
1982 21% 15% 40% 19% 23,6%
1981 -4% -33% 2% 19% -4,2%
1980 32% 15% -4% 14% 14,2%
1979 23% 126% -2% 10% 39,3%
1978 7% 37% -2% 5% 11,9%
1977 -4% 22% -1% 3% 5,1%
1976 27% -5% 17% 9% 11,8%
1975 38% -28% 9% 8% 6,8%
1974 -27% 72% 4% 9% 14,4%
1973 -18% 71% -1% 6% 14,3%
1972 17% 49% 5% 4% 18,6%
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -