Högvärderad svårhandlad snabbväxare

Aktieanalys Luftreningsbolaget Absolent är en spännande snabbväxare av bra kvalitet. Förvärvstempot inom koncernen är högt. Tyvärr är aktien illikvid och bolagets värdering hög.

Absolent har vuxit kraftigt under 2018 och 2019. Börsvärdet överstiger nu 4,6 miljarder kronor. Genom en rad förvärv har bolaget ökat sin omsättning med 48 procent hittills i år, vilket summerar till en rullande omsättning på cirka 900 Mkr. Samtidigt faller marginalerna.

Storägare i bolaget är Melker Schörlings Mexab Industrier (57%), grundaren Joakim Westh (14%) och Ericssons tidigare vd Carl-Henric Svanberg (10%) som köpte in sig i bolaget i en tidigare offensiv nyemission. Svanberg har så sent som i höstat ökat sitt innehav drygt 100 000 aktier, enligt Holdings.

Tillsammans sitter dessa tre intressenter på över 80 procent av kapitalet och deras aktier byter inte hand i första taget. Den första fonden som återfinns i ägarlistan är Lannebo Nanocap med ett ägande på drygt 3 procent.

Ägarbilden bidrar till en mycket låg likviditet i aktien. Trots ett hyggligt börsvärde är bolaget svårt att snappa upp på den öppna marknaden utan att flytta kursen allt för mycket.

De flesta börsbolag med verksamheter som rör miljö, eller förbättringar utav den, har värderats upp de senaste åren och på nuvarande nivåer betalar investerarna femtio gånger vinsten för Absolent. Delvis beror det på att marginalerna fallit i och med de många förvärven.

Det är dock en värdering som kan falla snabbt om tillväxttakten bibehålls. Samma dilemma gäller för bolag av betydligt större storlek, till exempel värmebolaget Nibe (p/e 38) och pant- och sorteringsbolaget Tomra (p/e 49).

Absolent är precis som Nibe en duktig förvärvare. Den styrkan har tagit Nibe förbi 20 miljarder kronor i omsättning i förtid om målet år 2020. Och det från 6,5 miljarder kronor i omsättning år 2010.

Främst vill Absolent konsolidera snarlika verksamheter men också eventuellt bredda sig inom nya nischer. Absolent kan med sin betydligt mindre storlek fortfarande kan växa omsättningen med tvåsiffriga procentsatser genom enstaka förvärv.

För er som inte känner Absolent bygger bolaget kundanpassade lösningar för luftrening. Deras produkter används inom industrin för att rena processluft från främst oljedim- och oljerökspartiklar.

Det är särskilt aktuellt i industrier som bearbetar metall. En typkund är kinesiska KPSNC som tillverkar motorblock, cylinderhus och delar till växellådor. Det sker genom pressgjutning under 28 tons tryck.

I sin tur skapar det mycket värme som kräver oljekylning. Och en biprodukt av det är ohälsosamma oljepartiklar i luften. Filterlösningarna används även i kommersiella kök, vid storskalig matproduktion och bulkhantering av spannmål.

Gemensamt är att arbetsmiljön i industrierna behöver bli bättre. Delvis är det drivet av hårdare regulatoriska krav på luftkvaliteten (inte minst i Kina). Industrikunderna själva ser också en stor nytta i att det främjar hälsan hos personalen genom att rena luften. Att rensa luften från oljedimmor sparar också på övriga maskiner och teknik. Genom att återvinna luften kan man spara på uppvärmningen.

Uppskattningsvis står fordonssektorn för 30–40 procent av omsättningen.

Kunderna på mogna marknader gör nya inköp i samband med fabriksuppdateringar och installationer av nya drivlinor. Försäljning av reserv- och servicedelar till befintliga anläggningar är också viktig.

Nästan all försäljning sker utanför Sverige, 60 procent i Europa, 20 procent i Nordamerika och närmare 20 procent i Asien. I Europa är England viktigaste marknaden. Där har bolaget utmaningar gällande volym, vilket förväntas bestå ytterligare något kvartal. Efterfrågan i övriga Europa ska enligt bolaget vara god.

Med tyngd i fordonsindustri och verkstad är verksamheten minst sagt konjunkturkänslig.

Nu härjar oron återigen fordonssektorn. Det har drabbat Absolent, likväl som stora fordonstillverkare likt Daimler, BMW och Volkswagen. Samt underleverantörer som Continental, Autoliv, Gränges och Bulten för att nämna några.

Bolag med en tydlig förvärvsstrategi har älskats på aktiemarknaden i decennium. Bara under fjolåret genomförde Absolent sju förvärv. Utan dessa har försäljningen endast vuxit med 3,7 procent.

Shoppingrundan har förvandlat en tidigare nettokassa till en liten nettoskuld om 177 Mkr, vilket motsvarar 1,2 gånger mitt estimat för ebitda-resultatet 2019.

De nya bolagen har sämre marginaler än koncernen. Integrationen kostar pengar och tillsammans med en lägre organisk försäljning på vissa marknader var både brutto- och rörelsemarginalen sämre i tredje kvartalet. Justerat för en goodwillavskrivning om 15,7 Mkr dämpas fallet i rörelsemarginalen till en nivå på 12,2 procent.

Marginalerna måste upp och det förväntas ta mellan sex månader och två år beroende på objekt. Naturligtvis beror det också på den generella konjunkturutvecklingen.

Absolent är högt värderad även om vi antar en fortsatt god tillväxt efter 2019. I min generösa räkneövning växer omsättningen 20 procent nästa år och sedan 15 procent 2021. Den tillväxten kommer från nya eventuella förvärv. Dessa kan lika väl utebli och då växer sannolikt omsättningen mycket långsammare.

Historiskt har bolaget kunnat leverera en för branschen hög rörelsemarginal (17–19%). Jag antar att marginalen förbättras så sakteliga i och med att de nya bolagen poleras på under kommande åren, men att marginalen inte når upp till forna höjder utan stannar vid 14–15 procent.

Resultatet av detta blir en kraftig ökning i vinsten per aktie och en lägre värdering ett par år ut på kurvan. Gissningsvis kring p/e 28 på 2021. Tyvärr är det fortfarande högt.

Multipeln i kombination med den tunna handeln i aktien gör det svårt att sätta köp på Absolent. Även om bolaget har tydliga kvaliteter i en framtidsbransch. Om du köper nu måste du ha en placeringshorisont på minst fem år.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Absolent Group Neutral 405,00 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -