Rapportfloden: Blandade resultat

Börs Bland bolagen som rapporterat hittills återfinns RNB och Kungsleden.

Klädbolaget RNB, Retail and Brands, redovisar ett resultat efter skatt på -318 miljoner kronor för det tredje kvartalet (mars-maj) i det brutna räkenskapsåret 2019/2020 (-27).

Bruttovinstmarginalen blev 42,6 procent (52,2).

Rörelseresultatet uppgick till -285 miljoner kronor (-17). Rörelseresultat, exklusive den nya redovisningsstandarden IFRS 16 och nedskrivning goodwill, uppgick till -97 miljoner kronor (-17). Nedskrivning av goodwill uppgick till -184 miljoner.

Nettoomsättningen uppgick till 324 miljoner kronor (511). Jämförbar försäljning i alla länder för koncernen minskade med 32,1 procent. Försäljningen i jämförbara enheter i Sverige minskade med 32,5 procent, jämfört med marknadens nedgång om 28,5 procent.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var 147 miljoner kronor (18).

Fastighetsbolaget Kungsledens hyresintäkter steg till 617 miljoner kronor i det andra kvartalet 2020 (603).

Driftöverskottet blev 427 miljoner kronor (423) och förvaltningsresultatet sjönk till 301 miljoner (312).

De orealiserade värdeförändringarna på fastigheter summerade till 61 miljoner (355), medan de orealiserade värdeförändringarna på derivat var -57 miljoner kronor (-118).

Efter skatt blev resultatet 234 miljoner kronor (428), vilket motsvarade 1:07 kronor per stamaktie (1:96).

"Minskningen beror främst på värdeförändringar från fastigheter", skriver Kungsleden.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -